Heijt, Machiel 1a

Geboortenaam Heijt, Machiel
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 48 jaren, 3 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1828-09-06 Veenhuizen, Drenthe, Nederland  

Norg, geboorteakte, 6 september 1828, aktenr. 56
Kind: Machiel Heijt, geboren te Veenhuizen (Norg) op 06-09-1828,
zoon van Jakob Heijt, beroep: arbeider; oud: 43 jaren,
en Margaretha Friso, oud: 23 jaren.

- woonachtig aan het derde Etablissement van de
Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen in de
Gemeente Norg

2
Inschrijving Nationale Militie 1847    

Machiel Heijt
geboren te Norg
den 6 september 1828
van beroep Schoemaker
zoon van Jacob
en van Margaretha Friso
van beroep Veearts
wonende te Veenhuizen
in de gemeente Norg

(zie Galerij)

3a
Ondertrouw voor 1854-01-08 Groningen, Groningen, Nederland Ondertrouw met Tietje Kiestra

Huwelijk 08-01-1854 Groningen

Bruidegom Machiel Heijt, schoenmaker
Leeftijd 25 jaar
Geboren Veenhuizen, gem. Norg
Vader wijlen Jakob Heijt, veearts
Moeder Margaretha Friso

Bruid Tietje Kiestra
Leeftijd 26 jaar
Geboren Selwerd gem. Noorddijk
Vader Tiete Daniƫls Kiestra, landbouwer
Moeder Jeltje Abels Kloosterman

Bron Huwelijksregister Groningen 1854
Aktenummer 5

"Machiel Heijt, geboren te Veenhuizen
Gemeente Norg, oud 25 jaren, van beroep
Schoenmaker sedert de 22e October 1853
te Groningen, bevorens te Smilde woonachtig"

De laatste regel van deze huwelijksakte luidt:
"Dewijl geen der belanghebbenden en getuigen
in het hierboven geschrevene vermeld, op
de gemelde tijd en plaats is verschenen, is het
bedoelde huwelijk niet doorgegaan"

Tietje Kiestra trouwde later met Doje Heikens in 1860:

Huwelijk 25-11-1860 Groningen

Bruidegom Doje Heikens, touwslagersknecht
Geboren Groningen
Vader Jan Heikens, schippersknecht
Moeder Lutgerdina Dojes

Bruid Tietje Kijstra, dienstmeid
Geboren Selwerd, gem Noorddijk
Vader Tiete Daniels Kijstra, landbouwer
Moeder Jeltje Abels Kloosterman

Bron: Huwelijksregister Groningen 1860
Aktenummer 304

4a
Huwelijk 1860-07-19 Norg, Drenthe, Nederland Getrouwd met Josina Cornelis van den Ent

Norg, huwelijksakte, 19 juli 1860, aktenr. 8
Bruidegom: Machiel Heijt, jongman, geboren te Norg op 06-09-1828;
oud: 31 jaren; beroep: veldwachter, wonende te Diever,
meerderjarige zoon van wijlen Jacob Heijt en Margaretha Friso,
beroep: waschvrouw, wonende te Veenhuizen.

Bruid: Josina Cornelia van der Ent, geboren te Gouda op 30-11-1833;
oud: 26 jaren; beroep: zonder, wonende te Veenhuizen,
Meerderjarige dochter van Josua van der Ent, beroep: zaalopziener,
en Cornelia Maria Vermeij, beroep: zonder, wonende te Veenhuizen.
NB. vader bruidegom overleden

Getuige (o.a.):
Karel Willem Haarman, oud 38 Jaar, schoonbroeder
van den Jongeman, wonende te Veenhuizen,
boekhouder van beroep.

Opm:
Karel Willem Haarman was gehuwd met Margaretha Heijt,
zuster van Machiel.

Josina Cornelia van der Ent is op 13 augustus 1875 te Borger
overleden:

Borger, overlijdensakte, 14 augustus 1875, aktenr. 72
Overledene: Josina Cornelia van der Ent, geboren te Gouda op 30-11-1833;
beroep: vroedvrouw; overleden te Borger op 13-08-1875,
in den ouderdom van ruim 41 jaar,
dochter van Josue van der Ent, beroep: zonder,
en Cornelia Maria Vermeij, beroep: zonder,
wonende te Veenhuizen,
Gehuwd geweest met Michiel Heijt, in leven.

