Uilersma, Roelf Derks 1

Geboortenaam Uilersma, Roelf Derks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1706-07-18    
2
Doop 1706-07-18 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Dopeling Roelof,
vader: Dirk Gerbrants

Tekst:
Den 18 julij 1706
Dirk Gerbrants soontjen genaamt Roelof

2
Overlijden voor 1787-09-06 Oldehove, Groningen, Nederland  
3
Begrafenis 1787-09-06 Oldehove, Groningen, Nederland  

Genoemd R.D. Uillersma

3 4

Ouders

Vader Gerbrants, Dirk
Moeder Jans, Trijnje
         Uilersma, Roelf Derks
    Broer     Uilersma, Gerbrant Dirks

Families

Getrouwd Vrouw Vonck, Ettien Franssen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1728-05-01 Oldehove, Groningen, Nederland  

Bruidegom: Roelef Derks Uilersma van Noorthorn
Bruid: Ettien Franssen Voncks van Oldehove

Tekst:
Den 1 Maij Roelef Derks Uilersma van Noorthorn
en Ettien Franssen Voncks van Oldehove

5
Huwelijksafkondiging 1728-05-02 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Roelf Dircks van Noorthorm
Etijen Fransen Vonck van Oldehoove ....
(afgekondigd:) 2 Maijus, 9 Maijus
addestatie gepasseert

6
Huwelijk na 1728-05-09    
6
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Oldehove:

1. Claaske, 14 februari 1729, dogtertien van
Roelef Uilersma en Ettien Vonks

2. Derk, 11 februari 1731, soontien van Roelef
Derks Uilersma en Ettien Vonks

3. Trijnje, 19 juli 1733, dogtertien van Roelef
Ulersma en Ettien Vonks

4. Frans, 13 november 1635, Soontien van
Roelf Derks Ulersema en Ettien Voncks,
gedoopt door Metellerkamp pastoor tot
Niehove
(handtekening)
H. Wittingh, schoolmr.

5. Knellis, 16 februari 1738, zoontie van Roelf
Derks Ulersema en Ettien Vonks

Toelichting:

Nicolaus Netelercamp, geboren rond 1698,
overl. 5 Nov. 1777 in den ouderdom van 79 jaar,
na eene 50 jaarige bediening in de gemeenten
van Feerwerd en Niehove.
Bron: Lidmatenboek Niehove
H.Wittingh - Harmannus Wittingh, schoolmeester

  Kind.
 1. Uilersma, Claaske Roelofs
 2. Uilersma, Trijntje Roelofs

Bijzonderheden

Ommelander courant, 9 oktober 1787:

"De Vrywillige Beschryving zynde uitgebragt over de nalatenschap
Wylen Roelf Derks Uilersma tot Oldehove overleeden, worden de
Creditoren gewaarschouwt hunne Praetensien ten laste van
geseide boedel inwendig agt weeken bij de Bovendienaaren van
het Westerquartier of bij de Gerigts Wedman te Lande te laaten
aantekenen"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Landbouwer op Ritzemaheerd (te Kenwerd onder Oldehove) en Tiaersemaheerd
3 4

Naaste verwanten

 1. Gerbrants, Dirk
  1. Jans, Trijnje
   1. Uilersma, Roelf Derks
    1. Vonck, Ettien Franssen
     1. Uilersma, Claaske Roelofs
     2. Uilersma, Trijntje Roelofs
   2. Uilersma, Gerbrant Dirks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ommelander courant
 2. Doopboek Noordhorn
 3. Kwartierstaat van Anje Sietje Kuizenga
 4. Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
 5. Trouwboek Oldehove
 6. Trouwboek Noordhorn