Gerbens, Andries

Geboortenaam Gerbens, Andries
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1716-04-10    
1
Doop 1716-04-10 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen,
doopjaar 1716
Dopeling: Andrijs
Gedoopt op 10 april 1716
in Warns en Scharl
Zoon van Gerben Abis
en niet genoemde moeder

1
Quotisatie 1749 Warns, Friesland, Nederland  

Andrys Gerbens, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Warns
         Omschrijving:  koemelker
           Gezin volw:  2
              Aanslag:  20-16-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 25

2

Ouders

Vader Abes, Gerben
Moeder Andries, Pitter
         Gerbens, Andries

Families

Getrouwd Vrouw Pieters, Sijke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1748-02-04 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 februari 1748 in Warns
Man : Andries Gerbens
Vrouw : Zeeke Pieters afkomstig van Warns

3
  Kind.
 1. Andriesdr, Aag

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep koemelker
2

Naaste verwanten

 1. Abes, Gerben
  1. Andries, Pitter
   1. Gerbens, Andries
    1. Pieters, Sijke
     1. Andriesdr, Aag

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Quotisatie 1749
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl