Goffes, Trijn 1

Geboortenaam Goffes, Trijn
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1678-09-08    
2
Doop 1678-09-08 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Dopeling Trijn,
dochter van Goffe Goffes en niet genoemde moeder

2
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Bergum, Friesland, Nederland  

Jacob Tabes wed.
Insolvent
Personen: 2
Bergum

3
Quotisatie 1749 Bergum, Friesland, Nederland  

wed. Jacob Tabes, Tietjerksteradeel
               Plaats:  Bergum
         Omschrijving:  oud en arm
           Gezin volw:  2 en kind: 1
              Aanslag:  10-1-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Tietjerksteradeel, fol. 43

4
Overlijden voor 1760    
1

Ouders

Vader Goffes, Goffe
Moeder Wytses, Griet
         Goffes, Trijn

Families

Getrouwd Man Tabes, Jacob
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1697-01-31 Oostermeer, Friesland, Nederland  

man: Jacob Tabes afkomstig van Oostermeer
vrouw: Trijn Goffes afkomstig van Oostermeer

5
Belijdenis 1698-06-04 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1698
Man: Jacob Tabes
Vrouw: Trijn Goffes
Woonplaats: Oostermeer
- Op 4 juni 1698 belijdenis

"1698 A(nn)i 2 Junij op Hemelvaertsdagh
na de middagh
zijn nae gedane Proef=praedikinge tot Oostermeijr
onder Godes goetheijt tot Zijne kercke toegedaen
(o.a.)
Jacob Tabes en Trijn Goffes zijn huijsvrouw"

6
Lidmaten 1709-08-26 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1709
Man: Jacob Tabes
Vrouw: Trijntie Goffes
Woonplaats: de Wal
- Op 26 augustus 1709 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oostermeer en Eestrum,
lidmaten 1667-1850
DTB 716 blad 64

6
Lidmaten 1722-05-10 Bergum, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1722
Man: Jacob Tabes
Vrouw: Trijntie Gosses
Woonplaats: op de Buurt ten oosten
- Op 10 mei 1722 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Bergum, lidmaten 1679-1850
DTB 705 blad 23

6
  Bijz.

Kinderen van Jacob en Trijn, gedoopt te Oostermeer, Eestrum:

1. Goffe, 12 december 1697

2. Antie, 22 oktober 1699

3. Antie, 30 oktober 1701

4. Goffe, 23 maart 1704

5. Tabe, 14 november 1706

Gedoopt te Bergum:

6. Stijntie, 25 december 1712

7. Goffe, 23 september 1714

8. Gryttie, 23 september 1717

9. Jeltie, 8 februari 1720

10. Wopke, 19 maart 1724

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1698
Man : Jacob Tabes
Vrouw: Trijn Goffes
Woonplaats: Oostermeer
- Op 4 juni 1698 belijdenis

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1709
Man : Jacob Tabes
Vrouw: Trijntie Goffes
Woonplaats: de Wal (Oostermeer)
- Op 26 augustus 1709 lidmaat

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1722
Man : Jacob Tabes
Vrouw: Trijntie Gosses
Woonplaats: op de Buurt ten oosten (Bergum)
- Op 10 mei 1722 lidmaat

  Kind.
 1. Jacobs, Tabe

Bijzonderheden

Speciekohier Tietjerksteradeel
Bergum nr. 151
- Post 1, Jacob Tabes weduwe
1748: hoofdbewoner
1753: naar Bergum nr. 155
Opm. vanaf 1750 gealimenteerd

Speciekohier Tietjerksteradeel
Bergum nr. 155
- Post 3, Jacob Tabes weduwe
1753: hoofdbewoner, van Bergum nr. 151
1760: overleden
Opm. gealimenteerd; Wybren Hendriks eigenaar

Naaste verwanten

 1. Goffes, Goffe
  1. Wytses, Griet
   1. Goffes, Trijn
    1. Tabes, Jacob
     1. Jacobs, Tabe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 6. Lidmatenboek Tietjerksteradeel