Gerrits, Marten 1

Geboortenaam Gerrits, Marten
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1724-01-30    
 
Doop 1724-01-30 Sloten, Friesland, Nederland  

Sloten, dopen, doopjaar 1724
Dopeling: Marten
Gedoopt op 30 januari 1724 in Sloten
Kind van Gerrit Martens, linnenwever
en Swaantje Hendriks

2
Belijdenis 1749-01-31 Hemelum, Friesland, Nederland  

Marten Gerrits van Hemelum

3
Huwelijk 1750-04-12 Hemelum, Friesland, Nederland Getrouwd met Tijttie Jeppiks

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1750
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 april 1750 in Hemelum
Man       : Marten Gerrits
Vrouw     : Tijttie Jeppiks afkomstig van Hemelum

Tijttie was gedoopt in 1727:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1727
Dopeling: Tietje
Geboren  in Hemelum
Gedoopt op 19 oktober 1727
Dochter van Japick Jotjes en Aagje Abes

Kinderen van Marten Gerrits en Tijttie Japiks,
geboren te Hemelum:

1. Gerrit, 23 mei 1751

2. Aagien, 4 november 1753

3. Jacob, 28 maart 1756

4. Jotie, 29 juni 1760

5. Zwaantje, 15 januari 1764

6. Bauke, 27 juli 1766

7. Lijsbert, 1 oktober 1769

4 5
Getuige 1772-08-16 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772
Dopeling: Baukjen
Geboren op 15 juli 1772 in Bakhuizen
Gedoopt op 16 augustus 1772 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Dochter van Jan Gerrits en Anna Daniels
(getuige) Marten Gerrits, vaders broer

5

Ouders

Vader Martens, Gerrit
Moeder Hendriks, Swaantje
         Gerrits, Marten
    Broer     Gerrits, Jan

Bijzonderheden

Dochter Aagje is in 1835 te Hemelum overleden:

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1835
Aangiftedatum 14 september 1835, akte nr. 44
Aagje Martens Nijland, overleden 13 september 1835, 83 jaar, vrouw
Weduwe

Tekst akte:

"Aagje Martens Nijland, geboren te Bakhuizen en zonder beroep
te Hemelum woonachtig, oud 83 jaren, Weduwe van Rinke Harmens Bruinsma,
in leven timmerman van beroep, woonachtig geweest en
overleden te Bakhuizen,
dochter van Marten Nijland en Tiete Klazes in leven echtelieden, arbeiders
gewoond hebbende en overleden te Bakhuizen"

Naaste verwanten

 1. Martens, Gerrit
  1. Hendriks, Swaantje
   1. Gerrits, Marten
   2. Gerrits, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 2. Doopboek Hervormde gemeente Sloten
 3. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 5. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen