Luitiens, Gattie

Geboortenaam Luitiens, Gattie
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1686-03-28    
 
Doop 1686-03-28    

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1686
Dopeling: Gattie
Gedoopt op 28 maart 1686 in Nijega en Elahuizen
Zoon van Luitien Willems en Rinck Gatties

1
Stemkohieren 1728 Oudega, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Oudega (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 14, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Grietman Jacob van der Waeyen, eigenaar
Gatse Luitjens, gebruiker

Stemkohier 1728 Oudega (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 20, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Secretaris Epeus van Hylkema, eigenaar
Ids Gerbens, gebruiker
Gatse Luitjens, gebruiker

2

Ouders

Vader Willems, Luitien
Moeder Gatjes, Rinck
         Luitiens, Gattie

Families

Getrouwd Vrouw Wijbes, Antie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1721-12-02    
 
  Kind.
 1. Gatses, Fookel

Naaste verwanten

 1. Willems, Luitien
  1. Gatjes, Rinck
   1. Luitiens, Gattie
    1. Wijbes, Antie
     1. Gatses, Fookel

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Nijega en Elahuizen
 2. Stemkohieren Friesland