Lolij, Susanna 1 2 3 4 5 6 7

Geboortenaam Lolij, Susanna
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doopgetuige 1619-06-30 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

L'enfant de Henri Heskiou
Tesmoingen: Henri Goffar, Mathijs Rennet,
Sara Goffar, Susanne Loli
Vrouwenkerk (Waalse kerk) leiden

7
1e Huwelijk voor 1620-01-12   Getrouwd met Henrick Pouwelsz (Henri Paul)

Susanna Lolij, vrouw van Henri Paul,
was op 12 januari 1620 getuige bij de doop van
een kind van Pierre Lamerre, Vrouwenkerk
(Waalse Kerk) Leiden:

"L'enfant de Pierre Lamerre
Tesm.: Nicolas Petit et Susanne Lolij
femme de Henri Paul"

Op deze datum was zij dus al getrouwd met Henri Paul.
Henri Paul was tussen 1618 en 1624 regelmatig
doopgetuige in de Waalse Kerk te Leiden. De
laatste keer was op 26 september 1624.

Caféruzie

In 1619 op de laatste zaterdag van augustus was
Hendrik Pouwelsz van Limborch, oud omtrent 38 jaar,
getuige van het gevecht tussen Jan Jacobsz van
Zuijtlant en Philips Reinoutsz van Bredenrode in Leiden.
In oktober daaropvolgend legde Hendrik Pouwels
samen met een aantal anderen hierover een verklaring
af bij notaris Jan van Heussen op verzoek van Jan Jacobsz
van Zuijtlant. Het gevecht was het gevolg van een
felle woordenwisseling over het verschil in geloofs-
opvatting tussen de Remonstranten en de
Contra-Remonstranten. Zie de Galerij.

Hendrik Pouwelsz, geboren rond 1581, is overleden
voor 27 februari 1625, toen de inventaris van zijn
weduwe werd opgemaakt.

7
Doopgetuige 1620-08-16 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Henrij fils de Henrij Petit
tesm.: Jean de Coimelier, Leonard Sotaij
et Susanne Lolij

7
Doopgetuige 1622-04-03 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Matthieu fils de Matthieu de la Croix
tesmoms Jacob Met, Isaac Renet, la
femme Henri Paul et la femme
Jean Tiquet

7
Inventaris 1625-03-05 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

Op 5 maart 1625 werd de inventaris opgemaakt
na het overlijden van Hendrik Pouwelsz. Zijn weduwe
werd Susannetgen Fransdr genoemd. Was Susanna Lolij
de dochter van een Frans Lolij?

Notariële akte
Notaris: Henric Nachtegael
Datum: 5 maart 1625
Inventarisnr. 338
Folio. 5
Blz. 11, 12, 13

Zie de Galerij

8
Ondertrouw 1628-07-11 Leiden, Zuid-Holland, Nederland  

"Aengeth. den XIe Julij 1628

Passchijer Anthonij spijckermaecker weduwnaer van
Anneke Jan Coenraetsdr wonende tot Utrecht
vergeselt met Pauls Pouwelsz tot 10 Huijsen
en Jan Costet tot Utrecht sijn cosijn
met
Susanna Lolij weduwe van Henrick Pouwelsz
in de 10 Huijsen vergeselt met Maria Pouwelsdr
mede aldaer
(in de kantlijn:)
moet attestatie overbrengen"

Toelichting:

Tienhuizen is een buurtschap bij Leiden.

9
2e Huwelijk 1628-07-23 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Pasquier Anthony

"Le 23 de Juillet 1628 ont esté espousez en face
de l'Eglise Pasquier Antonij Et Susanne
Lolij"

Pasquier Anthonij overleed op 29 april 1667
te Utrecht:

"Paschier Anthonisz in de Saelstraet naelatende sijn
huijsvrouw met mundige voorkinder begraven
Buerkerck 8 dragers"

10 6
Verhuur huis 1666-05-28 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Huur en verhuur
Aktenummer: 92
Datum: 28-05-1666
Notaris: E. VAN RHEE
Personen:
Verhuurder: Passcha Antony
Echtgenoot: x Susanna Lolie
Woonplaats: Utrecht, nz Zaelstraet

Huurder: Leenert van Polsbroeck
Echtgenoot: x Aeltje Bastiaens
Woonplaats: Utrecht

Onroerend goed:
huysinge; nz Zaelstraet
Belendingen: ow: Hendrick Lichter ww: Hendrick Hulscher
Gerecht: Utrecht
Bijzonderheden:
verhuurders blyven een deel van het huis bewonen

