Wiemers, Detje

Geboortenaam Wiemers, Detje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 64 jaren, 4 maanden, 6 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1743    
1
Doop 1755-07-22 Suameer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1755
Dopeling: Detje
Gedoopt op 22 juli 1755 in Suameer
Dochter van Wymer Lipkes en niet genoemde moeder

Opmerking: De doopmaand juli is niet zeker. De dopeling is het oudste kind.

 

2
Huwelijk 1766-10-05 Suameer, Friesland, Nederland Getrouwd met Geert Gjalts

Tietjerksteradeel, huwelijken 1766
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 oktober 1766 in Suameer
Man: Geert Gjalts afkomstig van Suameer
Vrouw: Dedtje Wymmers afkomstig van Suameer

Geert Gjalts was geboren rond 1746, zoon van Gjolt Sybrens en Hiltje Sjoerds. Deze was boer onder Suameer op de Tieke, vermeld bij de Quotisatie 1749:

Giolt Sybrens, Tietjerksteradeel
Plaats: Suameer
Omschrijving: gemeen boer
Gezin volw: 3 en kind: 5
Aanslag: 44-7-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Tietjerksteradeel, fol. 69

Kinderen van Geert Gjalts en Detje Wiemers:

1. Grietje, geboren in 1767 te Suameer,
gedoopt 21 augustus 1777 te Garijp

2. Hiltje, geboren 1770 te Suameer,
gedoopt 21 augustus 1777 te Garijp

3. Gjolt, geboren 1772 te Suameer,
gedoopt 21 augustus 1777 te Garijp

4. Trijntje, geboren 1776 te Suameer,
gedoopt 21 augustus 1777 te Garijp

5. Aaltje, geboren 9 juli 1778 te Suameer,
gedoopt 21 augustus 1778 te Garijp

6. Wymke, geboren 4 juni 1780 te Suameer,
gedoopt 9 juli 1780 te Garijp

7. Wymer, geboren 17 september 1782 te Suameer,
gedoopt 3 november 1782 te Garijp

Tietjerksteradeel overlijden/begraven 1808
Overleden: Geert Gjalts, oud 62 jaar
Datum: 6 juni 1808
Plaats: Suameer
Opmerking: De overledene was weduwnaar.

 

3 4 2 1
Overlijden 1807-05-07 Suameer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel overlijden/begraven 1807
Overleden: Detje Wymmers, oud 64 jaar
Datum: 7 mei 1807
Plaats: Suameer
Opmerking: De overledene was weduwe (?)

 

1

Ouders

Vader Liepkes, Wijmer
Moeder Rienks, Grietje
    Zus     Wiemers, Aaltje
         Wiemers, Detje
    Zus     Wiemers, Aukje
    Zus     Tiekstra, Trijntje Wiemers
    Broer     Tiekstra, Liepke Wijmers

Naaste verwanten

 1. Liepkes, Wijmer
  1. Rienks, Grietje
   1. Wiemers, Aaltje
   2. Wiemers, Detje
   3. Tiekstra, Trijntje Wiemers
   4. Wiemers, Aukje
   5. Tiekstra, Liepke Wijmers

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
 2. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 4. Collectie Pieter Nieuwland