van Schra, Casper Jacobs 1

Geboortenaam van Schra, Casper Jacobs
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 65 jaren, 3 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1755    
2
Overlijden 1820-04-25 Oostwold (gemeente Leek)  

Casper Jacobs van Schra
Overleden 's avonds om seven uuren in Huis no. 32 te Oostwold,
65 jaar, timmerman, weduwnaar van Elske Geerts, in leven woonachtig
geweest te Enumatil. Vermoedelijk wordt hier Elske Jacobs bedoeld.

2

Families

Gehuwd Vrouw Jacobs, Elske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1778-04-02 Oostwold (gemeente Leek)  

Bruidegom: Kasper Jacobs van Enumatil
Bruid: Elske Jacobs van Hoogemeeden
Met attestatie van Lettelbert

Tekst:
1778 Den 2 April zijn naar de 3 gewoone kerkenkondigingen
onverhindert op drie verscheidene Zondagen
gehad te hebben en voorsjen met attestatie de .......
van Lettelbert hier in den Heijl(ige) Huwel(ijkse) Staat
bevestigt Kasper Jacobs van Enema=Til en Elske Jacobs
van de Hoogemeeden

Te Lettelbert en Enumatil werd het huwelijk
geregistreerd op 8 maart 1778:
Bruidegom: Casper Jacobs van Enumatil
Bruid: Elske Jacobs van Hoogemeeden

Tekst:
Casper Jacobs van Enema-Til en Elske Jacobs
van Hooge-Meeden, gekondigt voor de eerste
maal den 8, voor de tweede den 15, voor de
derde maal den 22 meert, en met attestatie
vertrokken naar Oostwold

3 4
  Kind.
 1. Kaspers, David
 2. Kaspers, Pieterke
 3. Kaspers, Aaltje
 4. Kaspers, Roelf Jacobs
 5. Kaspers, Anje

Bijzonderheden

Bij het huwelijk van zijn zoon Roelf Jacobs Kaspers op 6 april 1818 was Kasper woonachtig te Enumatil.

Toen zijn zoon Roelof Kaspers overleed, werd hij "Kasper Schraag" genoemd.
Op de site "Alle Groningers" komt "Margaretha Kaspers Schraag" voor, een weversche,
geboren rond 1762 te Heide, Munsterland (D) en overleden te Leens in 1825.
Mogelijk is zij een familielid van Casper Jacobs van Schra en is hij ook uit Duitsland afkomstig.

Door Menno Tjoelker, echtgenoot van Henderika Catharina Kaspers werd in de twintigste eeuw verteld,
dat de Kaspers oorspronkelijk uit Duitsland kwamen. Misschien komt er later uit andere bronnen nadere informatie.
Dochter Anje gebruikt als naam "Anje Kaspers Schra".

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep timmerman
2

Naaste verwanten

  1. van Schra, Casper Jacobs
   1. Jacobs, Elske
    1. Kaspers, David
    2. Kaspers, Pieterke
    3. Kaspers, Aaltje
    4. Kaspers, Roelf Jacobs
    5. Kaspers, Anje

Bronverwijzing

 1. Overlijdensregister Grijpskerk
 2. Overlijdensregister Leek
 3. Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
 4. Kerkeboek Lettelbert en Enumatil