Heinses, Reinck

Geboortenaam Heinses, Reinck
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1706-05-22 Oostermeer, Friesland, Nederland Getrouwd met Hed Douwes

man: Hed Douwes afkomstig van Oostermeer
vrouw: Reinsch Heinsing afkomstig van Oostermeer

"Den 8en Meij 1706 sijn aengegeven Hed Douwes
ende Rensch Heinsius beide tot Oostermeer
den 9en dijto over onse kercke voor de eerste
mael geproclameert, Den 16en dijtto voor de
2de mael geproclameert de voorscreven persoonen,
de 22en dijtto voor de 3 mael voorgestelt oover
onse kercke tot Oostermeer,
des agtermiddags bevestigt tot Oostermeer"

Op 21 maart 1710 deed Hed Douwes belijdenis te
Garijp en liet zijn twee kinderen Douwe en Jell dopen.

" Den 21 Maert 1710
Gedoopt op de belidenisse sijns geloof
Hed Douwes met twee kinderen en 't een
Douwe en 't ander Jell"

Hed Douwes was de zoon van Douwe Clasen en
Jeltje Heds

1 2
Overlijden 1756    
3

Ouders

Vader Barels, Heinse
Moeder Johannes, Hiltje
    Zus     Heinses, Tetje
         Heinses, Reinck

Families

Getrouwd Man Taekes, Keimpe
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk tussen 1710-03-21 en 1714-02-25    

Reinsck liet in haar vorige huwelijk op
21 maart 1710 kinderen dopen te Garijp.

Op 25 februari 1714 werd hun zoon Taeke gedoopt.

2
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Garijp:

1. Teeke, 25 februari 1714
"Gedoopt 't kint van Keimpe Teekes genaemt Teeke"

2. Hijnse, 15 september 1715,
"Gedoopt 't kint van Keimpe Teekes genaemt Hijnse"

3. Jan, 17 januari 1717,
"Gedoopt 't kint van Kimpe Teekes genaemt Jan"

4. Teecke, 5 juni 1718,
"Gedoopt 't kint van Kimpe Teekes genaemt Teecke"

5. Jan, 24 november 1720
" 24 Nov. 1720 heeft Keimpe Teekes zijn kint laaten Dopen genaemt Jan"

6. Wijtske, doop onbekend

  Kind.
 1. Keimpes, Wijtske
 2. Keimpes, Heinse

Naaste verwanten

 1. Barels, Heinse
  1. Johannes, Hiltje
   1. Heinses, Reinck
    1. Taekes, Keimpe
     1. Keimpes, Heinse
     2. Keimpes, Wijtske
   2. Heinses, Tetje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 3. Collectie Pieter Nieuwland