Oostervelt, Roeloff Cornelius 1

Geboortenaam Oostervelt, Roeloff Cornelius
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden na 1725    

overleden na mei 1725

Waarschijnlijk is Roeloff Cornelis overleden voor 16 juni 1725,
want toen werd Wiebe Ottes, als volle oom aangesteld als
curator over zijn dochter Sijds Roelofs.

1 2

Families

Getrouwd Vrouw Ottes, Aafke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1697-05-23    

Op 23 mei 1697 werd hun dochter Antje gedoopt.

3
  Bijz.

Overzicht van de kinderen:

1. Antje Roeloffs
Gedoopt op 23 mei 1697 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

2. Cornelis
Gedoopt op 26 december 1698 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Kind van Roeloffs en niet genoemde moeder

3. Bauck Roeloffs
Gedoopt op 22 december 1700 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

4. Sytz Roeloffs
Gedoopt op 10 december 1702 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

5. Rintk Roeloffs
Gedoopt op 1 maart 1705 in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

6. Rens
Geboren in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Gedoopt op 14 maart 1706
Dochter van Roeloff Cornelius, schoolmeester en niet genoemde moeder

7. Otte
Geboren in Hemelum, Mirns en Bakhuizen
Gedoopt op 23 september 1708
Zoon van Roeloff Cornelius, schoolmeester en niet genoemde moeder

  Kind.
 1. Roeloffs, Antje
 2. Roeloffs, Cornelis
 3. Roeloffs, Sieds
 4. Roeloffs, Rinsk

Bijzonderheden

De schoolmeesters van Hemlumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden:

In mei 1695 kwam mr. Roelof Cornelius Oostervelt als
schoolmeester te Hemelum. Hij was afkomstig van Tjerkgaast.
Het jaarsalaris bedroeg steeds 112 c.g. van de Staten.
Zijn zoon Cornelis is gedoopt op 26 dec. 1698 en zijn zoon Otte
op 23 sept. 1708. Tot mei 1725 heeft hij de toelage van de Staten genoten.

Naaste verwanten

  1. Oostervelt, Roeloff Cornelius
   1. Ottes, Aafke
    1. Roeloffs, Antje
    2. Roeloffs, Cornelis
    3. Roeloffs, Sieds
    4. Roeloffs, Rinsk

Bronverwijzing

 1. De schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde in de loop der tijden, 1600-1950
 2. Gegevens Wiebe Haagsma
 3. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen