Westra, Auke Geerts

Geboortenaam Westra, Auke Geerts
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 71 jaren, 11 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1798-01-15 Beets, Friesland, Nederland  
1
Doop 1798-02-04 Beets, Friesland, Nederland  

Opsterland, dopen, geboortejaar 1798, doopjaar 1798
Dopeling: Aucke
Geboren op 15 januari 1798 in Beets
Gedoopt op 4 februari 1798 in Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
Kind van Geert Aukes en Sietske Minnes

1
Familienamen 1811 1812-02-12 Beetsterzwaag, Friesland, Nederland  

Beetsterzwaag, deel 1 folio 35
Westra, Auke Geerts, Beets

"gecompareerd zijnde Hylle Minnes Westra
wonende te Beets heeft dezelve verklaard
als voogd over Auke Geerts oud veertien Jaar
wonende aldaar voor dezelve aan te nemen
de naam van Westra voor familienaam
en heeft deze met ons verteekend
den 12 Februarij 1812"

Hylle Minnes Westra was de broer van
Sietske Minnes, moeder van Auke Geerts Westra.

2
2e Huwelijk 1842-11-26 Beetsterzwaag, Friesland, Nederland Getrouwd met Rinske Klazes Huizinga

Huwelijksakte Opsterland, 1842
Man   : Auke Geerts Westra, oud 44 jaar, geboren te Beets
Ouders: Geert Aukes en Sietske Minnes
Vrouw : Rinske Klazes Huizinga, oud 31 jaar, arbeidster,
geboren te Beetsterzwaag
Ouders: Klaas Pieters Huizinga en Sytske Roels
Datum : 26 november 1842, akte nr. 66

"Auke Geerts Westra, arbeider, zoon van Geert Aukes
en Sietske Minnes, in leven huislieden, gewoond hebbende
te Beets, weduwenaar van Sietske Brugts Stobbe"

3
Overlijden 1869-12-17 Beetsterzwaag, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Opsterland, 1869
Aangiftedatum 18 december 1869, akte nr. 221
Auke Geerts Westra, overleden 17 december 1869, 71 jaar, man
Weduwnaar

"Auke Geerts Westra, oud een en zeventig Jaren,
arbeider, geboren te Beets, wonende te Beetsterzwaag,
weduwnaar van Rinske Klazes Huizinga, zoon van
Geert Aukes en Sijtske Minnes, beide overleden
in leven echtelieden"

4

Ouders

Vader Aukes, Geert
Moeder Minnes, Sietske
         Westra, Auke Geerts

Families

Getrouwd Vrouw Stobbe, Sijtske Brugts
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1821-06-21 Opsterland, Friesland, Nederland  

Huwelijksakte Opsterland, 1821
Man : Auke Geerts Westra, oud 23 jaar, geboren te Beets
Ouders: Geert Aukes en Sytske Minnes
Vrouw : Sytske Brugts Stobbe, oud 21 jaar, geboren te Lippenhuizen
Ouders: Brugt Wygers Stobbe en Tjitske Ruurds
Datum : 21 juni 1821, akte nr. 35

Overige informatie:

"Auke Geerts Westra, arbeider, wonende te Beetsterzwaag,
meerderjarige zoon van Geert Aukes, overleden te Beets den negentienden
februarij achttienhonderd elf,
en van Sijtske Minnes overleden te Beets voor lange Jaren en
wel voor dat er registers van overlijden gehouden wierden,

zijnde de grootmoeder Grietje Sijtzes overleden te Beetsterzwaag
den negenden Januarij achttienhonderd en zeventien
en de verdere grootouders voor lange jaren,

Sijtske Brugts Stobbe, dienstmeid geboren te Lippenhuizen,
wonende te Beets meerderjarige dochter van Brugt Wijgers Stobbe
en van Tjitske Ruurds arbeiders wonende te Lippenhuizen,
hierbij tegenwoordig en derzelver toestemming gevende,

De jonggehuwde vrouw en hare moeder (ondertekenden) ieder
met een merk vermits zij verklaarden niet te kunnen schrijven"

3
  Kind.
 1. Westra, Antje Aukes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeider (1821,1869)
 

Naaste verwanten

 1. Aukes, Geert
  1. Minnes, Sietske
   1. Westra, Auke Geerts
    1. Stobbe, Sijtske Brugts
     1. Westra, Antje Aukes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Beets, Beetsterzwaag en Olterterp
 2. Familienamen 1811
 3. Huwelijksakte Opsterland
 4. Overlijdensakte Opsterland