3
Testament 1667-08-09 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Testament
Aktenummer: 138
Datum: 09-08-1667
Notaris: E. VAN RHEE
Personen:
Testateur: Susanna Lolie
Echtgenoot: wed. Passchier Antoni
Haar broers- en zusterskinderen:
Erfgenaam: Susanna Koeckert
Erfgenaam: Jacob Coeckert
Erfgenaam: Eduart de Vries
Echtgenoot: geh. met Anneken Lolie
Beroep: kistemaker
Woonplaats: Utrecht
Erfgenaam: Jacobus Lolie
Erfgenaam: Susanna Lolie
Erfgenaam: Lysbet Lolie
Bijzonderheden:
met benoeming van Eduart de Vries tot executeur
met seclusie van de momberkamer

Susanna Koeckert en Jacob Coeckert waren
kinderen van de zuster van Susanna Lolij.
Haar voornaam is niet bekend. Zij was
gehuwd met een Coeckert.
Anneken, Jacobus, Susanna en Lysbet
Lolie waren kinderen van haar broer
Abraham Lolij.

3
Overlijden 1671-04-10 Utrecht, Utrecht, Nederland  

"Susanna Loulie van Passegier laet na
mundige Erffgenamen en eenich goet
in de Zalestraet begraven in de Buerkerck
8 dragers"

2
Verkoop huis 1671-11-07 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Koop en verkoop
Aktenummer: 71
Datum: 07-11-1671
Notaris: E. VAN RHEE
Personen:
Verkoper: de erven Antony Passchier en Susanna Lolie, in leven echtelieden

Verkoper: Eduart de Vries
Echtgenoot: x Annigen Lolie
Beroep: kistemaker
Woonplaats: Utrecht

Verkoper: de overige erven

Koper: Leendert van Polsbroek
Echtgenoot: x Aeltgen Bastiaens de Langh
Woonplaats: Utrecht

Onroerend goed:
huysinge c.a.; nz Zaelstraet
Belendingen: achter: Buerkerckhoff ow:
Henrick Lichter ww: Hendrick Hulscher
Gerecht: Utrecht
Naam object: De Scheer
Bijzonderheden:
het huis werd door de erflaters bewoond

3
Procuratie 1672-02-07 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Procuratie - tot transport van een huis
c.a. aan de noordzyde van de Zadelstraat te Utrecht naar
Leendert van Polsbroek en Aeltgen Bastiaens de Langh,
echtelieden
Aktenummer: 75
Datum: 07-02-1672
Notaris: E. VAN RHEE
Personen:
Mede-erven Susanna Lolie, in leven wed. Passchier
Antoniss:
Constituant: Susanna Lolie
Constituant: Jacobus Lolie
Constituant: Lysbet Lolie
Constituant: Susanna Coeckerts
Geconstitueerde: Eduard de Vries
Echtgenoot: x Annigen Lolie

3

Ouders

Vader Lolij, Frans
Moeder Fasgin, Anna
         Lolij, Susanna
    Zus     Lolij, NN (v)
    Broer     Lolij, Abraham

Media

Bijzonderheden

Pasquier Anthonij was eerst gehuwd met Anneke Jan Coenraetsdr.
Zij lieten 4 kinderen dopen in de Waalse Gemeente te Utrecht:

1. Jacob, 12 december 1619, Waalse Gemeente Utrecht

"Le 12 de Decembere l'enfant Pacquai Anthoine
a estez baptizez et pour tesmoings Abraham Clemens
et Marie Jansen, le nom de l'enfant Jacob"

Toelichting:
Abraham Clemens van Aecken - koopman tot Dantzick

2. Marie Anthoinette, 30 juni 1622, Waalse Gemeente Utrecht

"Le 30 Juni Marie Anthoinette de Pasquier et Anne sa femme"

3. Jeremie, 1 augustus 1624, Waalse Gemeente Utrecht

"Le 1 Aougst Jeremie Antonij, fils de Pasquier et Anne sa femme
Tesm. Le Sr. Straet (?) Willem Schijf et Elizabet Qijttemijn"

4. Anne, 23 april 1626, Waalse Gemeente Utrecht

"Le 23 d'Avril La fille d'Pasquier Antonij et d'Anne sa femme
Le nom de l'enfant Anne
Tesm: Maurice Agache, Jaqueline Leucht ou Levelet"

Anneke Jan Coenraetsdr is overleden op 3 maart 1628 te Utrecht:

"Annichgen Coenraets huijsvrouwe van Paes
Antonisz nagelsmit bij de Gaertbrug nalatende
haere man ende seven onmundige kijnderen
Buerkerck"

Toelichting:
De Gaardbrug is een rijksmonumentale boogbrug in de Utrechtse binnenstad.
De brug overspant de Oudegracht. http://nl.wikipedia.org

Uit de notariële akten van Utrecht blijkt ook, dat er
meer kinderen zijn geweest dan de vier die werden gedoopt.
Zo werden in de volgende akte Samuel en Jan genoemd.
Zij zijn waarschijnlijk voor 1619 geboren.

