Douwes, Pieter

Geboortenaam Douwes, Pieter
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1696-07-26    
1
Doop 1696-07-26 Langweer, Friesland, Nederland  
1
Stemkohieren 1728 Jutrijp, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1728
Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:
Locatie: Jutrijp
Stemnr.: 4
Aantal stemmen: 1
Gebruiker Pyter Douwes
Eigenaar voor 1/6 Anne Wybes
Eigenaar voor 1/6 Dr. Hentinga erfgenamen
Eigenaar voor 1/2 Jkh. Duco Gerrolt Martena Burmania grietman over Wymbritseradeel
Eigenaar voor 1/6 Piebe Wybes

2
Overlijden voor 1744    

In 1744 werd zijn vrouw Aafke Jolles weduwe genoemd.

 

Ouders

Vader Pytters, Douwe
Moeder Bottes, Antje
         Douwes, Pieter

Families

Getrouwd Vrouw Jolles, Aafke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1727    

Rond 1727 werd hun zoon Douwe geboren.

 
Attestatie 1734-06-04 Warns, Friesland, Nederland  

1734 den 4en Junij sijn me attestatie van Jutrijp en Hommerts angekomen
Pijtter Douwes (obiit)
en
Aafke Jolles
Egteliedens

Toelichting:
Pijtter Douwes is overleden in Warns en Scharl.

3a
  Bijz.

Kinderen:

1. Douwe, geboren rond 1727

2. Sibolt, gedoopt op 17 november 1729 te Jutrijp

3. Jolle, gedoopt op 12 augusutus 1734 te Warns en Scharl

4. Bregtie, gedoopt op 12 augustus 1736 te Warns en Scharl

5. Uijlke, geboren voor 1744

6. Entje, geboren voor 1744

  Kind.
 1. Pieters, Uilkje

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boer
1

Naaste verwanten

 1. Pytters, Douwe
  1. Bottes, Antje
   1. Douwes, Pieter
    1. Jolles, Aafke
     1. Pieters, Uilkje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stamboom Feikje Samplonius
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Lidmatenboek Scharl
   • Datum: 1734
   • Pagina: image 196