van Delft, Daniel Dircks 1 2

Geboortenaam van Delft, Daniel Dircks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1634-07-16    
 
Doop 1634-07-16 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Daniel, 16 juli 1634
zoon van Dirck A. van Delft en Elisabet van Steenwinckel
Nieuwe Kerk
getuige: Daniel van Steenwinckel

 

3
Ondertrouw 1656-09-22 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Geertruijt Rooclaes

inschrijvingsdatum:
22-09-1656
naam bruidegom: [van] Delft, Daniel
naam bruid: Rooclaes, Geertruijt

"Sijn op d'acte van Andreas Winchelius predt.
tot Naerden ingeschreven
Daniel van Delft van A. Steencoper woonende op
de Leliegraft ende
Geertruijt Rooclaes van Naerden en daer woonende
(handtekening)
Daniel ds van Delft"

Opmerking:
ds - dirks

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Elisabet
doopdatum: 13-05-1659
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Delft, Daniel
moeder: Rooklaas, Geertruij
getuigen: D. AndreƤs Winkkelius en Lammertje Rooklaas

Elisabet is overleden voor 18 juni 1660:

ingeschrevene: [van] Delft, Daniel
datum begrafenis: 18-06-1660
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
relatie informatie: Een kind

"Daniel van Delft Lelijgraft sijn Kind"

2. Elijsabet
doopdatum: 21-01-1661
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Delft, Daniel
moeder: Roo Claes, Geertruijt
getuigen: Niesien Bas en D. Andreas Winckel

Opmerking:
Andreas Winkel - predikant te Naarden

Ook deze Elisabeth is jong overleden:

ingeschrevene: [van] Delft, Danjel
datum begrafenis: 15-02-1661
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
relatie informatie: Kind van

"Daniel van Delft op de Lelijgraft een Kind"

 

4 3 5 6
Koper 1661-04-13 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 13-04-1661
verkoper: Ruse, Hendrik
koper: [van] Delft, Daniel
straatnaam: Singel
straatnaam in bron: Singel
omschrijving: Huis en erf, het derde huis van de Romeinsarmsteeg

 

7
2e Huwelijk na 1664-01-18 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Margrita van Lier

inschrijvingsdatum: 18-01-1664
naam bruidegom: [van] Dels, Daniel
naam bruidegom: [van] Delft, Daniel
naam eerdere vrouw: Rooclaes, Geertruij
naam bruid: (van] Lier, Margrita
naam eerdere man: [de] Willem, Hendrick

(In de kantlijn:)

"Opgave vrou dootds 1664 naa Naerden
Mans doot goed ingebracht
Sij de wees(kamer) voldaen

Daniel van Delft van A. Coopman weduwnaer van
Geertruijd Rooclaes woont op de Heregracht ende
Margrita van Lier van A. weduwe van Hendrick de
Willem woont op d'Zingel
(handtekening)
Daniel van Dels
Margrita van Lier"

Margrita van Lier werd gedoopt in 1637 te Amsterdam:

kind: Margrieta
doopdatum: 15-03-1637
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Lier, Jan
moeder: Niquet, Margrieta

Haar ouders waren getrouwd in 1619 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 10-11-1619
naam bruidegom: [van] Lier, Jean
naam bruid: Nicquet, Margrieta
naam bruid: Nicket, Margarite

"Jan van Lier van Dantsick oud 30 Jaren wonende
in de Warmoesstraet ende
Margarite Nicket oud 20 jaren geasst. met Juffr.
Constantia De Haze wonende op de Heregraft
(handtekening)
Jean van Lier
Margrieta Nicquet"

 

4 5
Overlijden voor 1666-02-04    
 
Begrafenis 1666-02-04 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

ingeschrevene: [van] Delft, Daniel
datum begrafenis: 04-02-1666
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk

"Danjel van Delft op de Lelij graft"

 

6
Verkoping 1707-01-25 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 25-01-1707
verkoper: [van] Lier wed. Daniel van Delft, Erven Margaretha
verkoper: [van] Delft, Erven Dirk Adriaansz
koper: (van] Gelijn wed. Jan Jacobsz Teijler, Maria
straatnaam: Leliegracht
straatnaam in bron: Leliegracht (ZZ)
omschrijving: De Beek uithangend, huis en erf, tussen Herengracht en Keizersgracht

 

7

Ouders

Vader van Delft, Dirk Adriaens
Moeder van Steenwinckel, Lijsbeth
    Zus     van Delft, Cornelia Dircks
    Broer     van Delft, Willem Dircks
    Broer     van Delft, Dirck Dircks
         van Delft, Daniel Dircks
    Broer     van Delft, Abraham Dircks

Bijzonderheden

Kort na het tweede huwelijk van Daniel van Delft met Margarita van Lier werd haar inventaris
opgemaakt. De goederen werden verkocht ten behoeve van haar kinderen uit haar eerste
huwelijk met Hendrick de Willem.

