Bloem, Marijke 1

Geboortenaam Bloem, Marijke
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 79 jaren, 5 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1746-04-29 Leeuwarden, Friesland, Nederland  
2
Doop 1746-04-29 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1746
Dopeling: Maryke
Gedoopt op 29 april 1746 in Leeuwarden
Dochter van Symen Petrus Bloem en Reinouke Reineri

2
Ondertrouw 1782-11-01 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1782
Vermelding: Ondertrouw op 1 november 1782
Man       : Daniël Johannes Trippenee afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Marijke Bloem afkomstig van Leeuwarden

3
Huwelijk 1782-11-17 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Johannes Trippenzee

Leeuwarden, huwelijken 1782
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 november 1782
Man       : Daniël Johannes Trippenee afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Marijke Bloem afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Westerkerk

Johannes Trippenzee werd gedoopt te Leeuwarden:

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1757
Dopeling: Johannes
Gedoopt op 2 maart 1757 in Leeuwarden
Kind van Daniel Daniels en Lidia Josuas

  Quotisatiekohieren 1749

Daniël Daniëls, Leeuwarden
                 Wijk:  Oost Minnemaespel
         Omschrijving:  sold. de guarde
           Gezin volw:  2 en kind: 2
              Aanslag:  22-0-0
            Verhoging:  4
             Vermogen:
                 Bron:  Leeuwarden, fol. 506

Kinderen van Johannes Trippenzee en Marijke Blom,
te Leeuwarden:

1. Daniël, geboren 8 december 1785,
gedoopt 1 januari 1786
2. Symon Petrus, geboren 14 mei 1788,
gedoopt 1 juni 1788

ohannes Trippenzee is op 7 mei 1838 te Leeuwarden
overleden:

"Johannes Trippenzee, 83 jaren, geboren en wonende te
Leeuwarden, weduwnaar van Maria Blom,
zoon van Daniël Trippenzee en Lidia, zijnde
toenaam onbekend, overleden".

4 2 5 6
Overlijden 1825-10-19 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Leeuwarden, 1825
Aangiftedatum 21 oktober 1825, akte nr. 371
Maria Blom, overleden 19 oktober 1825, 80 jaar, vrouw
Gehuwd

"Maria Blom, oud ruim tachtig jaren, zonder beroep,
geboren en wonende te Leeuwarden, vrouw van
Johannes Trippenzee, en dochter van Sijmon Blom
en / naam en voornaam der meoder onbekend,
beide overleden alhier".

6

Ouders

Vader Bloem, Simon Petrus
Moeder Regneri, Reynouke Jilles
    Zus     Bloem, Antie
         Bloem, Marijke
    Zus     Bloem, Catharina
    Broer     Bloem, Benedictus
    Zus     Bloem, Aafke Siemons

Bijzonderheden

1813 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Volmacht, akte niet aanwezig
- Nicolaas Trippenzee, koopman te Rotterdam, gelastigde
- Jacobus van Os, oud-cherger te Rottevalle, gehuwd met Aafke Blom, lastgever
- Johannes Trippenzee, timmerman te Rottevalle, gehuwd met Maritje Blom,
lastgever

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 32003
Repertoirenr.: 38 d.d. 11 april 1813

1813 Drachten, notaris K.J. van der Veen
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis te Rottevalle, koopsom 1417 fr.
- Johannes Trippenzee, timmerman te Oostermeer, verkoper
- Douwe Hendriks Kooistra te Rottevalle, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 32003
Repertoirenr.: 56 d.d. 13 mei 1813

1822 Leeuwarden, notaris J.C. Kutsch
Koopakte
Betreft de verkoop van een huizinge te Leeuwarden, koopsom fl. 550
- Jan Ernstman te Leeuwarden, verkoper
- Maria Regnerus te Leeuwarden, verkoper
- Johannes Trippenzee te Leeuwarden, koper
- Marijke Blom te Leeuwarden, koper
- Halbo Kuipers te Leeuwarden, dominee, tevens als voogd over zijn zwager
Albertus ten Oever

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 76030
Repertoirenr.: 179 d.d. 1 mei 1822

1832 Leeuwarden, notaris E.E. Wielinga van Scheltinga
Royement, akte is wel aanwezig
- Anne Kuipers te Leeuwarden, gehuwd met Pieter de Vries, schuldeiser
- Johannes Trippensee te Leeuwarden, gehuwd met Marijke Blom, schuldenaar

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 77021
Repertoirenr.: 54 d.d. 26 juni 1832

Opm: In 1832 is Marijke Blom al overleden.

Naaste verwanten

 1. Bloem, Simon Petrus
  1. Regneri, Reynouke Jilles
   1. Bloem, Antie
   2. Bloem, Marijke
   3. Bloem, Catharina
   4. Bloem, Benedictus
   5. Bloem, Aafke Siemons

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële archieven Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 5. Quotisatie 1749
 6. Overlijdensakte Leeuwarden