van Benthem, Joost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Geboortenaam van Benthem, Joost
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1654-02-01    
13
Doop 1654-02-01 Hasselt, Overijssel, Nederland  

Joost, zoon van Peter van Bentem, kerckmeester,
en Aeltien Huijden

13
Huwelijk voor 1693-02-10 Staphorst, Overijssel, Nederland Getrouwd met Anna Haack

"Joost van Benthem etc ende Anna Haaks etc
getrout tot Staphorst met attestatie van
Staphorst den 10 febr(uari) 1693"

Opm: Ten tijde van het huwelijk was Joost 39 jaar
en Anna 36 jaar oud!

Anna Haaks is in 1657 gedoopt.
Op St. Jan op 24 juni 1675 doet ze belijdenis
te Staphorst:
"Juffer Anna Haecks St Jan. 1675"

Anna Haak is op 4 januari 1743 te Zwolle begraven:
"Anna Haak wed(uwe) wijlen Bur(gemeeste)r
Joost van Benthem, een uir overluid, begraven
in de Mich(aels)kerk No 357 (betaald 11 gulden en 4 stuivers)"

10 14
Overlijden voor 1718-05-31    

Bernard Hueten, burgemeester van Zwolle,
maakte op 31 mei 1718 een testament,
waarin hij vermeldde, dat zijn neef Joost van
Benthem in zijn leven oud Burgermeester
der Stad Hasselt was. Hieruit blijkt, dat Joost
dan al is overleden.

1

Ouders

Vader van Benthem, Peter
Moeder Huete, Aleijda
    Zus     van Benthem, Anna
    Broer     van Benthem, Johan Peter
         van Benthem, Joost

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Joost van Benthem en Anna Haack:

1. Arnoldina Aleida van Benthem, gedoopt op 22 april 1694 te Hasselt:
Arentoldiena Alida, dochter van Joost van Bentem en Anna Hacken.
Zij is vernoemd naar haar overgrootmoeder Arentien Gerrits en haar grootmoeder
Aleijda Huete.

2. Catharina Elsabet van Benthem, gedoopt 4 december 1695 te Hasselt,
dochter van Joost van Bentem en Anna Haacken.

3. Petrus, gedoopt 19 september 1697 te Hasselt, zoon van Joost van Benthem
en Anna Hake.

Neef Bernard Huete, burgemeester van Zwolle liet in 1721 een bedrag van 80.000 gulden
na aan Arnoldina Aleida en Catharina Elsabet.
Gedeelte testament (31 mei 1718):

"Zo stelle en instituere tot mijn erfgenamen de Nigten Arnoldina Aleide van Benthem,
en Catharina Elsabeé van Benthem, dogters van d'Heer en Neef Joost van Benthem,
in zijn leven oud Burgermeester der Stad Hasselt. F. 80.000,-"

Arnoldina Aleida van Benthem trouwde op 21 september 1722 te Zwolle
met Evert Jan Thomassen à Thuessink, officier in de krijgsmacht.

Trouwboek Zwolle:
"Den 5 Septembris 1722
Everd Jan Tussink
met Arnoldina Aleijda van Benthem
De proclamatien moeten mede tot Hasselt gaan.
Dit is gebleken en hier getrouwt den 21 sSept. 1722"

Het huwelijk staat vermeld in het trouwboek van Hasselt in september (?) 1722:
"Evert Jan Tussink met Arnolda Aleida van Benthem bijde wonende ten Swol"

Kinderen, gedoopt te Zwolle:

1. Anna Catrina, 27 september 1723

2. Catarina Elsebe, 27 februari 1727

3. Johanna Everdina, 15 januari 1730

4. Joost Peter, 24 februari 1732

5. David, 28 november 1743

Joost Peter Thomassen à Thuessink legde op 12 april 1779 de eerste steen
voor de aanleg van de nieuwe Staphorstersluis te Zwartsluis. Het werk werd voltooid onder
het toezicht van A. J. van Muiden en D(avid?) Thomassen à Thuessink, beiden burgemeesters
van Zwolle.

Kleinzoon Evert Jan Thomassen à Thuessink, geboren op 30 augustus 1761 te Zwolle,
zoon van Joost Peter Thomassen à Thuessink en Johanna Mantz, was een beroemd persoon
in Zwolle, zie Galerij.

