Beerents, Grietje

Geboortenaam Beerents, Grietje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 72 jaren, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1682-12-17    
 
Doop 1682-12-17 Rijperkerk, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1682
Gedoopt op 17 december 1682 in Rijperkerk, Hardegarijp
Dopeling: Grietje
   Vader: Beern Everts
  Moeder:

1
Lidmaten 1746    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1746
Grietje Beerns
Woonplaats: op Eewal
Weduwe van Bokke Johannes
 - In 1746 lidmaat

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk,
lidmaten 1652-1662, 1670-1716 en 1746-1850
DTB 719 blad 47

2
Overlijden 1755    

In de speciekohier van haar zoon Johannes Bokkes
wordt vermeld dat zijn moeder in 1755 is overleden:

Speciekohier Tietjerksteradeel 1748
Oudkerk nr. 5 hq, post 1

Johannes Bokkes
1748: hoofdbewoner
1761: overleden
Opm.  1752: bezit geen £ 600; 1755: moeder overleden

3

Ouders

Vader Everts, Beern
Moeder Oenes, Romck
         Beerents, Grietje

Families

Getrouwd Man Johannis, Bokke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1700-06-16 Hallum, Friesland, Nederland  

Ferwerderadeel, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 juni 1700 in Hallum
Bruidegom: Bokke Johannis afkomstig van Hallum
Bruid: Grietje Beerents afkomstig van Hallum

4
Belijdenis 1707-09-18    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1707
Man: Bocke Johannes
Vrouw: Grietie Beerns
- Op 18 september 1707 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk,
lidmaten 1652-1662, 1670-1716 en 1746-1850
DTB 719 blad 38

"Den 18e 7bris 1707 is alhier des Heeren
H. Avontmael gehouden, waar toe alsdoen
sijn aangenomen op de belijdenisse
des geloofs (o.a.)

Bocke Johannis en Grietie Beerns sijn wijf"

2
  Kind.
 1. Bockes, Doetje

Naaste verwanten

 1. Everts, Beern
  1. Oenes, Romck
   1. Beerents, Grietje
    1. Johannis, Bokke
     1. Bockes, Doetje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
 2. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 3. Collectie Pieter Nieuwland
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Hallum