Zeijlmans, Johan Wouters

Geboortenaam Zeijlmans, Johan Wouters
Geslacht mannelijk

Ouders

Vader Jans, Wouter
Moeder Segeren, Maeijken
         Zeijlmans, Johan Wouters

Families

Getrouwd Vrouw van Clootwijck, Adriaentje Adriaens
  Bijz.

Rechterlijk archief Waspik, nr. 43
Fol. 210v, februari (?) 1685

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaentje van Clootwijck weduwe ende boedelhouster van zaliger Johan Zeijlmans, in zijn leven schout tot Waspick, ende haer kinderen met namen Gerart Zeijlmans, schout, Adriaen, Dierck, Dingena, Anna ende Wouter Janssen Zeijlmans, alle kinderen ende erffgenamen van Johan Zeijlmans ende Adriaentje van Clootwijck voorss.

Fol. 212v

Huijden desen 13e april 1685 compareerden voor ons ondergeschreven schepenen in Groot Waspick den eersamen Gerraerdt Zeijlmans, schout alhier, ter eenre ende Dierck, Dingena ende Anna ende Wouter Zeijlmans ter andere zeijde ende gecooren hebbende tot haeren voogden in desen Johan de Jongh ende Adriaen van Clootwijck. Ende verclaerden bijde parthijen rechtelijck bij desen gedeelt te hebben gelijck sij deelen bij dese.

Fol. 267r, maart (?) 1689

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaentje van Clootwijck weduwe Johan Zeijlmans, in sijn leven schout tot Waspick, ende haere kinderen ten andere seijde met namen Gerrit Zeijlmans, schout mede als voocht van Wouter Zeijlmans sijne broeder, Adriaen van Clootwijck voor hem selven, Dierck, Dingena, Anna ende Wouter Zeijlmans, alle kinderen ende erffgenamen van Johan Zeijlmans, schout ende Adriaentje van Clootwijck voorss.

 

  Kind.
 1. Zeijlmans, Gerrit
 2. van Clootwijck, Adriaen

Bijzonderheden

Op 12 juli 1660 werd Johan Wouters Seijlmans als schout vermeld:

Rechterlijk Archief Waspik, nr. 42:
folio 85v
datum, 12 juli 1660

"Op huijden desen xije julij xvjc tsestich compareerden voor ons Jan Wouters Seijlmans, schouteth des dorps Waspick"

De laatste vermelding van zijn vader was op 7 januari 1660:

Fol. 80r

"Op huijden desen vije januarij xvjc tsestich soo compareerde voor ons Wouter Janssen, schouteth tot Waspick, Jan Wouterss Seijlmans ende Adriaen Corneliss Buijs beijde heemraden des dorps Waspick "

 

Naaste verwanten

 1. Jans, Wouter
  1. Segeren, Maeijken
   1. Zeijlmans, Johan Wouters
    1. van Clootwijck, Adriaentje Adriaens
     1. Zeijlmans, Gerrit
     2. van Clootwijck, Adriaen

Voorouders