"Staat ende inventaris der meubele goederen de welcke Juffr. Margareta van Lier
eertyts weduwe van Hendrico d'Willem ende nu van Sr. Daniel van Delft heeft overlevert
aende heer Jeronimo d' Willem als vooght van de kinderen van de gemelt Henrico d' Willem
om ten behoeve van de selve kinderen publicq vercocht te werden, gemaeckt by my
Vincent Swanenburch motaris ....
ten overstan en door 't opgeven van de gemelte Juffr. Margareta van Lier der kinderen moeder,
gedaen den 10 April a-o 1664 ter presentie van de naerbes. gutuijgen.
The paintings in the estate are introduced by the following words (fol. 794):
Memorie van de goederen de welcke door Sr. Sari van Lier als procuratie hebbende
van Sr. Daniel van Delft ende Margareta van Lier op den 17 ende 26 April 1664 aenden
heer Jeronimo d' Willem als vooght van de kinderen van Henrico de Willem op syn ordre
overgelevert heeft ten huijse van Sr. David de Willem gebraght syn, wesende als volght
Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven door ende ten overstaen als int hooft
van dese, ende verclaerde de voorn. Margareta van Lier in dese ter goede trouwe gehandelt
te hebben, actum ut supra in presentie van Cornelis Ackerboom ende Herman van de Meulen"

Margareta de Lier was in 1659 met Hendrik de Willem getrouwd:

inschrijvingsdatum: 31-10-1659
naam bruidegom: [de] Willhem, Hendrik
naam bruid: [van] Lier, Margareta

"Hendrick de Willhem van A. Coopman out 35 Jaer
ouders doot geasst. met Jeronimus de Willhem sijn broeders
op de Keijsersgraft ende
Margarita van Lier van A. out 22 Jaer geasst met Clara van Lier
haer suster ouders doot op de O. Z. Achterburghwal
(handtekening)
Hendrick de Willhem
Margrit van Lier"

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Jeronimus, 11 januari 1660, Oude Kerk
2 en 3. Sara en Margrieta, 17 juli 1661, Westerkerk

Margareta van Lier trouwde in 1683 met Willem van der Burch te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 21-01-1683
naam bruidegom: [van der] Burch, Willem
naam bruidegom: [van der] Burg, Willem
naam bruid: [van] Lier, Margareta
naam eerdere man: [van] Delff, Daniel

(In de kantlijn:)
"Acte verleent den 8 Febr. 1683 Delft
Sij(n) moeders Konsent goet ingebracht
Mans dood gerojeert
Sij weescamer voldaen den 6 Febr. 1683"

Willem van der Burg van Delft aldaar woonende oud 36 Jaren
geassisteert met ..... moeder aldaer ende
Margareta van Lier van A. weduwe Daniel van Delft op de
N: Keisersgragt
(handtekening)
W. v.d. Burch
Margreta van Lier"

Ondertrouw Delft, 23 januari 1683:

"Willem van der Burch J.M. alhier buijten de schoolpoort
en Margaretha van Lier weduwe van
Daniel van Delft tot Amsterdam
(in de kantlijn:)
attestatie gegeven op Amsterdam den 7 Februari 1683"

Margareta van Lier werd in 1703 te Amsterdam begraven:

ingeschrevene: [van] Lier, Margareta
ingeschrevene: [van den] Burg, Willem
datum begrafenis: 24-09-1703
begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
relatie informatie: Weduwe van

- op de Keijsersgraft, 8 gulden

 

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Coopman
 

Naaste verwanten

 1. van Delft, Dirk Adriaens
  1. van Steenwinckel, Lijsbeth
   1. van Delft, Cornelia Dircks
   2. van Delft, Willem Dircks
   3. van Delft, Abraham Dircks
   4. van Delft, Dirck Dircks
   5. van Delft, Daniel Dircks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories
 2. Trouwboek Delft
 3. Doopboeken Amsterdam
 4. Ondertrouwregisters Amsterdam
 5. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 6. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 7. Transportakten voor 1811, Amsterdam