Jacobs, Auke

Geboortenaam Jacobs, Auke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis tussen 1706 en 1723    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1723
Auke Jacobs
 - Tussen 1706 en 1723 belijdenis

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns,
lidmaten 1659-1850
DTB 713 blad 33

1
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Oenkerk, Friesland, Nederland  

Auke Jacobs
Aangeboden capitalen; 2
Personen: 4
Oenkerk

2
Overlijden voor 1749    
3

Ouders

Vader Auckes, Jacob
Moeder Sioerds, Tietie
         Jacobs, Auke

Families

Getrouwd Vrouw Lammerts, Tjitske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1712-06-05    

Op 5 juni 1712 werd hun zoon Jacob geboren,
terwijl in 1714 hun dochter Grietje in Rijperkerk werd gedoopt.

4 5
Lidmaten 1715 Rijperkerk, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1715
Man: Aucke Jacobs
Vrouw: Tietske Lammerts
Woonplaats: Rijperkerk
- Op 10 juni 1715 ingekomen van Oenkerk
- Op 21 november 1716 vertrokken naar Oenkerk

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp,
lidmaten 1658-1732 en 1772-1830
DTB 722 blad 52

1
Lidmaten 1723 Giekerk, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1723
Man: Auke Jacobs
Vrouw: Tjedske Lamberts
Woonplaats: Giekerk
- In 1723 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns,
lidmaten 1659-1850
DTB 713 blad 41

1
  Kind.
 1. Aukes, Lammert

Naaste verwanten

 1. Auckes, Jacob
  1. Sioerds, Tietie
   1. Jacobs, Auke
    1. Lammerts, Tjitske
     1. Aukes, Lammert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
 5. Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp