Foockes, Geuke

Geboortenaam Foockes, Geuke
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 67 jaren, 22 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1676-12-10    
1
Doop 1676-12-10    

Gedoopt in Oostermeer, Eestrum
Dopeling Geucke,
zoon van Foocke Heerckes en
niet genoemde moeder

Vermoedelijk te Oostermeer gedoopt.

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Garijp, Friesland, Nederland  

Geuke Fookes
Aangebodene Capitalen: 5
Personen: 3
Garijp

2
Overlijden tussen 1744 en 1748    

Speciekohier Tietjerksteradeel 1748
Garijp nr. 85, post 1

Geuke Fokkes weduwe
1748: hoofdbewoner
1760: wordt inwonend

3

Ouders

Vader Heerkens, Focke
Moeder Geuckes, Mincke
         Foockes, Geuke

Families

Getrouwd Vrouw Clases, Meinke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1704-06-15 Oostermeer, Friesland, Nederland  

man: Geuke Foockes afkomstig van Oostermeer
vrouw: Meinke Clases afkomstig van Oostermeer

Kinderen werden gedoopt te Garijp
vanaf 10 januari 1706 (Trijntje).

4
  Kind.
 1. Geuwkes, Trijntje

Naaste verwanten

 1. Heerkens, Focke
  1. Geuckes, Mincke
   1. Foockes, Geuke
    1. Clases, Meinke
     1. Geuwkes, Trijntje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Collectie Pieter Nieuwland
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum