van Benthem, Hendrik 1 2 3 4 5 6 7 8

Geboortenaam van Benthem, Hendrik
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 68 jaren, 11 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1623-01-19    
3
Doop 1623-01-19 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Hendrijck, zoon van Jan van Bentem
en Arentien Gerrits
Getuij Stijken Gerrits

3
Huwelijk voor 1653-10-02   Getrouwd met Thimanna Podt

Thimanna Podt was de dochter van Frederik Harmsen Podt en Trijntje Gerrits, zuster van Arentien Gerrits, moeder van Hendrik van Benthem. Hendrik van Benthem was dus getrouwd met zijn nicht.

 
Overlijden 1692    
5

Ouders

Vader van Benthem, Jan
Moeder Gerrits, Arentien
    Broer     van Benthem, Peter
         van Benthem, Hendrik
    Broer     van Benthem, Gerrit

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Hendrik van Benthem en Thimanna Podt, gedoopt te Hasselt:

1. Jan, 2 oktober 1653, zoon van Hendrijck van Bentem en Tijmen Pots.

2. Frerijck, 6 augustus 1655, zoon van Hendrijck van Bentem en Tijmen Pots

3. Arnoldina, geboren rond 1658. Zij had in 1689 de leeftijd van 31 jaar. Zie het artikel
over Gerrit Alberts Podt.

4. Catrijna, 23 december 1660, dochter van Hendrijck van Bentem, lesentmeij en Tijmen Pots
getuige Aaltien Huijden, vrouw van Bentem
Opmerking: Aaltien Huijden is Aleida Huete, de vrouw van Peter van Benthem,
broer van Hendrik van Benthem.

5. Hendrijcus, 5 april 1663, zoon van Hendrick van Bentem, lesentmr. en Tijmen Pots.

Opmerking: lesentmeij of lesentmr. = licentmeester, hoofd van de dienst in- en uitvoerrechten.

Nadere bijzonderheden van bovenstaande kinderen:

1. Jan werd Jan Hendrik van Benthem genoemd om hem te onderscheiden van
Jan Peter van Benthem. Hij was secretaris en vervolgens burgemeester van Hasselt.

Archieven.nl, - Familie van Benthem (HCO)

Johan Hendrik van Benthem (1653-1709), zoon van Hendrik van Benthem
en Thimanna Podt, secretaris en vervolgens burgemeester te Hasselt;
huwt Elisabeth Agnes van Haeften (1653-1709), dochter van Willem van
Haeften tot Putten en Johanna van der Beecke en weduwe van Casyn Ulger (overl. 1688).

Hoogschoutambt Hasselt (archieven.nl):

107 Dr. J.H. van Benthem als gevolmachtigde van die eerbare Joanna van Benthem
wed. van Gerrijt Jacobsen Coninck ca Jan Wolters van Munster-Smid.
Eisch tot betaling eener geldsom, voortvloeiende uit acte van borgtocht, 1680 - 1682.

Toelichting: Joanna van Benthem is waarschijnlijk Anna van Benthem, eerst gehuwd met
Johan Ernst Heisman (personen op deze site), tante van Jan Hendrik van Benthem.

Jan Hendrik van Benthem trouwde in 1692 met Elisabeth Agnis van Haeften:
Trouwboek Hasselt:
"Johan Henrick van Benthem ende
Elisabeth Agnis van Haeften, getrout tot Rouveen
ingeschreven den 9 April 1692"

Trouwboek Rouveen:
24-04-1692
"Jan Hendrick van Benthem & Elisabeth Agnis van Haaften
zijn in den houwelijcken state bevestigd op Rouveen den 24ste April 1692
nae dat zij haars kerckelijcken attestatien van Hasselt getoont hadden"

Kind van Johan Hendrik van Benthem en Elisabeth Agnes van Haeften:
Frederik Hendrik, gedoopt op 3 juli 1692 te Hasselt.
Johan Hendrik van Benthem en Elisabeth Agnes van Haeften zijn in 1709 overleden.

