Idserts, Trijntie

Geboortenaam Idserts, Trijntie
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1678-09-22    
1
Doop 1678-09-22    

Gedoopt te Warga, Wartena en Warstiens,
Dopeling Trijntie,
dochter van Idsert Wopkes en niet
genoemde moeder.

Waarschijnlijk te Warga gedoopt.
Met Idsert Wopkes is vermoedelijk
Idsert Haies bedoeld.

1

Ouders

Vader Hayes, Idsert
Moeder Jans, Neeltje
         Idserts, Trijntie

Families

Getrouwd Man Wybes, Aege
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1712-10-16    

Op 16 oktober 1712 werd zijn dochter Sijtje gedoopt
te Eernewoude.

2
  Kind.
 1. Ages, Zijttje

Bijzonderheden

dochter van Idsert Hayes en Neeltje Jans,

Naaste verwanten

 1. Hayes, Idsert
  1. Jans, Neeltje
   1. Idserts, Trijntie
    1. Wybes, Aege
     1. Ages, Zijttje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warga, Wartena en Warstiens
 2. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude