Beerns, Griet

Geboortenaam Beerns, Griet
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Jans, Evert
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1658    
 
Lidmaten 1658 Hardegarijp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1658
Man: Evert Jans
Vrouw: Griet Beerns
Woonplaats: Hardegarijp
- In 1658 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp,
lidmaten 1658-1732 en 1772-1830
DTB 722 blad 1a

1
  Kind.
 1. Everts, Beern

Naaste verwanten

  1. Beerns, Griet
   1. Jans, Evert
    1. Everts, Beern

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel