Sijdses, Uble

Geboortenaam Sijdses, Uble
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Everts, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaten 1710 Morra, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1710
Man: Uble Sydsis
Vrouw: Antie Everts
- In 1710 zij lidmaat te Morra

1
  Bijz.

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1698
Gedoopt op 28 augustus 1698 in Morra
Dopeling: Siedts
Vader: Oebele Siedses
Moeder:

  Kind.
 1. Ubeles, Aeltje
 2. Oebles, Sijds

Naaste verwanten

  1. Sijdses, Uble
   1. Everts, Antje
    1. Ubeles, Aeltje
    2. Oebles, Sijds

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Oostdongeradeel