Franses, Johannes 1

Geboortenaam Franses, Johannes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 71 jaren, 11 maanden, 15 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1643-04-09    
2
Doop 1643-04-09 Dokkum, Friesland, Nederland  

Dokkum, dopen, doopjaar 1643
Dopeling: Joannes
Gedoopt op 9 april 1643 in Dokkum
Zoon van Frans Jansens en niet genoemde moeder

2
1e Huwelijk na 1665-01-08 Oenkerk, Friesland, Nederland Getrouwd met Antie Oenes

Tietjerksteradeel, huwelijken 1665
Vermelding: Eerste proclamatie op 8 januari 1665
Bruidegom: Johannes Franssen afkomstig van Oenkerk
Bruid: Antie Oenes afkomstig van Oenkerk

3
Belijdenis 1670-11-18 Oenkerk, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1670
Man: Johannes Fransen
Vrouw: Antie Oenes
Woonplaats: Oenkerk
- Op 18 november 1670 belijdenis

4
Overlijden 1715-03-25 Wouterswoude, Friesland, Nederland  
5

Ouders

Vader Johannes, Frans
Moeder Jacobs, Griet
         Franses, Johannes

Families

Getrouwd Vrouw Martens, Jaad
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1671-01-29    
6
Belijdenis 1689-08-30 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1689 of 1690
- Op 30 augustus 1689 of 1690 belijdenis

"Johannes Fransen en Jaad Martens"

4
Lidmaten 1697 Wouterswoude, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Dantumadeel, 1697
Man: Johannes Fransen
Vrouw: Jaad Martens
- In 1697 lidmaat te Wouterswoude
- Op 3 augustus 1713 zij overleden
- Op 25 maart 1715 hij overleden

5
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Oenkerk:

1. Frans, 29 januari 1671
2. Frans, 6 november 1672
3. Antie, 7 maart 1675
4. Auckien, 24 december 1676
5. Sytscke, 1 januari 1679

gedoopt te Janum:

6. Marten, 27 juli 1684

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1684
Dopeling: Marten
Gedoopt op 27 juli 1684 in Janum
Zoon van Johannes Fransen, tolman en Tjaad Martens

  Kind.
 1. Johannes, Frans

Bijzonderheden

Johannes Franses zou eventueel ook een zoon geweest kunnen zijn van
Frans Johannes en Sytske Wytses:

Collectie Pieter Nieuwland:

Frans Johannes
tr. Sytske Wytses, 1648 op de Kleine Geest onder Tietjerk; TIE M3 235

Sytscke, dochter van Johannes Franses, werd op 1 januari 1679 gedoopt.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep tolman (1684)
7

Naaste verwanten

 1. Johannes, Frans
  1. Jacobs, Griet
   1. Franses, Johannes
    1. Martens, Jaad
     1. Johannes, Frans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Dokkum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
 4. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 5. Lidmatenboek Dantumadeel
 6. Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
 7. Doopboek Hervormde gemeente Birdaard, Janum