Scheij, Aechgen Dircksdr 1 2 3

Geboortenaam Scheij, Aechgen Dircksdr
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1644-01-31   Getrouwd met Hendrick Snel

Kinderen, gedoopt te Woerden:

1. Cornelis, 31 januari 1644
zoon van Heijndirck Snel en
Aechien Dircx Scheij

2. Dirck, 31 juli 1646, zoon
van Heijndirck Snel en
Aechgen Dirckx Scheij

4 5
Notariële akte 1659-07-25 Woerden, Utrecht, Nederland  

Notariële akten Woerden, 1659
Inventarisnummer: 8541
Aktenummer: 13

Naam: Hendrick Snel
Beroep: schoolmeester
Woonplaats: Woerden
Datum: 25-07-1659
Hoedanigheid: huwelijkspartner

Naam: Aechtgen Dircxdr Scheij
Woonplaats: Woerden
Datum: 25-07-1659
Hoedanigheid: huwelijkspartner

4

Ouders

Vader Scheij, Dirck Jansz
Moeder van Buijtevest, Sijchgen Cornelisdr
    Zus     Scheij, Baertgen Dircksdr
         Scheij, Aechgen Dircksdr
    Zus     Scheij, Annichjen Dircksdr
    Zus     Scheij, Machteld Dircksdr
    Zus     Scheij, Neeltgen Dircksdr

Bijzonderheden

Zoon Dirck Snel ging op 28 april 1672 te Leiden in ondertrouw met Haesgen van
Hogenacker, dochter van Bartholomees van Hogenacker en Magdalena Heijndricx.
Haesgen van Hogenacker was een achternicht van de bekende lettergieter Arent
Cors van Hogenacker. Meer informatie over deze lettergieter staat op de pagina van
Sijmon Jansz van Borssen, zijn schoonvader. In de galerij/media op die pagina staat
een krantenartikel uit 1672 uit de Haerlemsche Courant. In de opmerkingen hierbij komt
Dirck Snel regelmatig voor.

"Dirck Snell Mr. Glasemaecker Jongman van Woerden
woonende op de Haerlemstraet, vergeselt met Claes Bucqincx
sijn bekende mede aldaer
met
Haesge Hogenacker Jongedr van Leijden woonende op de
Haerlemstraet vergeselt met Aeltge Roeloffs haer bekende
mede aldaer"

Kinderen, gedoopt te Leiden:

1. Aachje,18 juli 1674, Pieterskerk, dochter van
Dirk Snel en Haasje Hoogenakker
getuigen: Claes Smalingh en Maria van der Slaert

- Claes Dircxz Smalingh was een kleermaker afkomstig uit Woerden,
gehuwd met Marijtgen Jacobsdr van der Slaert.

2. Magdalena, 7 juni 1676, Nieuwe- of Marekerk,
dochter van Dirk Snelle en Haasjen Hoogenakker
getuigen: Claas Smaalingh en Maria van der Slaart

3. Hendrik, 27 oktober 1677, Pieterskerk, zoon van
Dirck Snell en Haasje Hoogenacker
getuigen: Warnerus van Toledo en Maria Hanedoes

- Warnerus van Toledo en Maria Hanedoes waren gehuwd.

4. Bartholomeus, 26 maart 1679, Marekerk,
zoon van Dirk Snel en Haesje Hoogenacker
getuige: Annetje Huijgen Verijssel

5. Maria, 20 november 1680, Nieuwe- of Marekerk,
dochter van Dirck Snell en Haasje Hogenacker
getuigen: Johannes van Leuwen, Sara Jots en Susanna Buquet

6. Cornelia, 20 januari 1682, Marekerk, dochter van
Dirck Snel en Haasjen Hogenacker
getuigen: Elisabeth Buquet, Neeltje Verweij en Cornelis Ramp

- Cornelis Ramp was gehuwd met Sophia van der Feijs.
- Elisabeth Buquet was de zuster van Susanna Buquet,
Claes Buquet (Bucqincx) was hun broer. Zij woonden allen op
de Haerlemstraet.

