Erryts, Wipke

Geboortenaam Erryts, Wipke
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 73 jaren, 5 maanden, 20 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1734    
 
Doop 1756-01-23 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1756
Wypke Errits
 - Op 23 januari 1756 belijdenis
Doopsgezinde gemeente Rottevalle en
Het Witveen

1
Overlijden 1807-06-21 Witveen, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel overlijden/begraven 1807
Overleden: Wypkjen Erryts, oud 73 jaar
Datum    : 21 juni 1807
Plaats   : Oostermeerder Witveen
Opm.     : De overledene was weduwe en laat 5 kinderen na

Opm: Overledene was geen weduwe.

Lidmatenboek Smallingerland, 1756
Man  : Jan Folkerts
Vrouw: Wipke Errits
 - Op 23 januari 1756 gedoopt op belijdenis
 - Op 20 juni 1807 zij overleden
 - Op 11 februari 1815 hij overleden
Opm. : oud 84 jaar
Doopsgezinde gemeente Rottevalle en Het Witveen

2

Ouders

Vader Erryts, Erryt
Moeder Linses, Feyk
         Erryts, Wipke

Families

Getrouwd Man Nijhuis, Jan Folkerts
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1753-01-18 Drachten, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1753
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 januari 1753 in Drachten
Man : Jan Folkes afkomstig van Zuiderdrachten
Vrouw : Wipke Erryts afkomstig van Zuiderdrachten

3
  Kind.
 1. Nieuwenhuis, Hans Jans
 2. Nieuwenhuis, Jinke Jans

Naaste verwanten

 1. Erryts, Erryt
  1. Linses, Feyk
   1. Erryts, Wipke
    1. Nijhuis, Jan Folkerts
     1. Nieuwenhuis, Hans Jans
     2. Nieuwenhuis, Jinke Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
 2. Grietenij Tietjerksteradeel, register van overledenen
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Drachten