Huitema, Homme Halbes

Geboortenaam Huitema, Homme Halbes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 20 jaren, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1821-12-10 Langweer, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Doniawerstal, 1821
Aangiftedatum 13 december 1821, akte nr. 67
Homme Hoytema, geboren 10 december 1821
Zoon van Halbe Hommes Hoytema en Trijntje Schuurmans

"gecompareerd Halbe Hommes Hoijtema, Boereknegt
te Langweer, tweeëntwintig jaren, dewelke aan ons een kind
van het mannelijk geslagt heeft aangegeven, uit hem declarant
en uit Trijntje Schuurmans op maandag den tienden dezer maand
aldaar, des nagts ten twee Uren, buiten huwelijk geboren,
aan welk kind hij verklaarde den voornaam van Homme
te willen geven.
Gemelde verklaring en aangifte is gedaan in tegenwoordigheid
der getuigen Daniël Johannes Schuurmans, scheepstimmerman
te Langweer, oud vijf en vijftig jaren".

1
Overlijden 1842-01-06 Boornzwaag, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Doniawerstal, 1842
Aangiftedatum 7 januari 1842, blad nr. 1
Homme Halbes Huitema, overleden 6 januari 1842,
20 jaar, man
Ongehuwd

Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1842
Aangiftedatum 28 januari 1842, akte nr. 11
Homme Halbes Huitema, overleden 6 januari 1842,
20 jaar, man
Ongehuwd

Opm.: Overleden in de gemeente Doniawerstal

"Homme Halbes Huitema, boereknecht, geboren
te Langweer, wonende te Hommerts, doch verblijf houdende
te Boornzwaag, oud twintig jaren, ongehuwde zoon
van Halbe Hommes Huitema en Trijntje Daniëls
Schuurmans, echttelieden mede in den dorpe Hommerts
woonachtig"

"in het water onder het behoor van den dorpe
Boornzwaag overleden".

Memories van Successie

Kantoor Lemmer, overl. jaar 1842

Overledene  : Homme Halbes Huitema
Overleden op: 6 januari 1842
Wonende te  : Hommerts
Tekst:
20 jr; overleden verdronken o/Langweer;
boerenknecht te Boornzwaag;
ongehuwd;
zoon van Halbe Hommes Huitema, schipper
en Trijntje Daniels Schuurmans;
broer van minderjarige Johannes, Daniel,
Halbe, Afke, Froukje, Cornelia en Aukje
Halbes Huitema.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Memories van Successie

Kantoor Sneek, overl. jaar 1842

Overledene  : Homme Halbes Huitema
Overleden op: 6 januari 1842
Wonende te  : Hommerts
Tekst:
20 jaar (geboren 1822 te Langweer);
boerenknecht; overleden te Boornzwaag
(renvooi). Certificaat van Onvermogen van gemeente bijgevoegd.

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Opm:
renvooi - verwijzing, kanttekening

2

Ouders

Vader Huitema, Halbe Hommes
Moeder Schuurmans, Trijntje Daniëls
         Huitema, Homme Halbes
    Zus     Huitema, Afke Halbes
    Zus     Huitema, Froukje Halbes
    Broer     Huitema, Johannes Halbes
    Zus     Huitema, Korneliske Halbes
    Broer     Huitema, Foppe Halbes
    Zus     Huitema, Aukje Halbes
    Broer     Huitema, Daniël Halbes
    Broer     Huitema, Halbe Halbes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boereknecht (1842)
 

Naaste verwanten

 1. Huitema, Halbe Hommes
  1. Schuurmans, Trijntje Daniëls
   1. Huitema, Homme Halbes
   2. Huitema, Afke Halbes
   3. Huitema, Froukje Halbes
   4. Huitema, Johannes Halbes
   5. Huitema, Korneliske Halbes
   6. Huitema, Foppe Halbes
   7. Huitema, Aukje Halbes
   8. Huitema, Daniël Halbes
   9. Huitema, Halbe Halbes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakte Doniawerstal
 2. Overlijdensakte Wymbritseradeel