van den Berg, Johan 1

Geboortenaam van den Berg, Johan
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1680-10-24 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Ondertrouwd den 24 october 1680
Jan van den Berg, J.m. van Utrecht en
Wijntje Smitser J.d.
Getuige: Grietje Phlipse wegen de Bruijgoms moeder
geboden tot Woerden
acte gegeven om aldaer te woerden (?)

Jan van den Berg ging op dezelfde dag in ondertrouw
als zijn zuster Annichje.

2
Huwelijk 1680-11-23   Getrouwd met Weijntje Jans Smetser

"Den 3 November 1680
Jan van den Burgh Jonghman van
Uijtrecht met
Weijntje Jans Smettser woonende tot
Uijtrecht maer is alhier gebore
Dom. Wilhelmij attestatie gegeven
om tot Herlenen (?) te mogen trouwen
den 23 november 1680"

Kinderen van Jan van den Berg en
Weijntje Jans, gedoopt te Utrecht:

1. Maria, 10 juni 1683, dochter van
Jan Pauwelss van den Berch en
Weijntjen Jans, in de Wittevrouwen
straet, Janskerk

2. Paulina, 31 mei 1685, dochter van
Jan van den Bergh en Weijntjen Jans,
in de Wittevrouwe straet, Janskerk

3 4
Overlijden na 1700-08-17    
 

Ouders

Vader van Beussecom, Paulus Janssen
Moeder van Franiker, IJfge Willems
    Zus     van den Berg, Annegie
    Zus     van den Berg, Maria
         van den Berg, Johan

Bijzonderheden

Notariële akte Schuldbekentenis - f 200,- vanwege lening
Aktenummer: 129
Datum: 04-02-1690
Notaris: E. DE LEEUW
Schuldenaar: Jan Pauwels van den Bergh
Borg: Grietje Philips van Grootambers
Echtgenoot: wed. Willem Hermentsz van Franiker
Schuldeiser: Margareta Carlje
Echtgenoot: wed. Mathias Visser

Notariële akte Procuratie - om voor het gerecht van Ammers Graafland
een derde deel van huis en hofstede, groot twaalf morgen, te transporteren
aan Hendrik Berentsz Noordeloos
Aktenummer: 159
Datum: 17-08-1700
Notaris: A. DUERKANT
Personen:
Constituant: Dirk van Rietveld
Echtgenoot: x Lysbet van Franiker
Constituant: Cornelis van Vlissinge
Echtgenoot: x Annigje van de Bergh
Constituant: Iffje van Franiker
Constituant: Johan van den Berg
Constituant: Maria van den Berg
Geconstitueerde: Jacob van Breukelen
Bijzonderheden:
constituanten en geconstitueerde zyn medeërfgenamen van
Willem Hermansz van Franiker en Grietje Philips van Groot Amber,
in leven echtelieden

Naaste verwanten

 1. van Beussecom, Paulus Janssen
  1. van Franiker, IJfge Willems
   1. van den Berg, Johan
   2. van den Berg, Annegie
   3. van den Berg, Maria

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Trouwboek Woerden
 4. Doopboek Utrecht (gereformeerd)