Janszen, Sied Rinkes

Geboortenaam Janszen, Sied Rinkes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 57 jaren, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1805-10-16 Molkwerum, Friesland, Nederland  
1
Doop 1805-11-17 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1805,
doopjaar 1805
Dopeling: Sied
Geboren op 16 oktober 1805 onder Molkwerum
Gedoopt op 17 november 1805 in Molkwerum
Dochter van Rinke Jans en Wijpk Sijmons

1
Huwelijk 1834-06-12 Wonseradeel, Friesland, Nederland Getrouwd met Douwe Baukes Reidsma

Huwelijksakte Wonseradeel, 1834
Man   : Douwe Baukes Reidsma, boereknegt
Vrouw : Sied Rinkes Jansen
Datum : 12 juni 1834, akte nr. 33

Opm.  : Bruidegom tekent "Reitsma",
bruid "Janszen"

-met legitimatie van een kind

-"Sied Rinkes Jansen, jongedochter, oud
achtentwintig jaren, geboren te Koudum,
blijkens extract daar van afgegeven door den
heer officier van den Burgerlijken Stand der
Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noortwolde"
- "dienstmeid, wonende te Tjerkwerd, meerderjarige
dochter van Rinke Jans en Wijpk Sijmons Bouwma,
beide overleden"
- "zijnde kleindochter aan vaderszijde van Jan Douwes
en Jantje Rinkes, en aan moederszijde van Sijmon Lieuwes
en Aafke Cornelis, alle vier voor lange jaren in het Canton
Hindelopen overleden"

Opmerking: Volgens het doopboek van Molkwerum was
Sied geboren te Molkwerum.
Waarschijnlijk is hij te Bolsward getrouwd.

Sied trouwde met Douwe Baukes Reitsma, die
de neef was van Douwe Jurres Reitsma, die in
1828 met haar zuster Janke was getrouwd.

2
Overlijden 1862-11-06 Cornwerd, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Wonseradeel, 1862
Aangiftedatum 6 november 1862, blad nr. 55
Sierdtje Rinkes Jansen, overleden 6 november 1862,
57 jaar, vrouw
Gehuwd

"dat Sierdtje Rinkes Jansen, oud zevenvijftig jaren,
zonder beroep, geboren te Molkwerum, wonende
te Cornwerd, dochter van Rinke Jans Jansen en
Wijpk Sijmons Bouwma, beide overleden, gehuwd
geweest met Douwe Baukes Reitsma, slager te Cornwerd
op den zesden der maand November des morgens
ten zeven ure te Cornwerd is overleden"

3

Ouders

Vader Jansz, Rinke
Moeder Bouma, Wypk Simons
    Zus     Jansen, Jantje Rinkes
    Broer     Jansz, Simon Rinkes
    Zus     Jansen, Janke Rinkes
    Broer     Janszen, Jan Rinkes
    Zus     Jansen, Aafke Rinkes
         Janszen, Sied Rinkes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep dienstmeid
2

Naaste verwanten

 1. Jansz, Rinke
  1. Bouma, Wypk Simons
   1. Jansen, Jantje Rinkes
   2. Jansz, Simon Rinkes
   3. Jansen, Janke Rinkes
   4. Janszen, Jan Rinkes
   5. Jansen, Aafke Rinkes
   6. Janszen, Sied Rinkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 2. Huwelijksakte Wonseradeel
 3. Overlijdensakte Wonseradeel