Jacobs, Aegtie

Geboortenaam Jacobs, Aegtie
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1741-10-22 Hoogemeeden, Groningen, Nederland  
1
Doop 1741-10-22 Oostwold, Groningen, Nederland  

Den 22 october 1741 Jacob Roelefs en Anie Jacobs van de Hooghmeden een dogter gedoopt Aegtie genaemt

1
Ondertrouw 1778-04-26 Roderwolde, Groningen, Nederland  

Ook zijn hier den 26 april 1778 en twee volgende Zondagen gekondigt Jan Mennes van Hoogkerk en Aegtie Jacobs van de Hogemieden en vervolgens te Oostwolt getrout.

2
Ondertrouw 1778-05-03 Wierum, Groningen, Nederland  

Den 3 Maaij 1778 navolgende rustdagen is gekondigt het huiwelijk van Jan Mennes van Hoogkerk en Aagtje Jacobs van Hoogemeeden met attestatie gegaan na Oostwolt.

3
Huwelijk 1778-05-24 Oostwold, Groningen, Nederland Getrouwd met Jan Mennes

Den 24 Maij 1778 met attestatie van Wierum en Dorquert en van Rooderwolde in den Huwelijken Staat bevestigt Jan Mennes van Rooderwolde en Aagtje Jacobs van Hoogemeeden.

Kinderen, gedoopt te Roderwolde:

1. Jacob, 12 maart 1780

2. Aeltie, 16 april 1781

3. Jacob, 10 november 1782

4. Menne, 25 januari 1784

Jan Mennes was op 23 juni 1744 te Hoogkerk gedoopt als zoon van Menne Gerrits en Aaltjen Geerts.

4 5
Getuigen bij huwelijkscontract 1779-05-16 Hoogemeeden, Groningen, Nederland  

Op 16 mei 1779 waren Jan Mennes en Aagtje Jacobs getuigen bij het huwelijkscontract van haar zuster Lijske Jacobs met Jan Cornelis.

6
Overlijden voor 1786-05-25 Roderwolde, Groningen, Nederland  

Op 25 mei 1786 trouwde Jan Mennes te Roderwolde als weduwnaar met Aeltie Folkerts van Hoogkerk.

Jan Mennes Huizinga is op 10 december 1829 te Leegkerk, gemeente Hoogkerk, overleden, 85 jaar oud, zonder beroep, geboren te Hoogkerk, zoon van wijlen Menne Gerrits, in leven arbeider, en Aaltje Geerts, beide overleden te Leegkerk, echtgenoot van Aaltje Folkerts van Diepen, zonder beroep, wonende te Leegkerk.

Bij het huwelijk van zoon Jacob Jans Huizinga op 7 april 1814 te Ezinge werd door middel van een Akte van Bekendheid vermeld, dat Aegtie Jacobs op 20 oktober 1786 te Roderwolde was overleden. Dit werd verklaard door haar toenmalige echtgenoot Jan Mennes Huizinga. Deze datum klopt waarschijnlijk niet.

2 7a
Haardstedegeld 1794 Roderwolde, Groningen, Nederland  

Jan Mennes als keuter 1 - 0 - 0
Bartelt Mennes 2 paarden 2 - 0 - 0

8

Ouders

Vader Roelefs, Jacob
Moeder Jacobs, Anje
    Zus     Jacobs, Elske
    Zus     Jacobs, Lijske
    Broer     Drentje, Jacob Jacobs
         Jacobs, Aegtie

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Arbeidsvrou te Roderwolde

Bij het huwelijk van haar zoon Jacob Jans Huizinga werd Aegtie Jacobs zo vermeld.

9

Naaste verwanten

 1. Roelefs, Jacob
  1. Jacobs, Anje
   1. Jacobs, Aegtie
   2. Drentje, Jacob Jacobs
   3. Jacobs, Elske
   4. Jacobs, Lijske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
 2. Trouwboek Roderwolde
 3. Trouwboek Wierum en Dorkwerd
 4. Trouwboek Oostwold, Hogemeeden en Lagemeeden
 5. Doopboek Roderwolde
 6. Huwelijkscontract Westerkwartier
 7. Huwelijksbijlagen Ezinge
   • Datum: 1814-04-07
   • Pagina: akte nr. 4
 8. Haardstedegeld Drenthe
 9. Huwelijksakte Ezinge