IJntjes, Sipke

Geboortenaam IJntjes, Sipke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Warns, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Warns
(Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 16, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Atjen Wybes, eigenaar voor 1/3
Rickjen Wybbes, eigenaar voor 1/3
Dr. Dompsma, eigenaar voor 1/3
Sipke Intjes, gebruiker

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 24, een huissteed, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Wybrigh Emkes, weduwe van Jouke
     Feitses / Fetjes, eigenaar
Sipke Intjes, gebruiker

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 25, een huissteed, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Wybrigh Emkes, weduwe van Jouke
     Feitses / Fetjes, eigenaar
Sipke Intjes, gebruiker

1
Overlijden 1710    
2

Families

Getrouwd Vrouw Leuwes, Leeuwe
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1681-01-23 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 januari 1681 in Warns
Man : Sipke Inties afkomstig van Warns
Vrouw : Leeuwe Leuwes afkomstig van Warns

3
Ledematen 1692-12-12 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen Warns
121 - Sipke IJnties
Kerkvoogd, diaaken, ouderling
ii/14 1710 (?) verstorven
122 - Lieuwe Lieuwes - obiit
Egtelieden

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Intie, 9 oktober 1681

2. Eelk, 6 april 1684

3. Scholte, 3 oktober 1686

4. Aelk, 4 augustus 1689

5. Lieuwe, 14 augustus 1692

6. Uilke, 25 november 1694

7. Uilk, 2 maart 1697

  Kind.
 1. Sipkes, Intie
 2. Sipkes, Scholte
 3. Sipkes, Aelk
 4. Sipkes, Uilk

Naaste verwanten

  1. IJntjes, Sipke
   1. Leuwes, Leeuwe
    1. Sipkes, Intie
    2. Sipkes, Scholte
    3. Sipkes, Aelk
    4. Sipkes, Uilk

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl