Jacobs, Lijske 1a

Geboortenaam Jacobs, Lijske
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 75 jaren, 6 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1749-03-02 Hoogemeeden, Groningen, Nederland  
2
Doop 1749-03-02 Oostwold, Groningen, Nederland  

Jacob Roelefs en Anie Jacobs van de Hooghmieden een dogter gedoopt, Lijske genaemt

2
1e Huwelijk 1779-04-18 Oostwold, Groningen, Nederland Getrouwd met Jacob Cornelis

trouwakte (tot 1811)
Aktedatum: 18-04-1779
Plaats: Kerkelijke gemeente - Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
Bijzonderheden:gehuwd te Oostwold
Bruidegom Jacob Cornellis van Hoogemeeden
Bruid Lijske Jacobs van Hoogemeeden

Jacob Cornelis was weduwnaar van Auktjen Gerrits. Zij waren getrouwd op 29 april 1764 te Oostwold. Jacob Cornelis was afkomstig van Hoogemeeden en Auktjen Gerrits kwam van Garnwerd.

Kind:
Anje, gedoopt op 10 juli 1785 te Oostwold, geboren te Hoogemeeden

3
2e Huwelijk 1797-04-23 Niehove, Groningen, Nederland Getrouwd met Harke Hindriks

23 april 1797 Harke Hindriks van Wierum en Lijske Jacobs van Legemeden na voorgaande kondiging gecopuleert

Harke Hindriks was op 19 augustus 1764 te Wierum gedoopt, zoon van Hinderik Harkes en Klaaske Jacobs.

4 5
Overlijden 1824-09-18 Noordhorn, Groningen, Nederland  

"Lijske Jakobs oud 75 jaren geboren op de Hoogemeden, zonder beroep, wonende tot Noordhorn, weduwe van Harke Hindriks Hollinga in leven Landbouwer onder Zuidhorn, en dochter van Jacob Roelfs en Anje Jakobs, in leven Ehelieden en Dagloners op de Hoogemede"

Harke Hindriks Hollinga was op 24 februari 1819 overleden:

"Harke Hindriks Hollinga oud 54 jaren van beroep Landbouwer, te Zuidhorn, Echtgenoot van Lijske Jakobs, wonende te Zuidhorn"

6

Ouders

Vader Roelefs, Jacob
Moeder Jacobs, Anje
    Zus     Jacobs, Elske
         Jacobs, Lijske
    Broer     Drentje, Jacob Jacobs
    Zus     Jacobs, Aegtie

Bijzonderheden

Westerkwartier - Register van huwelijkscontracten

Bron: Registraties vóór 1811
Soort registratie: Huw. contract
Aktedatum: 16-05-1779
Plaats: Hoogemeeden

Bruid: Lijske Jacobs
Bruidegom : Jacob Cornellis

Bruids zijde : Jacob Jacobs - broer
Bruids zijde : Trijnje Sipkes - schoonzuster
Bruids zijde : Jan Mennes - zwager
Bruids zijde : Aagtje Jacobs - zuster
Bruids zijde : Sicke Jacobs - zwager
Bruids zijde : Hantje Jacobs - halfzuster

Bruidegoms zijde : Klaas Andries - zwager
Bruidegoms zijde : Auke Cornellis - zuster
Bruidegoms zijde : Pieter Meentes Veenstra - zwager
Bruidegoms zijde : Liefke Cornellis - zuster
Bruidegoms zijde : Jacob Gerrits - zwager
Bruidegoms zijde : Trijntje Cornellis - schoonzuster
Bruidegoms zijde : Pieter Ates - halfzwager
Bruidegoms zijde : Gerrit Cornellis Mulder - aangehuwde neef
Bruidegoms zijde : Auke Julles - volle nicht
Bruidegoms zijde ; Jacob Gerrits - voormond over bruidegoms minderjarige kinderen bij wijlen Aukje Gerrits
Bruidegoms zijde : Claas Andries - sibbevoogd over bruidegoms minderjarige kinderen bij wijlen Aukje Gerrits
Bruidegoms zijde : Semme Jans - vreemde voogd over bruidegoms minderjarige kinderen bij wijlen Aukje Gerrits

Westerkwartier - Register van huwelijkscontracten

Bron: Registraties vóór 1811
Soort registratie: Huw. contract
Aktedatum: 21-03-1797

Bruid : Lijske Jacobs
Bruidegom : Harke Hindriks

Bruids zijde : Jacob Jacobs - broer
Bruids zijde : Trijnje Sipkes - aangehuwde zuster
Bruids zijde : Kasper Jacobs - zwager
Bruids zijde : Klaas Andries - curator over des bruids dochter
Bruids zijde : Jacob Abels - curator over des bruids dochter

Bruidegoms zijde : Hindrik Harkes - vader
Bruidegoms zijde : Grietje Tijmens - stiefmoeder
Bruidegoms zijde : Jacob Jans - zwager
Bruidegoms zijde : Barteld Tijmens - zwager
Bruidegoms zijde : Hindrik Pieters - zwager

Naaste verwanten

 1. Roelefs, Jacob
  1. Jacobs, Anje
   1. Jacobs, Aegtie
   2. Drentje, Jacob Jacobs
   3. Jacobs, Elske
   4. Jacobs, Lijske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijkscontract Westerkwartier
   • Datum: 1797-03-21
   • Pagina: archiefnummer 735, aktenummer 735
 2. Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
 3. Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
 4. Trouwboek Niehove
 5. Doopboek Wierum en Dorkwerd
 6. Overlijdensregister Zuidhorn