Hun zoon Frederik Hendrik van Benthem trouwde op 28 september 1722 met Helena Margaretha Podt,
dochter van Everhardt Podt en Sina Greven.

Trouwboek Zwolle:

"Den 11 Septembris 1722
Fredrick Henrick van Benthem
met
Helena Margartia Podt
Getrouwt den 28 Septembris 1722"

Frederik Hendrik overleed op 12 mei 1754. Drie jaar eerder was hij erfgenaam geworden van zijn tante
Arnoldina, die op haar beurt weer de bezittingen van haar in 1727 overleden broer Frederik
had geërfd. Frederik Hendrik werd met deze erfenis de grootste onroerend goed bezitter
van Hasselt. Frederik Hendrik van Benthem is begraven te Zwolle in de Grote of St. Michaelskerk.
Helena Margriet Podt is aldaar op 6 november 1761 begraven.
Beschrijving van het graf:

"Noort-Sijde nr. 153 Graf van Frederik Hendrik van Benthem, later in bezit van Gerrit Alberts Podt"

Archieven.nl - Familie van Benthem (HCO):

339 Aantekeningen van Gerhard Podt betreffende de begiftiging van de inkomsten van de vicarie
van het Heilig Kruis te Nijkerk, waarvan de collatie door vererving van de familie Van Oldenbarnevelt
en Ulger in 1722 is gekomen aan Frederik van Benthem en waarvan de akten na diens dood thans
berusten onder zijn weduwe, [1754].
340 Stukken betreffende de vaststelling van de erfgenamen van Frederik Hendrik van Benthem en zijn vrouw, 1763.

2. Frederik, overleden op 9 mei 1727.

3. Arnoldina

Arnoldina van Benthem bezat in Hasselt vele huizen, zoals blijkt uit onderstaand gedeelte uit de
"Historische Stadskroniek" (Hasselt):

"Ridderstraat (2)
We blijven nog even aan de rechterzijde van de Ridderstraat. Het merendeel van de
huizen was in bezit van het geslacht van Benthem. Ridderstraat 20 was in het bezit van
Arnoldina van Bentem omstreeks 1739. Zij bezat vele huizen in deze straat"

Volgens het artikel ven Gerrit Alberts Podt is Arnoldina van Benthem op 21 maart 1751
te Hasselt overleden.
Begraafboek van Hasselt:
"Den 30 maart 1751 is begraven vrou van Bentem 15-1-0"

4. Catharina ging in 1677 te Hasselt in ondertrouw met Jacob Bloemert:

"10 mei 1677 (ondertrouw)
Jacob Bloemart J.M. en De Wel. Edel. Juffrouw Catharina van Benthem
met attest. van Hoorn"

Trouwboek Hoorn:

"Den 26 Junij 1677
Jacob Blomhart jongesel van Hasselt en daer woonende en
Catharina van Benthem jonge dochter woonende ter stede Hoorn
aengeschreven wegens verclaringh van de Hr. Bredenhoff dat
alreede een of 2 geboden tot Hasselt sijn gegaen
In huijs te trouwen den 21 Augusto 1677"

Toelichting:
Mr. Francois van Bredenhoff was burgemeester van Hoorn.

Jacob Bloemert was gedoopt op 3 augustus 1653 te Hasselt, zoon
van Hendrick Bloemert, burgemeester, en Margien Kolcks.

Op 2 juni 1678 werd hun dochter Catherina Eliesbeth gedoopt
te Hasselt, dochter van Jacob Bloemhert en Juffer Catharina van Benthem.

Naaste verwanten

 1. van Benthem, Jan
  1. Gerrits, Arentien
   1. van Benthem, Peter
   2. van Benthem, Gerrit
   3. van Benthem, Hendrik

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Derk Westerhof: Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
 2. Begraafboek Hasselt
 3. Doopboek Hasselt
 4. Harry Vrielink: Graven en Grafkelders in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle.
 5. Dr. F.W. Schmidt: Histogenen
 6. Archieven.nl
 7. Trouwboek Hasselt
 8. Trouwboek Hoorn