Oebles, Sijds 1 2

Geboortenaam Oebles, Sijds
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 73 jaren, 10 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1698-08-26    
 
Doop 1698-08-26 Morra, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1698
Gedoopt op 28 augustus 1698 in Morra
Dopeling: Siedts
Vader: Oebele Siedses
Moeder:

3
Belijdenis 1721-02-23 Morra, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1721
Syse Ubeles
Woonplaats: Morra
- Op 23 februari 1721 belijdenis
- Op 1 februari 1722 vertrokken naar Anjum

4
1e Huwelijk 1721-12-12 Anjum, Friesland, Nederland Getrouwd met Riensk Jans

Oostdongeradeel, huwelijken 1721
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 december 1721 in Anjum
Bruidegom: Syds Oebles afkomstig van Anjum
Bruid: Riensk Jans afkomstig van Anjum

Reinsk Jans was de dochter van Jan Reitses en
Hiltje Uylkes, gedoopt op 25 juni 1699 te Anjum:

Oostdongeradeel, huwelijken 1697
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 januari 1697 in Anjum
Bruidegom: Jan Reitses afkomstig van Anjum
Bruid: Hiltje Uylkes afkomstig van Anjum

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1699
Gedoopt op 25 juni 1699 in Anjum
Dopeling: Riensch, dochter
Vader: Jan Reitses
Moeder:

2 1
Stemkohieren 1728 Anjum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Anjum (Oostdongeradeel)
Stem nr. 18, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jan Reytses weduwe, eigenaar voor 1/2
Syds Ubles , eigenaar voor 1/2, en
gebruiker voor 't geheel

Stemkohier 1728 Anjum (Oostdongeradeel)
Stem nr. 33, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jan Reitses weduwe, eigenaar
Syds Ubles te Anjum, eigenaar en gebruiker

Toelichting:

Jan Reitses weduwe was Hiltje Uijlkes, schoonmoeder
van Syds Ubles.

5
2e Huwelijk 1739-05-07 Anjum, Friesland, Nederland Getrouwd met Aukje Klaases

Oostdongeradeel, huwelijken 1739
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 mei 1739 in Anjum
Bruidegom: Syds Oebles afkomstig van Anjum
Bruid: Aukjen Clases afkomstig van Anjum

Aukjen Clases was de dochter van Klaas Rinnerts
en Gertje Dirks, gedoopt op 16 november 1710:

Oostdongeradeel, huwelijken 1708
Vermelding: Ondertrouw op 14 januari 1708 in Anjum
Bruidegom: Klaas Rinnerts afkomstig van Anjum
Bruid: Gertje Dirks afkomstig van Anjum

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1710
Gedoopt op 16 november 1710 in Anjum
Dopeling: Aukjen, dochter
Vader: Klaas Rinnerts
Moeder:

Aukje Klases was weduwe van Jakob Tijsses:

Op 1 mei 1734 ging Aukje Clases in ondertrouw
met Jacob Tijsses:

Oostdongeradeel, huwelijken 1734
Vermelding: Ondertrouw op 1 mei 1734 in Anjum
Bruidegom: Jacob Tijsses afkomstig van Anjum
Bruid: Aukjen Clases afkomstig van Anjum

Kinderen:

1. Tijs
Gedoopt op 12 juni 1735 in Anjum
Dopeling: Tys, zoon
Vader: Jakob Tysses
Moeder: Aukje Klaases

2. Jantje
Gedoopt op 30 december 1736 in Anjum
Dopeling: Jantje
Vader: Jakob Tysses
Moeder: Aukje Klaases

3. Klaas
Gedoopt op 30 december 1736 in Anjum
Dopeling: Klaas, zoon
Vader: Jakob Tysses
Moeder: Aukje Klaases

4. Klaas
Gedoopt op 26 december 1737 in Anjum
Dopeling: Klaas, zoon
Vader: Jakob Tysses
Moeder:

Jakob Tijsses is overleden voor 9 mei 1739.

