van der Meer, Trijntje 1 2 3

Geboortenaam van der Meer, Trijntje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 62 jaren, 7 maanden, 6 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1909-05-29 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarder Courant 31 mei 1909:

23-29 mei 1909: G. van der Meer - Veenstra, dochter

 

3
Huwelijksafkondiging tussen 1938-09-16 en 1938-09-23 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarder Courant, 24 september 1938:
Ondertrouwd: L. Smeding, 29 jaar, van Huizum en T. van der Meer, 29 jaar.

 

3
Huwelijk 1938-10-05 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Lammert Smeding

Huwelijksinzegening in de Koepelkerk, 's nam. drie uur, door den Weleerw. Heer Ds. C. v.d. Woude.
Receptie Achter de Hoven 114D, op den trouwdag van 4.30 tot 6 uur.
Toekomstig adres: Smeding's Groentehal - Achter de Hoven 114c - Leeuwarden
Trouwtekst Joh. 2 vers 2: "en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd".

Lammert Smeding was geboren op 2 juni 1909 en is op 26 maart 1965 te Leeuwarden overleden.

Voorna(a)m(en): Lammert
Geboortedatum: 02-06-1909
Overlijdensdatum en plaats: 26-03-1965 (Leeuwarden)
Begraaf-/bestemmingsdatum: 31-03-1965
Grafnummer: 02/C/03/38
Begraafplaats: Noorderbegraafplaats

Het Bevolkingsregister Leeuwarden van 1922-1939 bevat de volgende gegevens over Lammert en Trijntje:

Lammert Smeding
Adres: Wijk V, Achter de Hoven 114C
Geboorte: 2 juni 1909 te Achtkarspelen Augustinusga
Huwelijk: 5 oktober 1938 te Leeuwarden
Kerkgenootschap: Gereformeerde Kerk
Beroep: groentehandelaar
Inschrijving: 24 october 1938, afkomstig van
Leeuwarderadeel Huizum, Wouwermanstraat 6

Trijntje van der Meer
Geboorte: 29 mei 1909 te Leeuwarden
Kerkgenootschap: Gereformeerde Kerk
Beroep: zonder
Ouders: Lieuwe van der Meer en Gepke Veenstra

 

4 5
Overlijden 1972-01-04 Zuidlaren, Groningen, Nederland  

Overleden te "Dennenoord" Zuidlaren, 62 jaar.

 

3
Begrafenis 1972-01-07 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

T. van der Meer
Voorna(a)m(en): Trijntje
Geboortedatum: 29-05-1909
Overlijdensdatum en plaats: 04-01-1972 (Zuidlaren)
Begraaf-/bestemmingsdatum: 07-01-1972
Grafnummer: 02/C/03/38
Begraafplaats: Noorderbegraafplaats

 

4

Ouders

Vader van der Meer, Lieuwe Tjemmes
Moeder Veenstra, Gepke
    Broer     van der Meer, Tjemme
         van der Meer, Trijntje
    Zus     van der Meer, Jaai
    Broer     van der Meer, Liebe
    Zus     van der Meer, Antje

Media

Bijzonderheden

Lammert Smeding is geboren op 2 juni 1909 te Augustinusga, zoon van Roelofke Hamstra.
De geboorteakte vermeldt (o.a.):

"IJmkje Pot, oud 66 jaren, van beroep zonder, wonende te Augustinusga,
welke ons verklaarde, dat in hare tegenwoordigheid op den tweeden
Juni dezes jaars, des voormiddags ten vijf ure, te Augustinusga een
kind van het mannelijk geslacht is geboren uit Roelofke Hamstra,
dienstbode wonende aldaar, aan welk kind zij verklaarde de voornaam
te geven van Lammert"

"hebbende de aangeefster niet medegetekend, als verklarende
geen schrijven te hebben geleerd"

In de kantlijn staat vermeld:

"Het in nevenstaande acte vermelde kind is bij huwelijksakte van den
derden Juli 1909 opgemaakt door den ambtenaar van den Burgerlijken Stand
dezer gemeente door Oebele Smeding en Roelofke Hamstra voor het hunne erkend"

Opmerking:
IJmkje Pot was de moeder van Roelofke Hamstra.
De biologische vader van Lammert Smeding is dus niet bekend.

Op 3 juli van hetzelfde jaar trouwde Roelofke Hamstra met Oebele Smeding:

Huwelijksakte Achtkarspelen, 1909
Man: Oebele Smeding, oud 23 jaar, opperman, geboren te Surhuizum
Ouders: Johannes Geerts Smeding en Jantje Klazes van der Wijk
Vrouw: Roelofke Hamstra, oud 25 jaar, arbeidster, geboren te Augustinusga
Ouders: Fokke Hamstra en Ymkje Filippus Pot
Datum: 3 juli 1909, akte nr. 63

Opmerking: Met legitimatie van een kind

"Oebele Smeding en Roelofke Hamstra verklaarden voor het hunne te erkennen,
een kind van het mannelijk geslacht genaamd Lammert en geboren uit de bruid
te Augustinusga den tweeden Juni dezes jaars"

Oebele Smeding was gevangenbewaarder in de gevangenis te Leeuwarden.
Op 1 maart 1947 maakt hij promotie.
Leeuwarder Courant, 13 maart 1947:

"Met ingang van 1 maart 1947 zijn bij de Bijzondere Strafgevangenis te
Leeuwarden benoemd (o.a.):
tot werkmeester O. Smeding, thans meesterknecht."

