Adius, Lambertus 1 2a 3a 4 5 6 7 8

Geboortenaam Adius, Lambertus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 40 jaren, 8 maanden, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1677    
9
Huwelijksafkondiging 1700-04-05 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1700
Vermelding: Ondertrouw op 5 april 1700
Man : Lambertus Adius afkomstig van Harlingen
Vrouw : Maria de Blau afkomstig van Leeuwarden

Leeuwarden, huwelijken 1700
Vermelding: Attestatie afgegeven op 14 april 1700
Man : Lambertus Adius afkomstig van Harlingen
Vrouw : Maria de Blau afkomstig van Leeuwarden

10 1
Huwelijk 1700-04-14 Harlingen, Friesland, Nederland Getrouwd met Maria de Blauw

Harlingen, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 april 1700
Man: Lambartus Adius afkomstig van Harlingen
Vrouw: Maria de Blauw afkomstig van Harlingen

Maria Quirijnsd. de Blau is overleden in augustus 1739. Zij was een achternicht van Lambartus Adius. Zij was de dochter van Elisabeth Adius, een nicht van zijn vader, en Quirijn Hiëronymussen de Blau, en gedoopt te Leeuwarden op 8 augustus 1680:

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1680
Dopeling: Maria
Gedoopt op 8 augustus 1680 in Leeuwarden
Dochter van Quiryn de Blauw, raadsheer
en niet genoemde moeder

Hun kinderen waren:
Quirijn (1701), Adigerus (Adjus) (1704), Hiëronimus (1707), Elisabeth (1709), Emilia (1711), Johanna (1713), Martyn (voor 1719).

 

11 12 9
Commissieboeken 1703-11-21 Harlingen, Friesland, Nederland  

Staten-Generaal: Commissieboeken, Naam: Lambertus Adius
Functie: Ontvanger van de Convoijen en Licenten te Harlingen
Datum: 21 November 1703

 

13
Aankoop Noorderhaven 77 1709 Harlingen, Friesland, Nederland  

1709 - proclamatieboek Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 2ra van jan 1709
Adres: Noorderhaven 77 (exacte ligging vrij zeker)
(decreet) Gerardus Akker, notaris te Leeuwarden, wednr. van Sjoukje Jelles, verkoopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Hubert Braam, ten W. de equipagemeester Boncamp, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat, waarnaar vrij in- en uitgang door een steeg. Er is geboden door de convooimeester Adius.

14
Reëelkohier 1716 Harlingen, Friesland, Nederland  

1716 - reëelkohier
Adres Noorderhaven 77
Gebruik: huis
Eigenaar oude convoimr. Adius
Gebruiker oude convoimr. Adius
Huurwaarde: CG 50:00:00
Aanslag huurwaarde: CG 10:00:00

Toelichting:
CG - Caroligulden
Reëelkohieren. De reële goedschatting zoals deze belasting op onroerende goederen officieel heet, werd ingevoerd in 1711 om gelden bijeen te krijgen voor de Spaansche Successie-oorlog. Wel werd de belasting in 1712 weer afgeschaft maar blijkbaar had deze manier van geldverkrijgen de overheid goed voldaan en daarom werd in 1714 deze belasting opnieuw ingevoerd.

 

14
Overlijden 1717-09-17 Harlingen, Friesland, Nederland  

Lambertus Adius is op 40-jarige leeftijd op dezelfde dag als zijn vader overleden.

Na zijn overlijden vertrok kort na 1723 zijn weduwe Maria de Blauw naar Oenkerk, Giekerk en Wijns. Het lidmatenboek aldaar vermeldt:
"Juffrou Maria de Blau, wed. Adius van Harlingen".

Zij is overleden in augustus 1739.

 

9 2b

Ouders

Vader Adius, Adigerus
Moeder Swalue, Æmilia (Ymcke)
    Zus     Adius, Johanna Magdalena
    Zus     Adius, Agneta Maria
         Adius, Lambertus

Media

Bijzonderheden

Reëelkohier 1719:

Adres: Noorderhaven 77
Gebruik: huis
Eigenaar: wed. L. Adius
Huurwaarde: CG 50:00:00
Aanslag huurwaarde: CG 10:00:00
Aansl. huurw. voldaan: 18-7-1720

In 1724 verkocht Maria de Blau het huis te Harlingen:

1724 - proclamatieboek Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 194r van mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Adres: Noorderhaven 77
Samenvatting:
Anna de Bruin, wd. dr. Jacobus Belida koopt huis bij de Raadhuisbrug. Ten O. en N. Pieter Jansen Oldaens
en zijn houtstek en de Droogstraat, ten W. de equipagemeester Boncamp, ten Z. de straat en haven.
Zie de voorwaarden. Het huis heeft vrij in- en uitgang langs de steeg naar de Droogstraat. Gekocht van
Maria de Blauw, weduwe Lambertus Adius, nu te Oenkerk, voor zich en als moeder en voogdes over haar
kinderen bij Adius, voor 700 cg. en 3 gouden ducatons.