Catharina Elsabet van Benthem trouwde in 1723 te Hasselt met dominee Zacharias Spies:

"Ingeschreven den 30 julij 1723
Zacharias Spies Predicant alhier en Catharina Elsabet van Benthem"

Zacharias Spies was op 1 december 1675 te Amsterdam gedoopt (Hervormd),
zoon van Pieter Spies en Angje Daelder, Zuiderkerk,
getuigen: Johannes Daelder en Catrina Spies.
Hij deed als kandidaat op 1 oktober 1710 intrede bij de Hervormde Gemeente te Meppel.
Hij vertrok vandaar op 27 mei 1715 naar Hasselt.

Hij trouwde te Meppel in 1708 met Dina Schrijvers afkomstig van Alphen:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 01-01-1708.
Bruidegom: Zacharias Spies, jongeman; beroep: predikant; herkomst: Amsterdam.
Bruid: Dina Schrijvers, jongedochter; herkomst: Alphen.
NB: huwelijksdatum niet leesbaar.

Het begraafboek van Meppel vermeldt, dat op 23 november 1709
twee kinderen van Zacharias Spies zijn begraven:
"Den 23 dijto is verluijdt die beijde
kinder van die heer predijkant Sacharijns Spijes"

Dina Schrijvers werd op 3 december 1709 begraven te Meppel:
"Den 3 dessember is verluijt die huijsvrouw
van die heer Predijkant Sacharijas Spijs"

Op 15 september 1711 trouwde hij met Anna Dusart te Amsterdam.

inschrijvingsdatum: 28-08-1711
naam bruidegom: Spies, Zacharias
naam eerdere vrouw: Schrijvers, Dina
naam bruid: Dusart, Anna

"Domine Zacharias Spies weduwnaar Dina Schrijvers
Predicant tot Meppelt en Anna Dusart J. D. van Amsterdam
woont op de Prinsegraft
Acte verleent den 13 September 1711 om alhier
in de Walekerk te trouwen"

In 1712 werd zijn zoon Pieter te Meppel gedoopt:

Meppel, 5 augustus 1712,
Gedoopt: Pieter, zoon van Zacharias Spies.
NB beroep vader: predikant.
Dit kindje overleed spoedig en werd op 20 augustus 1712 te Meppel begraven:
"Den 20 ditto verluijt het kraemkijnt van die Doemener
Saghrijaes Spijs"

Op 16 april 1715 werd er nog een kraamkind van Zacahrias Spies begraven
te Meppel:
"16 dito het kraemkint van de Eerw. Heere Zacharias Spies
Predicant Alhier verluijt"

Zacharias en Catharina bezaten in Hasselt een logement (Historische Stadskroniek Hasselt):

"Wat bij het begin van de Hoogstraat al direct opvalt is een logement. Dit logement heeft
niet altijd dezelfde naam gedragen. In het begin van de 17e eeuw noemde men het "Het Rode Hart".
Dit was geen ongebruikelijke naam. Die kwam ook voor te Zwolle.
Het logement was in handen van het geslacht "Van Benthem"
Dit geslacht had meerdere herbergen. Het Rode Hart bleef familiebezit tot 3 januari 1747.
Het logement kwam in het bezit van een predikant die hier te Hasselt gestaan heeft.
Deze predikant "Zacharias Spies" (overleden 1734) was gehuwd met Cath. Elsabet van Benthem.
Zij verkocht in 1747, als weduwe van de voornoemde predikant,
het logement "van ouds het Roohart en nu de Herderin genomt" aan Antonij van Veen.
Het is wel logisch om een pand van de weduwe van een "herder" de Herderin te noemen".

Zie ook het artikel over Dominee Spies: "Zacharias Spies, een frauderende dominee"
(zie Media/Galerij).

Naaste verwanten

 1. van Benthem, Peter
  1. Huete, Aleijda
   1. van Benthem, Anna
   2. van Benthem, Johan Peter
   3. van Benthem, Joost

Voorouders

Bronverwijzing

 1. B.J. Kam: Aantekeningen over de familie Huete, en over de stratebroederschappen te Zwolle.
 2. Wie is Wie in Overijssel - Evertjan Thomassen à Theussink
 3. Derk Westerhof: Historische Vereniging Hasselt, Historische Stadskroniek
 4. Begraafboek Hasselt
 5. Trouwboek Meppel
 6. Doopboeken Amsterdam
 7. Dominees.nl, Meppel, Hervormde Gemeente.
 8. Ondertrouwregisters Amsterdam
 9. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 10. Trouwboek Hasselt
 11. Jaap Hagedoorn (o.a): Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp
 12. Trouwboek Zwolle
 13. Doopboek Hasselt
 14. Begraafboek Zwolle