Docters van Leeuwen, Cornelis Willem

Geboortenaam Docters van Leeuwen, Cornelis Willem
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 61 jaren, 1 maand, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1785-11-27 Utrecht, Utrecht, Nederland  
1 2
Doop 1785-11-27 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Cornelis Willem, zoon van Hermannes
van Leeuven en Anna Elisabeth van
Cuijlenburgh
Gereformeerd Buurkerk
doopboek 17, pag. 90
ouders lidmaat

2
Overlijden 1847-01-19 Mijdrecht, Utrecht, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1136
Gemeente: Mijdrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 19-01-1847
Overledene Cornelis Willem Docters van Leeuwen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 19-01-1847
Leeftijd: 61
Plaats van overlijden: Mijdrecht
Vader Hermanus Docters van Leeuwen
Moeder Johanna Elizabet van Kuilenburg
Partner Christina Louisa Koene
Relatie: echtgenoot van

"In den Jare achttien honderd zeven en veertig, den negentienden
dag der maand Januarij zijn voor ons Jacob Verdam Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht
Arrondissement en Provincie Utrecht, ten onzen Kantore alhier verschenen:
Jurriaan Johannes Docters van Leeuwen oud vijfendertig jaren, van beroep
Schilder, wonende te Nieuw Lekkerkerk En Arie van Mouwerik oud
achtentwintig jaren, van beroep Timmerman, wonende te Mijdrecht,
de eerstgemelde Zoon en de laatstgenoemde Behuwdzoon van de
nagenoemde Overledene.
Welke ons verklaard hebben, dat op den negentienden dag der maand
Januarij dezes jaars des nachts ten halftwee ure in deze Gemeente,
in het Huis Nummer 134a is overleden
Cornelis Willem Docters van Leeuwen oud eenenzestig jaren
van beroep Schilder, geboren te Utrecht, gewoond hebbende te Mijdrecht,
Gehuwd met Christina Louisa Koene, Vroedvrouw, alhier woonachtig,
- Zoon van Hermanus Docters van Leeuwen en Johanna Elisabet van Kuilenburg
beiden overleden.
En hebben wij hiervan deze Acte opgemaakt, welk na voorlezing door ons met
de comparanten is geteekend.
J. J. Docters van Leeuwen
A. van Mourik
J. Verdam. "

1

Ouders

Vader Docters van Leeuwen, Hermanus
Moeder van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
    Broer     Docters van Leeuwen, Hendricus Johannus Theodorus
         Docters van Leeuwen, Cornelis Willem
    Broer     Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus
    Broer     Docters van Leeuwen, Joannes Hendricus
    Zus     Docters van Leeuwen, Arnoldina Cornelia Petronella

Families

Getrouwd Vrouw Koene, Christina Louisa
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw   's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  
3
Huwelijk 1808-07-24 Raamsdonk, Noord-Brabant, Nederland  

Bruidegom Willemsen Roeters van Leeuwen
Bruid Catharina Louwisa Koene
Soort registratie trouwakte
Religie SCH
Plaats Raamsdonk
Plaats huwelijk Raamsdonk
Datum huwelijk 24-07-1808
Periode 1747-1791, 1804-1810
Deel Schepenbank trouwboek 1747-1791, 1804-1810
Toegangsnr. 8095
Inv.nr. 5

"Compareerde voor Schout en Schepenen van Raamsdonk:
Cornelis Willem Docters van Leeuwen en Catharina Louisa Koene
Willem Vos en Johanna van Mook
De welke na dat dezelve door Commissarissen tot de Huwelijkszake
te S' Hage en Geertruidenberg respective in ondertrouw waren
opgenomen en hunne drie aan eenvolgende Proclamatien
zo aldaar als alhier onverhinderd gehad hebben, zo zijn gene
personen volgens de wet daar van zijnde alhier in den
Huwelijken Staat bevestigd.
Derhalve consenteren wij dat hier van actens gemaakt, en aan
de comparanten geleverd zullen worden in forma om hun te
dienen daar en zo 't behoordt,
Raamsdonk 24 Julij 1808

B. Holster Schout
H. van Dongen
A. Raamsdonk"

Opmerking:
B. Holster: Bastiaan Holster
Willem Vos en Johanna van Moock gingen op 10 juli 1808
te Geertruidenberg in ondertrouw.

3 4
  Kind.
 1. Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus
 2. Docters van Leeuwen, Juriaan Johannes
 3. Docters van Leeuwen, Anna Arnoldina

Media

Naaste verwanten

 1. Docters van Leeuwen, Hermanus
  1. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
   1. Docters van Leeuwen, Hendricus Johannus Theodorus
   2. Docters van Leeuwen, Cornelis Willem
    1. Koene, Christina Louisa
     1. Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus
     2. Docters van Leeuwen, Juriaan Johannes
     3. Docters van Leeuwen, Anna Arnoldina
   3. Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus
   4. Docters van Leeuwen, Joannes Hendricus
   5. Docters van Leeuwen, Arnoldina Cornelia Petronella

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Mijdrecht
 2. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Schepenbank Trouwboek Raamsdonk
 4. Trouwboek Geertruidenberg