Oebele Smeding overleed op 28 oktober 1963 op 78-jarige leeftijd te Leeuwarden,
sedert 8 juni 1959 weduwe van Roelofke Hamstra.
(Zie overlijdensadvertentie in de Galerij)

Lammert Smeding had zes broers en zusters te weten:

1. Fokke, geboren 4 augustus 1910 te Grootegast, getrouwd met Nieske Edens
op 10 oktober 1831, overleden op 3 april 1972. Ten tijde van Fokke's huwelijk
in 1931 is vader Oebele Smeding werkmeester aan de Bijzondere strafgevangenis
en wonende te Huizum.

2. Jantje, geboren rond 1913, getrouwd met Wijbe Veenstra, overleden 27 april 1978
te Leeuwarden.

3. Ymkje, geboren 26 mei 1914 te Drogeham, getrouwd met Jan van der Meulen,
overleden 5 januari 1967 te Leeuwarden,
52 jaar oud.

4. Gepke, geboren rond 1917, getrouwd met Wim Akkerman, overleden 24 januari 2002,
85 jaar oud, te Leeuwarden.

5. F...., getrouwd met J. Smeding, wonende te Haarlem, overleden na 27 april 1978.
Misschien was zijn voornaam Filippus.

6. Johannes (Joop), geboren rond 1923, getrouwd met Jikkie Prakken, overleden
13 augustus 1993, 70 jaar oud, te Leeuwarden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er in Leeuwarden schaarste aan groente en fruit,
waardoor de bevoorrrading van de groentewinkel van Lammert Smeding moeilijk was.
De Leeuwarder Courant meldde hierover op 5 februari 1944:

"Officiele Mededeelingen
DISTRIBUTIE SINAASAPPELEN
Kinderen 0 - 4 jaar

Het Plaatselijk Verdeelingskantoor voor Groenten en Fruit, Oosterkade 46, Leeuwarden, maakt
bekend, dat alle kleinhandelaren in de provincie van sinaasapppelen zijn voorzien, uitgezonderd
onderstaande handelaren in de Gemeente Leewuarden:
(o.a.) L. Smeding, A. de Hoven
Deze handelaren zullen zoo spoedig mogelijk worden bevoorrraad"

Op 15 mei 1944 stond er:

"SPREIDING DER SCHAARSCHE GROENTEN

Het Plaatselijk Verdeelingskantoor voor Groenten en Fruit maakt bekend:
In verband met de juiste verdeeling van de schaarsche groenten zal vanaf heden
een nieuw verdeelsysteem worden ingevoerd. Door het P.V.K. zullen dan de handelaren
om de beurt worden bevoorraad voor al zijn klanten. Zooveel mogelijk zal door het P.V.K.
dagelijks worden bekendgemaakt welke handelaren aan de beurt zijn en met welke producten
zij zijn bevoorraad en met welke hoeveelheid per persoon.
De handelaar is verplicht, wanneer hij is bevoorraad, dit op duidelijke wijze in zijn winkel
of op zijn wagen bekend te maken.
Hieronder vindt U een lijst met nummers en namen der kleinhandelaren. In de geregelde publicaties
zal alleen het nummer van den handelaar worden bekend gemaakt. Noteert U dus het nummer
van Uw handelaar:

(o.a.) nr. 102 L. Smeding A. de Hoven"

Een voorbeeld van zo'n (geregelde) publicatie is de volgende, verschenen op 31 juli 1944 in de
Leeuwarder Courant. Bij groentehandelaar Lammert Smeding waren toen
rode bessen te verkrijgen:

"GROENTEN-DISTRIBUTIE

Distributie van tomaten
Op 29 Juli werden de handelaren met de nummers 45 - 83 bevoorraad met een half pond
tomaten per ingeschreven consumentenbon 8e periode. Uitgezonderd de nummers
66 en 67.

Distributie van bospeen
Op 29 juli werden de handelaren met de nummers 41 - 46 bevoorraad met bospeen.
Voor twee personen een bos peen. Basis 8e periode.

Distributie van roode bessen
Op 29 Juli werden de handelaren met de nummers 90 - 138 bevoorraad met 1 ons
roode bessen per ingeschreven consumentenbon 8e periode.
Uitgezonderd de nummers 97, 101, 104, 110, 112, 114, 116, 127"

 

Naaste verwanten

 1. van der Meer, Lieuwe Tjemmes
  1. Veenstra, Gepke
   1. van der Meer, Tjemme
   2. van der Meer, Trijntje
   3. van der Meer, Jaai
   4. van der Meer, Liebe
   5. van der Meer, Antje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakte Achtkarspelen
 2. Huwelijksakte Achtkarspelen
 3. Archief Leeuwarder Courant
 4. Digitaal loket Leeuwarden - Graf opzoeken
 5. Bevolkingsregister Leeuwarden