Bron: Harlingen, zoek je huis, www.kleinekerkstraat.nl.

Zoon HIERONIMUS Adius trouwde in 1726:

Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 27-01-1726
Soort akte: attestatie afgegeven
Bruidegom: Hieronimes van Adius wonende te Oenkerk
Bruid: Geertruid Dijkstra wonende te Dokkum

Zoon QUIRINUS Adius trouwde in 1727 te Leeuwarden:

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 27-04-1727
Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden:
met attestatie naar Oenkerk
Bruidegom Quirinus Adius wonende te Oenkerk
Bruid Fockjen Brouwer wonende te Leeuwarden
Predikant te Oenkerk.

Zoon ADIGERUS van Adius deed tussen 1723 en 1727 belijdenis:

Lidmatenregister Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Bijzonderheden: Tussen 1723 en 1727 belijdenis
Lidmaat Adigerus van Adius wonende te Oenkerk

In 1727 liet hij zich te Leeuwarden inschrijven afkomstig uit Namen.

Lidmatenregister Herv. Gemeente Leeuwarden

Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 29-10-1727
Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden: Op 29 oktober 1727 ingekomen van Namen
Lidmaat Adigerus Adius (vaandrig)

Adigerus van Adius trouwde in 1730 te Zutphen:

"Den 1 Octob. 1730"
Adigerus van Adius Vaandrig onder 't Regiment
van den Hartog van Saxen Eijsenach in de Compagnie
van de Oversten Luitenant Sijtzama
en
Elisabeth van Berendrecht b.w.a.

Met attestatie na buiten de 15 Octobr. 1730"

Toelichting:
b.w.a. - beide wonende alhier

Beiden vertrokken volgens het lidmatenboek naar Zwolle op 24 maart 1732.

In 1736 was Adigerus Adius doopgetuige te Amsterdam:

Kind: Henderina Elisabet
Doopdatum: 13-06-1736
Kerk: Zuiderkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: [van] Beerendrecht, Hendrik
Moeder: van] Telgen, Catharina Maria
Getuige: [van] Telgen, Jacobus
Getuige: Adius, Adigerus

Adigerus van Adius is voor 1739 overleden.

Trouwboek Zwolle:
"Den 17 Jan 1739
Derck Rampen weduwnaer alhier met Elijsabet van Berendrogh
wed. van Adigerus van Adius gewoont hebbende te Amsterdam
Hij moet Erffuiting doen, deze is vertoont
de proclamatien gaan mede te Amsterdam
1739 den 14 febr: att. afgegeven om tot Mastebroek te trouwen"

Elisabeth van Berendrecht ging vervolgens op 23 januari 1739 te Amsterdam in ondertrouw met Dirk
Rampen.

Dochter EMELIA Adius overleed op 14 november 1776 te Leeuwarden. Zij werd op 19 november 1776
te Leeuwarden begraven. Zij woonde bij de Meervisbanken.

 

Naaste verwanten

 1. Adius, Adigerus
  1. Swalue, Æmilia (Ymcke)
   1. Adius, Lambertus
   2. Adius, Johanna Magdalena
   3. Adius, Agneta Maria

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 2. Lidmatenboek Giekerk
   • Datum: tussen 1723 en 1727
   • Pagina: image 79
   • Datum: tussen 1723 en 1729
   • Pagina: image 28
 3. Trouwboek Zutphen
   • Datum: 1730-10-01
   • Pagina: image 189
 4. Lidmatenboek Zutphen - transcriptie
 5. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 6. Trouwboek Zwolle
 7. Ondertrouwregisters Amsterdam
 8. Aanvulling op de Stadsbegraafboeken 1550-1805 Leeuwarden
 9. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
 10. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 11. Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
 12. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 13. Ga het na in het Nationaal Archief
 14. kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen