Roeloffs, Dreuwes

Geboortenaam Roeloffs, Dreuwes
Geslacht mannelijk

Families

  Bijz.

Kinderen van Dreuwes Roeloffs, gedoopt te Aduard:

1. Luwke, gedoopt op 23 mei 1624, dochter van Dreuwes Roeloffs

"Den 22 Maij Dreuwes Roeloffs toe Langeweer versocht dat sijn Jonge
Dochterken hem naest verleden maendach om middach geboren,
mochte gedoepet worden, offte nuwel dese persoonen op de Leege
Meeden toe kercken behoeren, dennoch ten ansien dat daersulvest
in een tijdtlang niet solde geprediget worden, ende dat sunsten dat
kindeken swack was ende men het geen levent vertrouwede, so is
sullckes hem van mij veraccorderet, dat het des volgenden Dages op
Sondach ter kercken gebracht ende gedoepet mochteworden:
De vader hefft hem de name gegeven: Luwke"

Toelichting:
Langeweer: buurtschap in de gemeente Aduard
daersulvest - daerselfs
sunsten- sonst (D): verder

2. Martijen, gedoopt op 25 oktober 1629, dochter van Dreus Roelefss

"Den 25 Octobris gedoept het kindeken van Dreus Roelefss op Langeweer,
ende genaemt Martijen op sijn versoeck"

3. Cornelijs, gedoopt op 23 oktober 1625, zoon van Dreiws Roeleffs

"Den 23 Octobris is op 't versoeck des Vaders Driews Roeleffs toe Langeweer,
gedopet het kindeken desselvigen ende genoemet Cornelijs"

4. Roeleff, gedoopt op 22 juni 1634, zoon van Dreus Roelofsz

"Den 22 Junij gedoept het dochterken van Jan Berents ende het soontijen van
Dreus Roelefsz up Langeweer ende genaemt Roeleff, beijde up der respective
olderen versoeck"

  Kind.
  1. Dreuwes, Roeloff

Naaste verwanten

    1. Roeloffs, Dreuwes
        1. Dreuwes, Roeloff