Nijhuis, Jan Folkerts

Geboortenaam Nijhuis, Jan Folkerts
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 83 jaren, 1 maand, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1732    
 
Doop 1756-01-23 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1756
Jan Folkerts
 - Op 23 januari 1756 belijdenis

Doopsgezinde gemeente Rottevalle
Het Witveen

"Dese Personen zijn op haar geloof
en belijdenisse gedoopt en in de
gemeente ingelijft den 23 Januari 1756"

(o.a.) Jan Folkerts

1
Familienaam aangenomen 1811-12-28 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Oostermeer, deel 1 folio 50 verso
Nijhuis, Jan Folkerts, Oostermeer
Kinderen:
Folkert 57, Erryt 55, Drachten, Hans 47, Surhuisterveen,
Wytske 44, Jinke 38, Drachten, Wipke 28, Oudega, Jitske 25,
Sjouwkje 22, Suameer
Kindskinderen:
(v. Erryt) Tjerk 19, Jan 16, beiden te Drachten, Feikjen 11,
Hiltje 7; (v. Hans ?) Jan 20, Bareld 17, Folkert 13, Tietje 8,
Foppe 6, Wipke 3, Wytske 1, Hendrik 14 weken

"Jan Folkerts wonende te Oostermeer heeft dezelve
verklaart, dat hij aanneemt den naam van "Nijhuis"
voor familienaam en dat hij heeft de Navolgende Kinderen
en Kleinkinderen als
Folkert oud 57 jaar te Oostermeer
Errit oud 55 jaar te Dragten
Hans oud 47 jaar te Surhuisterveen
Wytske oud 44 jaar te Oostermeer
Jinke oud 38 jaar te Dragten

Kinderen van Errit:
Wipke oud 28 jaar te Oudega
Jitske oud 25 jaar te Oostermeer
Sjouwkje oud 22 jaar te Suameer
Tjerk oud 19 jaar te Dragten
Jan oud 16 jaar te Dragten
Feikjen oud 11 jaar aldaar
Hiltje oud 7 jaar aldaar

(Kinderen van Hans:)
Jan oud 20 jaar te Surhuisterveen
Bareld oud 17 jaar aldaar
Folkert oud 13 jaar aldaar
Tietje oud 8 jaar aldaar
Foppe oud 6 jaar aldaar
Wipke oud 3 jaar aldaar
Wytske oud 1 jaar aldaar
Hendrik oud 14 weken

en is deze door onze President en Secretaris
vertekend den 28 december 1811 vermits
de Comparant verklaard heeft niet te kunnen
schrijven".

2
Overlijden 1815-02-13 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Tietjerksteradeel (mairie Oostermeer),  1815
Aangiftedatum 14 februari 1815, blad nr. 2
Jan Folkerts Nieuwhuis, overleden 13 februari 1815 te Oostermeer,
83 jaar, man,
Zoon van Folkert Hanzes en Aukjen Hendriks
Weduwnaar

"Jan Folkerts Nieuwhuis oud drie en tachtig Jaren
Weduwenaar, Zoon van Folkert Hanzes en Aukjen
Hendriks in de tijd Echte Lieden arbeiders te
Nijega".

Lidmatenboek Smallingerland, 1756
Man  : Jan Folkerts
Vrouw: Wipke Errits
 - Op 23 januari 1756 gedoopt op belijdenis
 - Op 20 juni 1807 zij overleden
 - Op 11 februari 1815 hij overleden
Opm. : oud omtrent 84 jaar

Doopsgezinde gemeente Rottevalle en Het Witveen

3 1

Ouders

Vader Hanzes, Folkert
Moeder Hendriks, Aukjen
         Nijhuis, Jan Folkerts

Families

Getrouwd Vrouw Erryts, Wipke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1753-01-18 Drachten, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1753
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 januari 1753 in Drachten
Man : Jan Folkes afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw : Wipke Erryts afkomstig van Zuiderdrachten

4
  Kind.
 1. Nieuwenhuis, Hans Jans
 2. Nieuwenhuis, Jinke Jans

Naaste verwanten

 1. Hanzes, Folkert
  1. Hendriks, Aukjen
   1. Nijhuis, Jan Folkerts
    1. Erryts, Wipke
     1. Nieuwenhuis, Hans Jans
     2. Nieuwenhuis, Jinke Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
 2. Familienamen 1811
 3. Overlijdensakte Tietjerksteradeel
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Drachten