Ages, Fokke

Geboortenaam Ages, Fokke
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan ongeveer 59 jaren, 7 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1723-05-30    
 
Doop 1723-05-30    

Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1723
Dopeling: Fooke
Gedoopt op 30 mei 1723 in Drogeham/Harkema Opeinde
Kind van Aage Fockes en niet genoemde moeder

1
Quotisatie 1749 Drogeham, Friesland, Nederland  

Fooke Ages, Achtkarspelen
               Plaats:  Drogeham
         Omschrijving:  meyerboer
           Gezin volw:  4 en kind: 3
              Aanslag:  37-5-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Achtkarspelen, fol. 71

2
2e Huwelijk 1750-12-13 Drogeham, Friesland, Nederland Getrouwd met Janke Sygers

Achtkarspelen, huwelijken 1750
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 december 1750 in Drogeham
Man       : Foke Ages afkomstig van Drogeham
Vrouw     : Janke Sygers afkomstig van Drogeham

KInderen, geboren te Drogeham en gedoopt te
Drogeham/Harkema Opeinde:

1. Syger, geboren 21 maart 1754, gedoopt
19 januari 1755
2. Marten, geboren 10 augustus 1756, gedoopt
29 augustus 1756
3. Goitsen, geboren 26 maart 1759, gedoopt
13 april 1759
4. Taede, geboren 6 maart 1761, gedoopt
12 april 1761

De ouders zijn huislieden te Drogeham.

Achtkarspelen overlijden/begraven 1762
Overleden: Janke Sygers
In leven gehuwd met Fooke Ages
Datum    : 20 maart 1762
Plaats   : Drogeham

3 1 4
3e Huwelijk 1764-03-04 Drogeham, Friesland, Nederland Getrouwd met Wytske Sybes

Achtkarspelen, huwelijken 1764
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 maart 1764 in Drogeham
Man       : Foke Ages afkomstig van Drogeham
Vrouw     : Wytske Sybes afkomstig van Drogeham
Opmerking : huisman

Kinderen, geboren te Drogeham, gedoopt te
Harkema Opeinde:

1. Trijntje, geboren 22 januari 1766,
gedoopt 2 maart 1766
2. Teetske, geboren 16 september 1768,
gedoopt 16 oktober 1768
3. Sybrigh, geboren 10 februari 1772,
gedoopt 22 maart 1772
4. Sybe, geboren 25 juli 1774, gedoopt
28 augustus 1774
5. Pyttje, geboren 16 mei 1779, gedoopt
20 juni 1779
6. Reid, geboren 27 augustus 1782,
gedoopt 6 oktober 1782

De ouders zijn huislieden te Drogeham.

Overlijdensakte Achtkarspelen (mairie Augustinusga),  1815
Aangiftedatum 6 juli 1815, blad nr. 4
Wytske Sybes, overleden 6 juli 1815, 73 jaar, vrouw
Dochter van Sybe Reids en Trientje Pytters
Weduwe van Foke Ages

3 1 5
Overlijden rond 1783 Drogeham, Friesland, Nederland  

Bij het huwelijk van zijn zoon Goitzen Fokkes Hamstra
(Fokkinga) op 18 maart 1822 werd vermeld,
dat zijn vader 39 jaar geleden was overleden.

"Goitsen Fokkes Hamstra, zoon van Foke Ages
en Janke Sijgers, in leven echtelieden
Landbouwers wonende te Drogeham, en
aldaar beide overleden, namenlijk de eerste
voor ongeveer negen en dertig Jaren"

6

Ouders

Vader Fockes, Aage
Moeder Jans, Taetske
         Ages, Fokke

Families

Getrouwd Vrouw Jochums, Grytje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1745-12-05 Drogeham, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen, huwelijken 1745
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 december 1745 in Drogeham
Man : Foke Ages afkomstig van Drogeham
Vrouw : Grytje Jochums afkomstig van Rottevalle

3
  Bijz.

Fokke Ages liet op 21 januari 1753 vier kinderen dopen,
Iebeltje en Jogchum, een tweeling, geboren in april 1748 en
Jan en Teetske, geboren in maart 1750.
Hun moeder Grietje Jochums is overleden op 22 maart 1750
in het kraambed. Waarschijnlijk is zij toen bevallen van
een drieling. Het derde kindje was Roel, die zich op volwassen
leeftijd liet dopen.

  Kind.
 1. Fokkes, Age
 2. Fokkes, Iebeltje
 3. Fokkes, Jogchum
 4. Fokkes, Jan
 5. Fokkes, Teetske
 6. Fokkinga, Roel Fokkes

Bijzonderheden

Uit zijn drie huwelijken had Fokke Ages
16 kinderen!

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep meyerboer (1749)
 

Naaste verwanten

 1. Fockes, Aage
  1. Jans, Taetske
   1. Ages, Fokke
    1. Jochums, Grytje
     1. Fokkes, Age
     2. Fokkes, Iebeltje
     3. Fokkes, Jogchum
     4. Fokkinga, Roel Fokkes
     5. Fokkes, Jan
     6. Fokkes, Teetske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 2. Quotisatie 1749
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 4. Register van overledenen, Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde
 5. Overlijdensakte Achtkarspelen
 6. Huwelijksakte Achtkarspelen