Beerns, Griet

Geboortenaam Beerns, Griet
Geslacht vrouwelijk

Gezinnen

    Gezin van Jans, Evert en Beerns, Griet
Getrouwd Man Jans, Evert
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1658    
 
Lidmaten 1658 Hardegarijp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1658
Man: Evert Jans
Vrouw: Griet Beerns
Woonplaats: Hardegarijp
- In 1658 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp,
lidmaten 1658-1732 en 1772-1830
DTB 722 blad 1a

1
  Kind.
 1. Everts, Beern

Naaste verwanten

  1. Beerns, Griet
   1. Jans, Evert
    1. Everts, Beern

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel