Remmelts, Hille

Geboortenaam Remmelts, Hille
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1686-02-28 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1686
Man  : Cornelis, verver
Vrouw: Hille Remmels
Woonplaats: Ureterp
 - Op 28 februari 1686 zij belijdenis te Ureterp

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
(tot 1722 ook Ureterp en
Siegerswoude), lidmaten 1685-1850
DTB 572 blad 3

"Den 28 februarij 1686 wederom gecelebreert
des Heeren H. Avontmael en sijn door des
Heeren goedheijt de gemeinte weer toegevoeght
alen op belijdenisse van haer geloof
(o.a.)
Hille Remmels, huijsvrouw van Cornelis verver"

1
Overlijden voor 1700    
 

Families

Getrouwd Man Jans, Cornelis
  Kind.
 1. Cornelis, Aale
 2. Cornelis, Jan
 3. Antje, Cornelis
 4. Cornelis, Remmelt

Naaste verwanten

  1. Remmelts, Hille
   1. Jans, Cornelis
    1. Cornelis, Aale
    2. Antje, Cornelis
    3. Cornelis, Jan
    4. Cornelis, Remmelt

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Opsterland