Idtses, Hid

Geboortenaam Idtses, Hid
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Molkwerum
(Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 37, een huis, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Hid Idses, weduwe van Abe Gerbens,
eigenaar en
     gebruiker

1
Overlijden na 1698    
1

Families

Getrouwd Man Gerbrands, Abbe
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1677-09-06    

Op 6 september 1677 werd hun zoon
Gerben gedoopt.

2
  Kind.
 1. Abes, Gerben

Naaste verwanten

  1. Idtses, Hid
   1. Gerbrands, Abbe
    1. Abes, Gerben

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum