van der Meer, Zwaantje Tjemmes 1

Geboortenaam van der Meer, Zwaantje Tjemmes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 56 jaren, 2 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1884-08-31 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Zwaantje, dochter van Tjemme Douwes van der Meer,
oud 42 jaren, van beroep timmerman, en Jaai Cornelis
de Roos, zonder beroep,
geboren des morgens ten vier ure te Molkwerum

2
Huwelijk 1906-08-30 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland Getrouwd met Wiebe Buwalda

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Toegangnr: 30-17
Inventarisnr: 2028
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 40
Datum: 30-08-1906
Bruidegom Wiebe Buwalda
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Oranjewoud
Bruid: Zwaantje van der Meer
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Molkwerum
Vader bruidegom: Hendrik Buwalda
Moeder bruidegom: Akke Halbertsma
Vader bruid: Tjemme van der Meer
Moeder bruid: Jaai de Roos

"Wiebe Buwalda, oud 23 jaren, timmerknecht,
geboren te Oranjewoud, en wonende te Molkwerum,
meerderjarige zoon van Hendrik Buwalda, koetsier,
wonende te Oranjewoud en van Akke Halbertsma overleden"

"Zwaantje van der Meer, oud 21 jaren, zonder beroep,
geboren en wonende te Molkwerum, meerderjarige dochter
van Tjemme van der Meer, timmerman en van Jaai de Roos,
zonder beroep, beiden wonende te Molkwerum"

Wiebe Buwalda is op 2 juli 1883 te Oranjewoud geboren.

Kinderen van Wiebe en Zwaantje:

1. Jaai, geboren op 7 februari 1907 te Molkwerum,
vader werkman.
Jaai trouwde met Reinikes Brandsma en na diens overlijden
trouwde ze met J. Jägerlengh.
Ze overleed op 28 april 1985 te Heerenveen op 78-jarig leeftijd.

2. Akke, geboren op 29 augustus 1912 te Molkwerum,
vader timmerman.
Akke trouwde met K. Bosma.
Zij is overleden na 4 januari 1965.

3. Levenloos kind van het mannelijk geslacht,
geboren op 11 oktober 1921 te Sneek,
kind van Wiebe Buwalda, timmerman, en van
Zwaantje van der Meer, beiden wonende te Sneek.

Wiebe Buwalda is op 81-jarige leeftijd te Leeuwarden
overleden op 4 januari 1965 (zie rouwadvertentie).

3 4 2 5 6
Overlijden 1940-11-25 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Zwaantje van der Meer, oud 56 jaren, huishoudster,
geboren te Molkwerum, wonende te Dronrijp,
vrouw van Wiebe Buwalda, dochter van Tjemme
van der Meer en Jaai de Roos, beiden overleden.

Overleden te Leeuwarden op 25 november 1940
des voormiddags ten zes ure.

7

Ouders

Vader van der Meer, Tjemme Douwes
Moeder de Roos, Jaai Cornelis
    Broer     van der Meer, Kornelis Tjemmes
    Broer     van der Meer, Douwe Tjemmes
    Broer     van der Meer, Jacob Tjemmes
    Zus     van der Meer, Aag Tjemmes
    Broer     van der Meer, Anne Tjemmes
    Zus     van der Meer, Antje Tjemmes
    Broer     van der Meer, Lieuwe Tjemmes
    Zus     van der Meer, Jaapje Tjemmes
    Zus     van der Meer, Sibbel Tjemmes
    Zus     van der Meer, Bauk Tjemmes
         van der Meer, Zwaantje Tjemmes

Media

Bijzonderheden

Het bevolkingsregister van Leeuwarden (1922-1939) bevat de volgende gegevens
over Zwaantje van der Meer:

Naam: Zwaantje van der Meer

Geboorte: 31 augustus 1884, Hem.Oldephaert c.a.

Burgerlijke staat: Huwelijk 30 augustus 1906 met Wiebe Buwalda, Hem. Oldephaert c.a.

Kerkgenootschap: D G ( Doopsgezind?)

Dagt. en jaar van inschrijving: 12 december 1938

Plaats vanwaar gekomen: Opsterland, Gorredijk 261b

Dagt. en jaar van uitschrijving: 11 februari 1939

Plaats waarheen vertrokken: Tietjerksteradeel, Giekerk

Haar adres in Leeuwarden was
Wijk V
Achter de Hoven 114 d
Ten huize van Wed. L. van der Meer

Opm:
Wed. L. van der Meer = Gepke Veenstra, weduwe van Lieuwe Tjemmes van der Meer.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep huishoudster (1940)
 

Naaste verwanten

 1. van der Meer, Tjemme Douwes
  1. de Roos, Jaai Cornelis
   1. van der Meer, Kornelis Tjemmes
   2. van der Meer, Douwe Tjemmes
   3. van der Meer, Jacob Tjemmes
   4. van der Meer, Aag Tjemmes
   5. van der Meer, Anne Tjemmes
   6. van der Meer, Antje Tjemmes
   7. van der Meer, Lieuwe Tjemmes
   8. van der Meer, Jaapje Tjemmes
   9. van der Meer, Sibbel Tjemmes
   10. van der Meer, Bauk Tjemmes
   11. van der Meer, Zwaantje Tjemmes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Bevolkingsregister Leeuwarden
 2. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 3. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 4. Geboorteakte Schoterland
 5. Archief Leeuwarder Courant
 6. Overlijdensakte Sneek
 7. Overlijdensakte Leeuwarden