Jacobs, Tabe 1

Geboortenaam Jacobs, Tabe
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 54 jaren, 1 maand, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1706-11-14    
2
Doop 1706-11-14 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Dopeling Tabe,
kind van Jacob Tabes en niet genoemde moeder

2
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Tabe jacobs
Aangebodene Capitalen: 3
Personen: 8
De Rottevalle

3
Quotisatie 1749 Opeinde, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Taebe Jacobs, Smallingerland
               Plaats:  Opeinde
         Omschrijving:  arbeyder, belast met een swaar huysgezin
           Gezin volw:  3 en kind: 5
              Aanslag:  11-13-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Smallingerland, fol. 19

4
Huwelijk 1761 Rottevalle, Friesland, Nederland Getrouwd met Bontje Jans

man: Tabe Jacobs afkomstig van Rottevalle
vrouw: Bontje Jans afkomstig van Rottevalle
opmerking: hij is timmerman
Het huwelijk vond in november 1761 plaats

Bontje Jans was de weduwe van
Tjibbe Alberts.

5
Overlijden na 1761    
 

Ouders

Vader Tabes, Jacob
Moeder Goffes, Trijn
         Jacobs, Tabe

Families

Getrouwd Vrouw Eebles, Grietje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1732-05-18 Rottevalle, Friesland, Nederland  

man: Tabe Jacobs
vrouw: Grietje Eebles

5
  Bijz.

Van de kinderen uit dit gezin zijn geen dopen bekend.
Daardoor is het van sommige kinderen niet helemaal zeker of ze wel tot dit gezin behoren.

  Kind.
 1. Veenstra, Wilt Tabes
 2. Tabes, Jacob
 3. Tabes, Eeble
 4. Tabes, Trijntje
 5. Tabes, Jitske
 6. Tabes, Wopke

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeyder (1749), timmerman (1761)
 

Naaste verwanten

 1. Tabes, Jacob
  1. Goffes, Trijn
   1. Jacobs, Tabe
    1. Eebles, Grietje
     1. Tabes, Trijntje
     2. Tabes, Jitske
     3. Tabes, Eeble
     4. Tabes, Wopke
     5. Veenstra, Wilt Tabes
     6. Tabes, Jacob

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle