Ottes, Gerrit 1

Geboortenaam Ottes, Gerrit
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 68 jaren, 9 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1743-05-19 Molkwerum  
2 3
Doop 1743-05-19 Molkwerum  

Dopeling: Gerrijt,
zoon van Otte Broers en
Rink Gerrijts

2
Ondertrouw 1794-06-06 Amsterdam  

Gerrit Ottes van Molquern gereformeerd
weduwnaar van Aaltje Wimmers op Cattenburg
in de 2e dwarsstraat
Grietje Hasselaar gereformeerd weduwe van
Gijsbert van Wolven

4
2e Huwelijk na 1794-06-06 Amsterdam Getrouwd met Gryetie Hasselaar

Kinderen:

1. Gerrit, gedoopt op 8 juli 1795 te Amsterdam

2. Kaatijen, geboren op 12 maart 1799,
gedoopt op 13 maart 1799,

Grietje Hasselaar was gedoopt op
9 februari 1759 te Amsterdam,
dochter van Barent Hasselaar en
Catrina Visser.

Grietje Hasselaar is op 3 februari 1814 te
Amsterdam overleden.

5 3
Getuige 1798-10-05 Amsterdam  

Op 5 oktober 1798 was Gerrit Ottes getuige bij de doop van
Dirk, de kleinzoon van zijn broer Dirk Ottes:

zoon        Dirk
vader Hobbe Ottens
moeder Henderina te Loo
getuigen Gerrit Ottens
Heebeltie Reedemers
pastor Johannes Leonardus Wolterbeek
geboorte 1 oktober 1798
doop 5 oktober 1798
religie Hervormd, Oude kerk
bron 34 p. 242 (folio 121v) nr. 4

Opm: Hobbe Ottens is de zoon van Dirk Ottes.
Heebeltie Reedemers is Heebeltje Rodmers
van Wijngaarden, weduwe van Dirk Ottes.

1
Overlijden 1812-03-04 Amsterdam  

"Gerrit Ottens, oud negen en zestig jaren, wonende
en overleden Goudsbloemgracht Wildemansgang N. 116,
van beroep sjouerman, geboren te Molqueern in Vriesland,
gehuwd met Grietje Hasselaar".

Opm:
In de huwelijksakte van zijn zoon Wietze Gerrits Wijma
staat vermeld, dat Gerrit Ottes al in 1787 overleden
of verdronken is. Heel eigenaardig, want in 1799 is Wietze
nog getuige bij de doop van zijn halfzusje geweest en
heeft hij zijn vader nog gezien.

6

Ouders

Vader Broers, Otte
Moeder Gerrijts, Rink
    Broer     Ottes, Dirk
    Broer     Ottes, Jan
         Ottes, Gerrit
    Broer     Ottes, Douwe

Families

Gehuwd Vrouw Wiemers, Aaltje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1775-05-05 Amsterdam  

Gerrit Ottes van Molquere, Gereformeerd, oud 32 jaar
op Cattenburg, ouders dood, geadsisteerd met Sijn broer
Jan Ottes
ende
Aaltje Wiemes van Bergumdam, Gereformeerd,
weduwe van Gellof Allerts, in de St. Jacobstraat

(ondertekening)
Gerrijt Ottes

Aaltje Wiemers ondertekende met een kruis.

Opm:
Bergumerdam (ten zuiden van Bergum):

Bergumerdam was een korte dijk tussen de hoge grond bij Bergum
en bij Suameer die bij zuidwestelijke storm het lage land om het Bergumermeer beschermde.

De tijd van aanleg is niet bekend. Na 1600 had de dam geen belang als waterkering meer.
De dam werd in de 20e eeuw vervangen door een brug. Bij die brug stond
de herberg De Drie Gekroonde Baarzen. Bij die herberg kwamen vooral mensen vanuit de haven en vissers.

Bron: wikipedia.org

4
Huwelijk na 1775-05-05    
4
  Bijz.

Op 30 mei 1777 werd hun dochter Rinkjen gedoopt te Amsterdam.

  Kind.
 1. Ottinga, Rinkjen Gerrits
 2. Gerrits, Reijntje
 3. Wijma, Wietze Gerrits

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Gerrit Ottes en Grietje Hasselaar:

1. Gerrit, gedoopt te Amsterdam:

zoon Gerrit
vader Gerrijt Ottes
moeder Grijetie Hasselaar
getuigen Henderik Hasselaar
Ellijsabet Henken
pastor Henricus Hoffmann
doop 8 juli 1795
religie Hervormd, Nieuwe kerk
bron 60 p. 127 nr. 1

Henderik Hasselaar was de broer van Grietje,
getrouwd met Ellijsabet Henken.

2. Kaatijen, gedoopt te Amsterdam:

dochter Kaatijen Geboren te Amsterdam
vader Gerrit Ottens
moeder Grietijen Hasseelaar
getuigen Wiessee Gerrit Ottens
Vinkie Ottens
pastor Theodoor IsaƤcus van Essen
geboorte 12 maart 1799
doop 13 maart 1799
religie Hervormd, Noorderkerk
bron 85 p. 311 (folio 155) nr. 6

Opm:
Getuigen waren:
Wiessee Gerrit Ottens - Wietze Gerrits Wijma en
Vinkie Ottens - Rinkjen Gerrits Ottinga
Dit waren kinderen van Gerrit Ottes uit zijn eerste
huwelijk.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep sjouerman (1812)
 

Naaste verwanten

 1. Broers, Otte
  1. Gerrijts, Rink
   1. Ottes, Douwe
   2. Ottes, Dirk
   3. Ottes, Jan
   4. Ottes, Gerrit
    1. Wiemers, Aaltje
     1. Ottinga, Rinkjen Gerrits
     2. Gerrits, Reijntje
     3. Wijma, Wietze Gerrits

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 2. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 3. Overlijdensakten Amsterdam
 4. Ondertrouwregister Amsterdam
 5. Doopboeken Amsterdam
 6. Overlijdensakten Amsterdam