7. Cornelia, 28 maart 1683, Marekerk, dochter van
Dirck Snel en Haasje Hogenakker
getuigen: Elisabeth Buquet, Neeltje Verweij en Cornelis Ramp

8. Helena, 10 augustus 1684, Hooglandsche Kerk,
dochter van Dirk Snell en Haasje Hogenakker
getuigen: Hubertus en Kornelia van Houdhuisen

9. Hendericus, 17 oktober 1686, Hooglandsche Kerk,
zoon van Dirk Snel en Haasje Hoogenakker
getuigen: Neeltje Verweij en Sophia van der Feijs

10. Susanna, 29 september 1688, Pieterskerk,
dochter van Dirk Snel en Haasje Hoogenakker
getuige: Susanna Buquet

Na het overlijden van Haesge Hogenacker ging Dirck Snel in
ondertrouw op 4 mei 1690 te Leiden met Maria Cranenburgh:

"Dirck Snel weduenaer van Haesge Hogenacker woonende
op de Haerlemstraet vergeselt met Cornelis Ramp sijn bekende
mede aldaer
met
Maria Cranenburgh jongedr van Rijnsburgh wonende
op den Ouden Rijn vergeselt met Jannetge Bacx haer moeder
tot Rijnsburgh
(in de kantlijn)
6 kinderen
seclusie vertoont"

Toelichting:
seclusie - uitsluiting van een recht, verwachting enz.

Bij zijn tweede huwelijk had Dirk Snel 6 kinderen. In de begraafboeken van Leiden
is het begraven van twee van zijn kinderen aangetroffen:
Tussen 28 maart en 4 april 1682 werd een kind van Dirck Snel begraven in de Pieterskerk
(de Bolwercken):
" 't kint van Dirck Snel"
Tussen 16 en 23 november 1686 werd eveneens een kind van Dirck Snel begraven in de
Pieterskerk (de Bolwercken):
" 't kint van Dirck Snel"

Na het overlijden van Maria Cranenburgh ging Dirck Snel in ondertrouw op 17 oktober 1692
te Leiden met Sara van der Feijs:

"Dirck Snell weduenaer van Maria Kranenburgh wonende op de
Haerlemstraet vergeselt met Gerrit Bouwens sijn swager op den
Nieuwen Rijn
met
Sara van der Feijs Jongedr van Leijden wonende op de St. Jacobsgraft
vergeselt met Maria van den Bergh haer suster op de Veldesteegh"

Toelichting:
Gerrit Bouwens was gehuwd met Lijsbeth van Cranenburgh, zuster van Maria van
Cranenburgh, de tweede vrouw van Dirck Snel. De relatie met Maria van den Bergh is
niet bekend.
Sara van der Feijs was de dochter van Claes Machielsen Feijs en Agnietgen Samuels.
Zij was gedoopt op 16 januari 1661 in de Hooglandsche Kerk te Leiden:
Sara, dochter van Claes Machielsen en Agnietgen Samuels
getuigen: Cornelis Machielsen, Neeltgen Maertens, Neeltgen Ariens

In het bovenstaande staat ook ene Sophia van der Feijs, getrouwd met Cornelis Ramp.
Zij was een nicht van Sara van der Feijs en dochter van Cornelis Machielsen Feijs en
Neeltgen Maertens.

Dirck Snel had een groot gezin. Van zijn kinderen is het volgende gevonden:

Dochter Helena werd in 1713 te Leiden begraven:
Pieterskerk van den 22e april 1713 tot den 29e dito:
"'t Lijk van Helena Snel, Dogter van Dirk Snel, op de Haarlemstraat"

Zoon Bartholomeus Snel, meester glazenmaker, ging op 6 april 1714, te Leiden in
ondertrouw met Adriaantje Juweel. Vader Dirk Snel was getuige, evenals zijn zoon
woonachtig op de Haarlemstraat.

Dochter Magdalena Snel ging op 5 april 1715 te Leiden in ondertrouw met Abraham
Bron. Getuige was Sara van der Feijs, haar stiefmoeder, eveneens woonachtig op de
Haarlemstraat.

Dirck Snel werd begraven in de Pieterskerk te Leiden tussen 27 januari en 3 februari 1720:
" 't Lijk van Dirck Snel"

Naaste verwanten

 1. Scheij, Dirck Jansz
  1. van Buijtevest, Sijchgen Cornelisdr
   1. Scheij, Baertgen Dircksdr
   2. Scheij, Aechgen Dircksdr
   3. Scheij, Annichjen Dircksdr
   4. Scheij, Machteld Dircksdr
   5. Scheij, Neeltgen Dircksdr

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 2. Doopboek Leiden (Gereformeerd)
 3. Begraafboek Leiden
 4. Notariële akten, Woerden
 5. Doopboek Woerden