Pieters, Tjemme

Geboortenaam Pieters, Tjemme
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1716-02-02 Koudum, Friesland, Nederland  
 
Doop 1716-02-02 Koudum, Friesland, Nederland  
1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Koudum, Friesland, Nederland  

Tjemme Pijtters
Aanbevolene Capitalen: 4
Personen: 3
Coudum

2
Quotisatie 1749 Koudum, Friesland, Nederland  

Tjomme Pytters, Hemelumer Oldeferd
               Plaats:  Koudum
         Omschrijving:  setmeyer op Galemadammen
           Gezin volw:  3 en kind: 3
              Aanslag:  41-3-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Hemelumer Oldeferd, fol. 17

Opm: Setmeyer is een zetboer, pachter zonder huurcontract.

3
Overlijden voor 1794-01-18    

Leeuwarder Courant, 18 januari 1794:

"Wie iets te Praetenderen heeft, ofte Schuldig is, aan Tjemme Pieters, Oud Huisman te Coudum, gelieve zulks aan te geeven, aan de Secretaris S. van Midlum van voorn. Dorpe, voor 1 Februarij 1794."

4

Ouders

Vader Tjemmes, Pieter
Moeder Wiebes, Hinke
         Pieters, Tjemme
    Zus     Pieters, Trijntje

Families

Getrouwd Vrouw Sipkes, Uilk
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1742-02-11 Koudum, Friesland, Nederland  

Beide afkomstig uit Koudum

5
  Bijz.

Kinderen:

1. Gedoopt op 27 januari 1743 in Koudum
Dopeling: Pieter, zoon
Vader: Tjemme Pieters
Moeder: Uilk Sipkes

2. Gedoopt op 9 mei 1745 in Koudum
Dopeling: Trijntje, dochter
Vader: Tjemme Pieters
Moeder: Uilk Sipkes

3. Gedoopt op 12 februari 1747 in Koudum
Dopeling: Sipke, zoon
Vader: Tjemme Pieters
Moeder: Uilk Sipkes

4. Gedoopt op 25 augustus 1748 in Koudum
Dopeling: Wijbe, zoon
Vader: Tjemme Pieters
Moeder: Uilk Sipkes

5. Gedoopt op 12 oktober 1749 in Koudum
Dopeling: Wijbe, zoon
Vader: Tjemme Pieters
Moeder: Uilk Sipkes
Opm.: Attestatie naar Heeg afgegeven op 19 mei 1781

6. Gedoopt op 16 januari 1752 in Koudum
Dopeling: Jarigh, zoon
Vader: Tjemme Pieters
Moeder: Uilk Sipkes

7. Gedoopt op 6 oktober 1754 in Koudum
Dopeling: Albert, zoon
Vader: Tjemme Pieters
Moeder: Uilk Sipkes

8. Gedoopt op 7 maart 1756 in Koudum
Dopeling: Henke, dochter
Vader: Tjemme Pieters
Moeder: Uilk Sipkes

9. Gedoopt op 9 november 1760 in Koudum
Dopeling: Pitter, zoon
Vader: Tjemme Pieters
Moeder: Uilk Sipkes

  Kind.
 1. Tjemmes, Pieter
 2. Tjemmes, Wybe
 3. van den Dam, Jarig Tjemmes
 4. Tjemmes, Albert
 5. Tjemmes, Hinke
 6. Tjemmes, Pitter

Naaste verwanten

 1. Tjemmes, Pieter
  1. Wiebes, Hinke
   1. Pieters, Tjemme
    1. Sipkes, Uilk
     1. Tjemmes, Pieter
     2. Tjemmes, Wybe
     3. van den Dam, Jarig Tjemmes
     4. Tjemmes, Albert
     5. Tjemmes, Hinke
     6. Tjemmes, Pitter
   2. Pieters, Trijntje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Leeuwarder Courant
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum