Tiekstra, Trijntje Wiemers 1 2

Geboortenaam Tiekstra, Trijntje Wiemers
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 80 jaren, 10 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1746    
3
Doop 1755-07-22 Suameer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1755
Dopeling: Trijntie
Gedoopt op 22 juli 1755 in Suameer
Dochter van Wymer Lipkes en niet genoemde moeder

Opm.: De doopmaand juli is niet zeker,
de dopeling is het derde kind

4
Belijdenis 1780-03-28    

Lidmatenboek Achtkarspelen (Twijzel, Kooten) 1780
Trijntje Wymers
 - Op 28 maart 1780 belijdenis
 - In 1799 vertrokken naar Drogeham

Den 29 maart 1780
zijn in bijzijn des kerkenraads op gedane
geloofsbelijdenis tot leden onzer
kerkgemeente aangenomen
Trijntje Wijmers
met attest vertrokken naar Drogeham 1799

5
Huwelijk 1786-05-14 Kooten, Friesland, Nederland Getrouwd met Jacob Ruurds

Achtkarspelen, huwelijken 1786
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1786 in Kooten
Man       : Jakob Ruurds afkomstig van Drogeham
Vrouw     : Trijntje Wymers afkomstig van Kooten

Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1749, doopjaar 1749
Dopeling: Jacob
Geboren op 22 juni 1749
Gedoopt op 13 juli 1749 in Drogeham/Harkema Opeinde
Kind van Ruurd Jacobs en Baukjen Jentjes

Opm.: De ouders zijn huislieden te Drogeham

Quotisatiekohieren 1749

Ruurd Jacobs, Achtkarspelen
               Plaats:  Drogeham
         Omschrijving:  redelijk welgestelde boer
           Gezin volw:  3 en kind: 2
              Aanslag:  32-10-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Achtkarspelen, fol. 70

Kinderen van Jakob Ruurds en Trijntje Wiemers:

1. Baukje
Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1787, doopjaar 1787
Dopeling: Baukje
Geboren op 10 mei 1787 in Kootstertille
Gedoopt op 15 juli 1787 in Twijzel/Kooten
Dochter van Jacob Ruurds en Trijntje Wymers

Opm.: De ouders zijn getuige

2. Grietje, geboren rond 1790 te Kooten

3. Hiltje
Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1791, doopjaar 1791
Dopeling: Hiltje
Geboren op 8 augustus 1791 in Kooten
Gedoopt op 2 oktober 1791 in Twijzel/Kooten
Kind van Jacob Ruurds en Trijntje Wymers

Opm.: De vader is getuige

Jacob Ruurds Zwarts was tijdens zijn leven
voerman te Augustinusga.

Achtkarspelen overlijden/begraven 1811
Overleden: Jacob Ruurds, oud 63 jaar
Datum    : 15 februari 1811
Plaats   : Augustinusga
Opm.     : De overledene was gehuwd en laat drie kinderen na

6 7 8 9
Familienamen 1811-12-27 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Augustinusga, deel 1 folio 28 verso
Tiekstra, Trintje Wymers, weduwe Augustinusga
Kinderen:
Baukjen 24, Grietje 22, Hijltje 20

"Trintje Wijmers als moeder over haare
kinderen; zijnde haar vader en grootvader overleden,
woonende te Augustinusga, heeft dezelve verklaart,
dat zij aanneemt de naam van Tiekstra voor Familienaam
en dat zij heeft navolgende kinders als
Baukjen oud 24 jaar
Grietje oud 22 jaar
Hijltje oud 20 jaar".

Opm:
Trijntje ondertekende met een kruisje.

10
Overlijden 1826-11-16 Korte Hemmen, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Smallingerland, 1826
Aangiftedatum 17 november 1826, blad nr. 32 (suppl. nr. 2)
Trijntje Wiemers, overleden 16 november 1826, 80 jaar, vrouw
Dochter van Wiemer Liepkes en Grietje Rienks
Weduwe

"Trijntje Wiemers oud tachtig jaren zonder beroep,
wonende te Kortehemmen, weduwe van
Jakob Ruurds de Zwart, dochter van wijlen
Wiemer Liepkes en Grietje Rienks in leven
echtelieden, huislieden te Suameer".

  Memories van Successie

Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1826

Overledene  : Trijntje Wiemers
Overleden op: 16 november 1826
Wonende te  : Kortehemmen
Tekst:
moeder van Baukje (vrouw van Wiebe Joons Veenstra,
arbeider Augustinusga),
Grietje (vrouw van Rommert Louwes Wima, huisman aldaar)
en Hiltje Jacobs Zwart
(vrouw van Lipke Heeres Wima, idem).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

3 11

Ouders

Vader Liepkes, Wijmer
Moeder Rienks, Grietje
    Zus     Wiemers, Aaltje
    Zus     Wiemers, Detje
    Zus     Wiemers, Aukje
         Tiekstra, Trijntje Wiemers
    Broer     Tiekstra, Liepke Wijmers

Bijzonderheden

Lidmatenboek Achtkarspelen (Drogeham) 1799
Man : Jacob Ruirds
Vrouw: Trijntje Wijbrens
- Op 20 april 1799 zij ingekomen

"Anno 1799
den 20 April is geproclameert
Trijntje Wijmers Huisvrou
van Jacob Ruirds met kerkelijke
Attestatie tot ons van Optwijsel
overgekomen"

Lidmatenboek Achtkarspelen (Drogeham), 1801
Man : Jacob Ruirds
Vrouw: Trijntje Wijmers
- Op 8 november 1801 vertrokken naar Augustinusga

"Anno 1801
Den 8 November kerkelijke Attestatie Afgegeven
aan Trijntje Wijmers Huisvrou van
Jacob Ruirds te Augustinusga".

Lidmatenboek Achtkarspelen (Augustinusga), 1802
Tryntje Wymers
- Op 1 augustus 1802 ingekomen van Drogeham

Dochter Hiltje trouwde in 1820 met haar neef
Liepke Heeres Wijma:

Huwelijksakte Smallingerland, 1820
Man : Liepke Heeres Wijma, oud 31 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Heere Gerbens Wijma en Aukjen Wiemers
Vrouw : Hiltje Jacobus Zwarts, oud 28 jaar, geboren te Kooten, gemeente
Achtkarspelen
Ouders: Jacobus Ruurds Zwarts en Trijntje Wiemers
Datum : 24 juni 1820, akte nr. 36

Naaste verwanten

 1. Liepkes, Wijmer
  1. Rienks, Grietje
   1. Wiemers, Aaltje
   2. Wiemers, Detje
   3. Tiekstra, Trijntje Wiemers
   4. Wiemers, Aukje
   5. Tiekstra, Liepke Wijmers

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmaten Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 2. Huwelijksakte Smallingerland
 3. Overlijdensakte Smallingerland
 4. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 5. Lidmaten Hervormde gemeente Twijzel en Kooten
 6. Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten
 9. Overlijdensregister Achtkarspelen 1811
 10. Familienamen 1811
 11. Memories van Successie Friesland