5a
Benoeming voor 1863-02-19 Assen, Drenthe, Nederland  

"Tot Rijksveldwachter te Assen is benoemd
M. Heijt, onderbrigadier te Veenhuizen, in
plaats van J.C. Bolland, overleden"

1b
Overplaatsing 1868-02-08 Meppel, Drenthe, Nederland  

"De Minister van Justitie (heeft beslist),
dat met ingang van 7 Febr. worden verplaatst:
(o.a.) de Rijksveldwachter der 3e klasse, met
den rang van brig. titulair, M. Heijt, van Zandberg
naar Meppel"

Opmerking: Zandberg - Gr/Dr dorpje ten dele in
gemeente Vlagtwedde en ten dele in de gemeente
Odoorn.

1 6
Overlijden 1876-12-19 Borger, Drenthe, Nederland  

Borger, overlijdensakte, 21 december 1876, aktenr. 113
Overledene: Machiel Heijt, geboren te Norg op 06-09-1828;
beroep: rijksveldwachter; overleden te Borger op 19-12-1876,
in den ouderdom van ruim 48 Jaar,
zoon van Jacob Heijt en Margaretha Friso, beroep: zonder,
wonende te Ommerschans.

Gehuwd geweest met Josina Cornelia van der Ent, overleden.

Opmerking:
Ommerschans - verdedigingswerken tijdens de 80-jarige
oorlog, 1628 gebouwd tussen Reest en Vecht, op de grens
van de gemeenten Avereest en Ommen, ten zuiden van
het tegenwoordige Balkbrug.
De schans kwam in 1824 in het bezit van de Mij. van Weldadigheid,
die ter plaatse een gesticht liet bouwen voor bedelaars.
In 1896 verplaatst naar Veenhuizen.

7 6

Ouders

Vader Heijt, Jacobus Machielse
Moeder Friso, Margaretha Simens
         Heijt, Machiel
    Zus     Heijt, Margaretha
    Broer     Heijt, Simon
    Zus     Heijt, Wilhelmina
    Broer     Heijt, Willem
    Zus     Heijt, Hermanna
    Broer     Heijt, Jacob
    Broer     Heijt, Dingenis

Media

Bijzonderheden

In 1869 verbrandde het huis van Machiel Heijt:

Provinciale Drentsche en Asser courant, 25 september 1869:

"Borger, 23 Sept. Gister, des namiddags, omstreeks 5 uren,
zijn te Borger twee huizen bewoond door M. Heijt, G. Dinant,
R. Keur en B. Siebring afgebrand. De roerende goederen zijn
mede eene prooi der vlammen geworden. Met uitzondering
van een varken, een schaap en een kalf is er geen vee verbrand.
Bij het ontstaan van den brand waren twee huisgezinnen geheel,
de beide overige gedeeltelijk afwezig. De huizen en de inboedels,
behalve die van G. Dinant waren tegen brandschade verzekerd."

Naaste verwanten

 1. Heijt, Jacobus Machielse
  1. Friso, Margaretha Simens
   1. Heijt, Machiel
   2. Heijt, Margaretha
   3. Heijt, Simon
   4. Heijt, Wilhelmina
   5. Heijt, Willem
   6. Heijt, Hermanna
   7. Heijt, Jacob
   8. Heijt, Dingenis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Provinciale Drentsche en Asser courant
   • Datum: 1869-09-25
   • Datum: 1863-02-19
 2. Geboorteakte Norg
 3. Huwelijksbijlagen Norg
   • Datum: 1860-07-19
   • Pagina: Aktenr. 8
 4. Huwelijksregister Groningen
   • Datum: 1854-01-08
   • Pagina: Aktenr. 5
 5. Huwelijksakte Norg
   • Datum: 1860-07-19
   • Pagina: Aktenr. 8
 6. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 7. Overlijdensakte Borger