Notariële akte Afstand - van moederlyk erfdeel, alsmede van
erfdeel van zyn broer, + Jan Antoni na uitkoop
Datering: 18-03-1633
Aktenummer: 63
Notaris: G. VAN WAEY
Personen:
Cedent: Samuell Pasquier Antonis
Cessionaris: Pasquier Antoni, vader
Beroep: nagelsmith
Woonplaats: Utrecht
Bijzonderheden:
tevens ontslag uit voogdyschap van zyn tante (?)

In 1650 werd Maria (Anthoinette) genoemd en opnieuw Jan,
die dan overleden is.

Notariële akte Kwitantie - voor ontvangst van hetgeen haar toekomt
wegens moederlyk goed en wegens de nalatenschap van haar broer Jan Anthone
Datering: 04-10-1650
Aktenummer: 13
Notaris: J. VAN SNELDERWEERT
Personen:
Eerste partij: Maria Pasquier Anthone
Woonplaats: Utrecht
Tweede partij: Pasquier Anthone, vader
Woonplaats: Utrecht
Bijzonderheden: tevens ontslag van haar voogden

Huwelijken van kinderen van Pasquier Anthoni en Anneke Jan Coenraetsdr:

1. Jacob Pasquire Anthoni trouwde voor 1649 met Anne van Vonderen.
Van twee kinderen is de doop gevonden:

Anne, gedoopt op 23 mei 1649 in de Waalse kerk te Utrecht:

"le 23e Meij a esté baptisé l'enfant de Jacob Pasquier Antoni
et d'Anne van Vonderen sa femme
Le nom de l'enfant a esté Anne
Les tesmoins sont Pasquier Antoni et Susanne Lolij"

Abraham, februari 1653, Antonigasthuijs Utrecht

"Abraham, soon van Jacob Passchier Anthonij ende
Anna van Vonderen woonden buijten de Weert"

2. Anna Passchier Anthoij trouwde in 1647 met Daniel Racke, van beroep drapier
en afkomstig uit de Palts in Duitsland. Zij gingen op 15 augustus 1647 in Leiden in
ondertrouw, Waalse Kerk:

"Daniel Racke weduwenaer van Marija du Molijn
wonende in de Jan Vossensteech
met
Anna Passchier Anthonij Jongedr. van Uijtrecht
wonende aldaer die niet en sijn gecompareert
maer is behoorlijcken attestatie van harentwegen
overgebracht
(in de kantlijn:)
moet attestatie van Uijtrecht overbrengen"

Zij trouwden op 25 augustus 1647 te Utrecht in de Waalse Kerk:

"Le 25e d'Aoust 1647 ont esté espousés en face de
l'Eglise apres les trois annonces faites. Daniel Racquet
vef de feu Marie du Moulin et Anne Pasquier Antoni"

Toelichting:
vef de feu - weduwnaar van wijlen

Kinderen, gedoopt te Leiden:

1. Anne, 6 september 1648, Waalse Kerk:
fille de Daniel Racquet et de ....
Tesm: Isaac Antonius, Samuel Joris, Anne Jacob, Susanne Lolly

2. Marijtge, 27 februari 1650, NH Leiderdorp
dochter van Daniel Raket en Annetge Antonis
getuigen: Samuel Antonis, Jan Casimieren Wieren,
Maria Antonis en Maria Raket

3. Elisabeth, 13 september 1651, NH Leiderdorp
dochter van Daniel Raquet en Anna Antonis
getuigen: Mathijs Pietersen en Lijsbeth Drollenwa

4. Barbera, 24 september 1653, NH Leiderdorp
dochter van Daniel Raquet en Anna Passchier
getuigen: Pieter Michau en Christine le Reseijn

5. Susanna, 30 december 1657, NH Leiderdorp
dochter vn Daneiel Requet en Anna Paskiers
getuigen: Guijlliame Gentij, Jacop Reene en Susanna Loleij

6. Rachel, 29 maart 1660, NH Leiderdorp
dochter van Daniel Raket
getuigen: Cornelis Jansz en Maria Anthonis

7. Elisabeth, 22 maart 1662, NH Leiderdorp
dochter van Daniel Raket en Anna Passchier
getuigen: Eleas Genin en Anna Samuel Pasker

8. Daniel, 29 augustus 1666, NH Leiderdorp
zoon van Daniel Raquet
getuigen: Hendric Gillis en Hilletje Daniels

Naaste verwanten

 1. Lolij, Frans
  1. Fasgin, Anna
   1. Lolij, Abraham
   2. Lolij, Susanna
   3. Lolij, NN (v)

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht Waalse kerk
 2. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 3. Notariële akten Utrecht
 4. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 5. Trouwboek Leiden Waalse Kerk
 6. Trouwboek Utrecht Waalse Gemeente
 7. Doopboek Leiden Waalse Kerk
 8. Notariële archieven Leiden (oud notarieeel archief)
 9. Trouwboek Leiden (Gereformeerd)
 10. Eduard de Vries en Anna Loly (stad Utrecht)