Pyters, Alle

Geboortenaam Pyters, Alle
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 89 jaren

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1711    

Twijzel of Kooten

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Eestrum, Groningen, Nederland  

Alle Pytters
Aangebodene Capitalen: 2
Personen: 5
Ystrum

2
Speciekohieren 1748 Eestrum, Groningen, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1748
Eestrum nr. 35, post 1

Alle Pieters
1748: hoofdbewoner
1800: overleden
Opm.  1777: vrouw overleden

1
Quotisatie 1749 Eestrum, Groningen, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Alle Pytters, Tietjerksteradeel
               Plaats:  Eestrum
         Omschrijving:  schoenmaker, wint de cost
           Gezin volw:  2 en kind: 4
              Aanslag:  26-5-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Tietjerksteradeel, fol. 53

3
Overlijden voor 1800    
1

Ouders

Vader Jelles, Pieter
Moeder Alles, Antje
         Pyters, Alle

Families

Getrouwd Vrouw Symens, IJbeltje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1741-02-26 Eestrum, Groningen, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1741
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 februari 1741 in Eestrum
Man : Alle Pyters afkomstig van Eestrum
Vrouw : Ybeltje Symens afkomstig van Eestrum

4
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Oostermeer/Eestrum:

1. Antje, 14 mei 1741

2. Trijntje, 4 augustus 1743

3. Pieter, 15 december 1745

4. Symen, 30 januari 1748

5. Jelle, 26 december 1749

  Kind.
 1. Alles, Antje

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schoenmaker (1749)
 

Naaste verwanten

 1. Jelles, Pieter
  1. Alles, Antje
   1. Pyters, Alle
    1. Symens, IJbeltje
     1. Alles, Antje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum