Murks, Jolle

Geboortenaam Murks, Jolle
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat 1692 Tjerkgaast, Friesland, Nederland  

"Gerhardus Johannes Samplonius prediker tot Zerkgaast en de angehegte dorpen.
Het naamregister gemaakt in het jaar 1692 van de gereformeerde Ledematen, soo daar gevonden als op belijdenisse des geloofs of door bekwaam kerkelijk getuigenisse aangenomen van den gaarder 1684 also in de dorpen T'Zerkgaast, Idsenhuisen, Leegemeer, Nicolaasga en Doniaga.
(o.a.)
Int dorp T'Zerkgaast
Jelte Mirkx"

1a
Stemkohieren 1728 St. Nicolaasga, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1728
Plaats: Doniawerstal
Bijzonderheden:
Locatie: St. Nicolaasga
Stemnr.: 49
Aantal stemmen: 1
Gebruiker Jolle Morks
Eigenaar
Melchior Rhee secretaris van Doniawerstal

2
Volkstelling 1744 Tjerkgaast, Friesland, Nederland  

Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Plaats: Tjerkgaast
Bijzonderheden:
Gemeente: Doniawerstal
Vermeld Jolle Murx
Diversen: Aantal personen: 5 Toegezegd bedrag £ 3:0:0
Opm.: hij, voorts zijn dochter met drie kinderen, onderhoud genietende

3
Quotisatie 1749 St. Nicolaasga, Friesland, Nederland  

Bron: Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Plaats: Doniawerstal
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp St. Nicolaasga
Aantal volwassenen: 1
Aanslag: £ 4:17:-
Bewoner Jolle Murx
Diversen: oud, afgeleeft man

4
Overlijden na 1749    
 

Ouders

Vader Jeltes, Mirck
Moeder Heres, Antie
         Murks, Jolle
    Broer     Murks, Hans

Families

Getrouwd Vrouw Jelles, Bregt
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1683    
 
Ledematen na 1683 Tjerkgaast, Friesland, Nederland  

"Anno 1683 en de volgende jaren.
Ledematen van mij Gerhardus Johannes Samplonius tot de gemeente des heeren in de Dorpen Zerkgaast, Doniagaa, Nicolaasga, Iskenhuisen en Legemeeren verspreid toegedaan:
(o.a.)
Jelte Murkx en sijn huisvrouw"

1
Ledematen 1730 St. Nicolaasga, Friesland, Nederland  

Ledematen in Nicolaasga:
(o.a.)
Jelle Murkx en sijn vrouw

1b
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Tjerkgaast:

Doopboek Herv. gem. Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer

1. Sijdts
Datum: 27-09-1685
Plaats: St. Nicolaasga
Vader Jelte Mirkx

2. Meine, geboren te St. Nicolaasga
Datum: 01-12-1700
Bijzonderheden: Geboren één maand na Allerheiligen
Vader Jolle Murks
Moeder Bregt

3. Sybolt, geboren te St. Nicolaasga
Datum: 12-03-1702
Bijzonderheden: De dopeling is overleden
Dopeling Sybolt geboren te St. Nicolaasga
Vader Jolle Murks
Moeder Bregt

4. Jeltje
Datum: 13-03-1707
Bijzonderheden:
De dopeling is overleden
Vader Jolle Murks

5. Aafke ?

6. Murk ?

  Kind.
 1. Jolles, Aafke
 2. Jolles, Murk
 3. Jolles, Meijne

Naaste verwanten

 1. Jeltes, Mirck
  1. Heres, Antie
   1. Murks, Jolle
    1. Jelles, Bregt
     1. Jolles, Aafke
     2. Jolles, Murk
     3. Jolles, Meijne
   2. Murks, Hans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Doniaga
   • Datum: 1692
   • Pagina: image 77
   • Datum: 1730
   • Pagina: image 79
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749