van Schra, Casper Jacobs 1 2 3 4

Geboortenaam van Schra, Casper Jacobs
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 65 jaren, 3 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1755    
5
Getuige 1797-03-21    

Op 21 maart 1797 was Kasper Jacobs getuige bij het
huwelijkscontract van zijn schoonzuster Lijske Jacobs.

 
Overlijden 1820-04-25 Oostwold, Groningen, Nederland  

Casper Jacobs van Schra
Overleden 's avonds om seven uuren in Huis no. 32 te Oostwold,
65 jaar, timmerman, weduwnaar van Elske Geerts, in leven woonachtig
geweest te Enumatil. Vermoedelijk wordt hier Elske Jacobs bedoeld.

5

Families

Getrouwd Vrouw Jacobs, Elske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1778-04-02 Oostwold, Groningen, Nederland  

Bruidegom: Kasper Jacobs van Enumatil
Bruid: Elske Jacobs van Hoogemeeden
Met attestatie van Lettelbert

Tekst:
"1778 Den 2 April zijn naar de 3 gewoone kerkenkondigingen onverhindert op drie verscheidene Zondagen gehad te hebben en voorsjen met attestatie de ....... van Lettelbert hier in den Heijlige Huwel(ijkse Staat bevestigt Kasper Jacobs van Enema=Til en Elske Jacobs van de Hoogemeeden"

Te Lettelbert en Enumatil werd het huwelijk geregistreerd op 8 maart 1778:
Bruidegom: Casper Jacobs van Enumatil
Bruid: Elske Jacobs van Hoogemeeden

Tekst:
"Casper Jacobs van Enema-Til en Elske Jacobs van Hooge-Meeden, gekondigt voor de eerste maal den 8, voor de tweede den 15, voor de derde maal den 22 meert, en met attestatie vertrokken naar Oostwold"

6 7
  Kind.
 1. Kaspers, David
 2. Kaspers, Pieterke
 3. Kaspers, Aaltje
 4. Kaspers, Roelf Jacobs
 5. Kaspers, Anje

Bijzonderheden

Bij het huwelijk van zijn zoon Roelf Jacobs Kaspers op 6 april 1818 was Kasper woonachtig te Enumatil.

Toen zijn zoon Roelof Kaspers overleed, werd hij, als vader "Kasper Schraag" genoemd.
Op de site "Alle Groningers" komt "Margaretha Kaspers Schraag" voor, een weversche,
geboren rond 1762 te Heide, Munsterland (D) en overleden te Leens in 1825.
Misschien was zij een familielid van Casper Jacobs van Schra en is hij ook uit Duitsland afkomstig.

Door Menno Tjoelker, echtgenoot van Henderika Catharina Kaspers werd in de twintigste eeuw verteld,
dat de Kaspersen oorspronkelijk uit Duitsland kwamen. Misschien komt er later uit andere bronnen
nadere informatie. Dochter Anje gebruikt als naam "Anje Kaspers Schra".

Margareta Kaspers Schraag trouwde RK op 27 oktober 1793 te Den Hoorn met Willem Harms Borgers:

"Iuncti sunt Willem Harms et Grietje Caspers
testes Rikkert Laurents, Matje Cornelis et Meeke Jans"

Kinderen, gedoopt te Den Hoorn:

1. Harmannus, gedoopt op 23 januari 1794 te den Hoorn, geboren te Westernieland,
getuige Maria Jans
"Baptisatus est Hermannus filius legitimus Wilhelmi Harms et Gretje Kaspers
quem suscepit Maria Jans natus in Westernieland"

2. Harmannus, gedoopt RK op 8 maart 1795 te Den Hoorn, geboren te Pieterburen,
getuigen: Lambert Harms en Leenje Philips
"Baptisatus est Harmannus filius legitimus Wilhelmi Harms et Gretje Kaspers
quem suscepti Lambert Harms in qualitate fuit Leenje Philips natus in
Petersbuuren"

3. Maria, gedoopt RK op 10 februari 1797 te Den Hoorn, geboren te Pieterburen,
getuige Maria Entens
"Baptisata est Maria Judit filia legitima Wilhelmi Harms et Gretje Kaspers
quem suscepit Maria Entens nata in Peterbuuren"

4. Casper, gedoopt RK op 25 augustus 1799 te Den Hoorn, geboren te Eenrum,
getuige: Geertje Harms
"Baptisatus est Casper filius legitimus Wilhelmi Harms et Gretje Kaspers
quem suscepit Geertje Harms natus in Eenrum"

5. Thecla, geboren te Eenrum, gedoopt RK op 1 mei 1802 te Den Hoorn,
getuige Gesina Kaspers
"1 Maij Thecla parentes Willem Borgers en Grietje Caspers
suscepit Gesina Caspers in Eenrum"

Margareta Kaspers Schraag overleed in 1825 te Warfhuizen:

overlijdensakte
Aktedatum: 07-02-1825
Plaats: Warfhuizen gemeente Leens

Gedeelte akte;

"Margaretha Kaspers Schraag, oud 63 jaren van beroep weversche
wonende te Warfhuizen, gehuwd vrouwe van Willem Borgers nalatende
vier kinderen, dochter van wijlen Kasper Schraag en Judit Nieman van
beroep dagloner wonende te Heide in Munsterland, geboren te Heide
in Munsterland"

Haar man Willem Harms Borgers overleed in 1830 te Wehe:

overlijdensakte
Aktedatum: 10-07-1830
Plaats: Wehe gem. Leens

"Willem Borgers oud 68 jaren wever van beroep wonende
te Warfhuizen weduwenaar van wijle Grietje Harmannus
weeversche wonende en overleden te Warfhuizen, zoon
van wijlen Willem Borgers zijnde de namen van de moeder
alsmede het beroep en de woonplaats van beide ouders
onbekend, geboren te Staveren in Munsterland"

De familie van Margaretha Kaspers Schraag wordt uitgebreid beschreven op

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jansen/I17134.php

Hieruit blijkt geen enkele familierelatie met Casper Jacobs van Schra.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep timmerman
5

Naaste verwanten

  1. van Schra, Casper Jacobs
   1. Jacobs, Elske
    1. Kaspers, David
    2. Kaspers, Pieterke
    3. Kaspers, Aaltje
    4. Kaspers, Roelf Jacobs
    5. Kaspers, Anje

Bronverwijzing

 1. Overlijdensregister Grijpskerk
 2. Trouwboek Den Hoorn RK
 3. Doopboek Den Hoorn RK
 4. Overlijdensakte Leens
 5. Overlijdensregister Leek
 6. Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
 7. Kerkeboek Lettelbert en Enumatil