2 1
Omschrijvinge van familien in Friesland 1744 Anjum, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel: Omschrijvinge van familiën
in Friesland, 1744
Gemeente Oostdongeradeel, Anjum

Sijds Oeblis
Toegezegde bijdrage £ 11:0:0
Aantal personen: 9

6
Overlijden 1772-07-23 Oostdongeradeel, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1772
Syds Oebles
- In 1772 lidmaat
- Op 23 juli 1772 overleden

"Register der Ledemaaten van de Gemeente
J.C. te Anjum zovele er op 1mo (?) Maij 1772 nog in
leven waren uit 't vorige oud lidmaats
boek door F.H. Sibesma v.d.m ibid.

(onder andere)
Sijds Oebles Overleden de 23 Julij 1772"

Toelichting:

F.H. Sibesma - Folkert Hendrik Sibesma.
Predikant te Anjum van 26 juni 1757 tot zijn overlijden
op 2 december 1783.
V.D.M. - verbi divini minister
ibidem - op zelfde plaats, aldaar

Zijn weduwe Aukje Klaasesis op
31 juli 1782 overleden.

Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1782
Aukje Klases
Weduwe van Syds Oebles
- Op 31 juli 1782 overleden

"Aukje Klases Weduw van Sieds Oebles
Obiit de 31 Julij 1782"

4

Ouders

Vader Sijdses, Uble
Moeder Everts, Antje
    Zus     Ubeles, Aeltje
         Oebles, Sijds

Bijzonderheden

Kinderen van Sijds Oebles, gedoopt te Anjum:

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan
Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1723
Gedoopt op 29 maart 1723 in Anjum
Dopeling: Jan
Vader: Syds Oebles
Moeder: Riensk Jans

2. Antje
Gedoopt op 5 mei 1726 in Anjum
Dopeling: Antje
Vader: Syds Oebles
Moeder: Riensk Jans

3. Baukjen
Gedoopt op 27 februari 1729 in Anjum
Dopeling: Baukjen, dochter
Vader: Syds Oebles
Moeder: Riensk Jans

Uit het 2e huwelijk:

4. Geertje
Gedoopt op 11 september 1740 in Anjum
Dopeling: Geertje
Vader: Syds Oebles
Moeder: Aukje Klaases

5. Jan
Gedoopt op 24 april 1746 in Anjum
Dopeling: Jan
Vader: Syds Oebles
Moeder: Aukje Klaases

6. Rienskjen
Gedoopt op 24 december 1747 in Anjum
Dopeling: Rienskjen, dochter
Vader: Syds Oebles
Moeder: Aukje Klaases

Authorisatie Oostdongerdeel 1744, vermeldt Jan 22 jaar, Antje 19 jaar,
Baukje 16 jaar, kinderen van Syds Oebles. grootmoeder kinderen aan
moederzijde is: Hiltje Uilkes, en als oom Teake Jans, huisman te Anjum.

Bron:
http://www.werelate.org/wiki/Family:Sydse_Oebeles_and_Rienskjen_Jans_%281%29

Grootmoeder Hiltje Uylkes was getrouwd met Jan Reitses:

Oostdongeradeel, huwelijken 1697
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 januari 1697 in Anjum
Bruidegom: Jan Reitses afkomstig van Anjum
Bruid: Hiltje Uylkes afkomstig van Anjum

Taeke Jans, broer van Riensk, was gedoopt op 25 juli 1710 te Anjum:

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1710
Gedoopt op 25 juli 1710 in Anjum
Dopeling: Teecke, zoon
Vader: Jan Reitses
Moeder:

Naaste verwanten

 1. Sijdses, Uble
  1. Everts, Antje
   1. Ubeles, Aeltje
   2. Oebles, Sijds

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Anjum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Anjum
 3. Doopboek Hervormde gemeente Morra en Lioessens
 4. Lidmatenboek Oostdongeradeel
 5. Stemkohieren Friesland
 6. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744