Sybrens, Gjalt

Geboortenaam Sybrens, Gjalt
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 52 jaren, 1 maand, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1706-11-14    
1
Doop 1706-11-14    

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1706
Dopeling: Gialt
Gedoopt op 14 november 1706 in Oostermeer, Eestrum
Zoon van Sybren Jelles en niet genoemde moeder

1
Huwelijk voor 1734-02-21   Getrouwd met Hiltje Sjoerds

Zoon Geert, geboren omstreeks 1745,
trouwde met Detje Wiemers op
5 oktober 1766 te Suameer.

Hiltje Sjoerds in 1772 overleden.
(zie speciekohieren)

2
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Suameer, Friesland, Nederland  

Gjalt Sybrens
Aangebodene Capitalen: 5
Personen: 8
Suameer

3
Speciekohier 1748 Suameer, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1748
Suameer nr. 68, post 1

Gjolt Sybrens
1748: hoofdbewoner
1759: overleden

2
Quotisatiekohieren 1749 Suameer, Friesland, Nederland  

Giolt Sybrens, Tietjerksteradeel
               Plaats:  Suameer
         Omschrijving:  gemeen boer
           Gezin volw:  3 en kind: 5
              Aanslag:  44-7-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Tietjerksteradeel, fol. 69

4
Overlijden 1759    
2
Speciekohier 1759 Suameer, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1759
Suameer nr. 68, post 2

Gjolt Sybrens weduwe
1759: hoofdbewoner, van post 1
1762: naar Suameer nr. 80

2
Speciekohier 1762 Suameer, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1762
Suameer nr. 80, post 3

Gjolt Sybrens weduwe
1762: hoofdbewoner, van Suameernr. 68
1772: overleden

2

Ouders

Vader Jelles, Sybren
Moeder Gjalts, Grietje
    Broer     Sybrens, Jelle
    Zus     Sybrens, Aaltje
         Sybrens, Gjalt

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boer onder Suameer op de Tieke
2

Naaste verwanten

 1. Jelles, Sybren
  1. Gjalts, Grietje
   1. Sybrens, Jelle
   2. Sybrens, Aaltje
   3. Sybrens, Gjalt

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Collectie Pieter Nieuwland
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749